מבקר המדינה: איגודן העבירה 800 אלף ₪ ליועצים חיצוניים ללא מכרז
על פי דוח מבקר המדינה, במסגרת פרויקט "משחור לירוק" השתמשה איגודן במועצה לישראל יפה כ"גורם משלם" ליועצים שנבחרו ללא מכרז
  • מאת: מערכת Infospot
  • פורסם בתאריך: 25/3/2020

השבוע פורסם דוח מבקר המדינה בו הוקדש פרק נפרד להעסקה לא תקינה של שני יועצים במסגרת פרויקט "משחור לירוק" המשותף לאיגודן ולמועצה לישראל יפה.

איגודן - כרטיס ביקור

תאגיד "איגודן" הוא איגוד ערים של רשויות מקומיות שמטפל בשפכים של 23 רשויות בגוש דן. איגודן קולט מדי שנה כ 140 מיליון מ"ק שפכים גולמיים שלאחר טיפול מופרדים לשנים רכיבים שימושיים:

  1. מי קולחין מטוהרים (כ- 138 מיליון מ"ק בשנה) המשמשים להשקיה חקלאית
  2. בוצה (כ- 400 טון ליום) שהייתה מוזרמת לים עד לפני שנתיים, אך כעת, לאחר השקת פרויקט המעכלים האנארוביים הופכת לדשן חקלאי.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. חריגות ב 93% מהבדיקות של השפכים התעשייתיים 11/4/2016
  2. 27% משפכי המפעלים בגוש דן מזוהמים 11/4/2016
  3. נחנך פרויקט המעכלים האנאירוביים בשפד"ן, 27/03/2017
  4. עוד על שפכים תעשייתיים | מערכת Infospot

משחור לירוק: שיפור הטיפול בשפכים תעשייתיים

לפני מספר שנים השיקו "איגודן" ועמותת המועצה לישראל יפה תוכנית בשם "משחור לירוק", ומטרתה שיפור איכות השפכים המוזרמים ממפעלי התעשייה ובתי העסק אל מערכת הביוב העירונית.

שיפור איכות השפכים מסייע הן לתהליך הטיפול בשפכים במט"ש השפד"ן, והן להפחתת הקנסות והסנקציות המוטלות על המפעלים החורגים.

במסגרת התוכנית, מדי שנה פורסם דו"ח אודות השפכים התעשייתיים בגוש דן, שדירג את רשימת ענפי הפעילות לפי כמות החריגות בריכוז המזהמים בשפכים ואף פרסם את שמות בתי העסק בעלי החריגות הגבוהות ביותר. מטרת הפרסום הייתה לייצר מודעות ולהניע ולעודד פעולות להפחתת ריכוז המזהמים בשפכים באמצעות לקיחת אחריות אישית, עסקית, ארגונית וענפית.

במקביל לפרסום הדירוג השנתי, נשלחו אנשי מקצוע מטעם הפרויקט, למפעלים ובתי עסק בהם התגלו חריגות בשפכים, שסייעו באבחון השינויים הנדרשים להפחתת הזיהום והנחיית המפעלים בהתאם.

התקשרות לקויה עם יועצים חיצוניים

בדוח מבקר המדינה שפורסם השבוע, הוקדש פרק נפרד להתקשרות לקויה עם שני יועצים חיצוניים במסגרת פרויקט 'מירוק לשחור'.

לפי דוח המבקר המועצה לישראל יפה התקשרה עם שני יועצים שונים בפרויקט "מירוק לשחור" בין השנים 2013 – 2018. התשלום שהועבר ליועצים היה כ-866,460 ₪, המהווים כ 30% מהעלות הכוללת של הפרויקט – 3 מיליון ₪.

מממצאי מבקר המדינה עולה כי איגודן פנתה למועצה לישראל יפה והמליצה על התקשרות עם אותם היועצים והם נבחרו ללא הליך תחרותי, כלומר – ללא מכרז, דבר הנוגד את כללי המנהל התקין אליהם מחויב תאגיד איגודן.

לטענת המבקר, איגודן הנחה את העמותה לשלם ליועצים, אישר את סכומי התשלום ואף מימן אותם. זאת בנוסף לתשלומים אחרים שהועברו לעמותה במסגרת הפרויקט.

לפי דברי המבקר, העסקת יועצים באמצעות עמותה שנעשה בה שימוש כ"גורם משלם" להעברת הכספים ליועצים במקום שיועברו בדרך ישירה וגלויה - אינה תקינה.

בנוסף, ציין משרד מבקר המדינה כי לא נערך הסכם בכתב או סיכום ברור לגבי תכולת העבודה או השירות שהיועצים אמורים לתת. לא ניתן פירוט של התוצרים שעליהם להפיק ולא נקבעו מנגנוני פיקוח ובקרה על עבודתם.

משרד מבקר המדינה קובע כי הנהלת איגודן צריכה לערוך בדיקה מקיפה בנוסף להפקת הלקחים שעשו בעקבות דוח הביקורת, לדווח למשרד מבקר המדינה ולנקוט באמצעים הנדרשים כדי שליקויים כאלה לא יחזרו על עצמם.

באיגודן הפיקו לקחים

איגודן השיבו למבקר המדינה כי לנוכח ממצאי הדוח הם הפיקו לקחים באופן מיידי וכי יערכו שינויים בתהליכי העבודה עם יועצים. בין היתר, מעתה, אם יהיה צורך ביועצים בפרויקט, ייערך תהליך קבלת הצעות בהתאם לנוהל וממצאי דו"ח המבקר יוצגו בפני פורום מנהלי המחלקות בארגון.

משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את הדיווח על הפקת הלקחים המיידית.

התייחסויות

מאיגודן נמסר: "תכלית הפרויקט משחור לירוק היתה לבצע מערך הדרכות והסברה במפעלי תעשיה שונים בגוש דן, על מנת לצמצם שפכי תעשיה חריגים ואסורים ובכך לשמור על איכותם של מי השפדן המסופקים לחקלאות בנגב ושל בוצת שפדן המיועדת לדישון שטחים חקלאים. הפרויקט נוהל עבור איגודן על ידי המועצה לישראל יפה מכח התקשרות רב שנתית. ההתקשרות מול המועצה התבססה על ארבע אבני דרך - הכנת מערכי הדרכה עבור המפעלים, ביצוע הדרכות בפועל במפעלים, הפקת חוברת מקצועית המרכזת נתונים שנתיים והפקה של טקס סיום שנה בהשתתפות נציגי המפעלים, בעלי תפקידים ונבחרי ציבור.

במסגרת בפרויקט הועסקו מגוון רב של יועצים בתחומים שונים, כגון מהנדסים, יועצים ארגונים, מדריכים, מתאמי פעילות וכדומה. העסקת היועצים לא בוצעה על ידי איגודן, אלא על ידי המועצה, וממילא היא זאת שניהלה את פעילותם ופיקחה עליה באופן שוטף. 

עוד מציינים באיגוד כי ״ אנחנו רוחשים כבוד רב למוסד מבקר המדינה וככל שיהיה צורך נפיק את הלקחים הראויים״.

תגובת המועצה לישראל יפה לא התקבלה נכון למועד פרסום הכתבה.

--------

מסמכים רלוונטיים:

  1. דוח מבקר המדינה