האם בינואר 2019 נתחיל לשלם פיקדון גם על בקבוקי משקה גדולים?
אלקין החליט להחיל את חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים מ-1 בינואר 2019, אם יעד האיסוף לשנת 2017 יהיה נמוך מ-55%
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/9/2018

המשרד להגנת הסביבה מפרסם טיוטת צו העוסק בהפעלת סמכותו של השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, לדחות את מועד תחולת חוק הפיקדון למכלי משקה גדולים (1.5 ליטר ומעלה) ל-1 בינואר 2019, בתנאי ששיעור האיסוף שלהם לשנת 2017 יהיה נמוך מ-55%.

מדובר ביישום של ההחלטה עליה הודיע לפני 4 חודשים, בעקבות פרסום דו"ח הביקורת על נתוני האיסוף לשנת 2016 של תאגיד מיחזור מכלי המשקה אל"ה, שהעמיד את שיעור האיסוף בפועל על כ-51%, בדיוק בטווח (47% – 55%) שמאפשר לשר להגנ"ס להפעיל את שיקול דעתו בנושא, אך גם גרר הטלת קנס של 48 מיליון ₪ על יצרני המשקאות שעבדו עם אל"ה בשל אי עמידה ביעד האיסוף של 55%.  

האם אל"ה הספיקו ליישם את לקחי הביקורת על דיווח 2016?

ברור שיצרני המשקאות, באמצעות תאגיד המיחזור אל"ה, עושים כל מאמץ על מנת לעמוד ביעד האיסוף של 55%, ולא יחזרו על הטעות שגרמה לקנסות הכבדים שהושתו עליהם בגין הבעיות בדיווח שהתגלו בביקורת על תאגיד המיחזור אל"ה לשנת 2016.

דו"ח ראשוני של תאגיד האל"ה המסכם את נתוני האיסוף של מכלי משקה לשנת 2017 מציג נתון זהה לזה של 2016 – עמידה ביעד של 60.4% שלכאורה מציב את יצרני המשקאות הרבה מעל היעד של 55%, אלא שבפועל הביקורת של המשרד להגנ"ס לנתוני 2016 הכירה רק באיסוף של 51.4% ממכלי המשקה, ואנו לא יודעים האם תאגיד אל"ה הספיק ליישם ב-2017 את הלקחים מהביקורת שתוצאותיה הסופיות פורסמו לציבור רק במאי 2018.

מסקנות דו"ח הביקורת על נתוני האיסוף לשנת 2017 של אל"ה אמור להיות מוגש למשרד להגנ"ס בימים אלה, כך שייתכן שהמשרד כבר יודע האם יצרני המשקאות עמדו ביעדי האיסוף של 55% לשנת 2017, או לאו.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. יצרני המשקאות ישלמו קנס של 48 מיליון ₪, 28.05.2018
  2. המחלוקת על נתוני המיחזור: עתירה לבג"ץ ומעצר, 21.12.2017
  3. האם נתחיל לשלם פיקדון על מכלי המשקה הגדולים? 22.12.2016
  4. מכלי משקה גדולים: חוק האריזות או חוק הפיקדון? 02.06.2016
  5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

מדוע אלקין דוחה את החלת הפיקדון על מיכלי המשקה הגדולים?

אלקין הסביר לפני 4 חודשים את הרציונל שמאחורי החלטתו לדחות את מועד החלת חוק הפיקדון על מיכלי משקה גדולים, בכך שיעד האיסוף שהושג קרוב ל-55% ולכן מוקדם להספיד את האיסוף הוולונטרי, וכי גם נתוני איסוף גולמיים לשנת 2017 מצביעים על מגמה דומה. בנוסף אלקין ציין, כי צריך לבחון את השפעת הקנס, בסך 48 מיליון ₪, שהוטל על יצרניות המשקאות, שבוודאי יגרום להגדלת האיסוף, אך רק לשנת 2018.

אלקין הוסיף, כי דו"ח שהוכן לפני מספר שנים עבור המשרד להגנ"ס  וניתח את איסוף בקבוקי המשקה הקטנים עליהם חל הפיקדון, הצביע על כך שרק 18% מכספי הפיקדון חוזרים לצרכנים, בעוד הנהנים הגדולים מכספי הפיקדון הם הגופים הפרטיים העוסקים באיסוף מכלי המשקה לפיקדון שמשלשלים לכיסם כ-150 מיליון ₪ בשנה שיוצאים מכיסי הצרכנים. לפי הדוח, החלת הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים, תגרום למגמה דומה גם במכלי המשקה הגדולים שתעביר כ-180 מיליון ₪ לגורמים פרטיים. לכן, הסביר אלקין, אין טעם להעביר כסף מהציבור לידיים פרטית."

ניתן להגיש הערות על טיוטת צו חוק הפיקדון עד ה-7 באוקטובר באמצעות אתר קשרי ממשל

----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. טיוטת צו הפיקדון על מכלי משקה, המשרד להגנ"ס 2018 [pdf]
  2. דו"ח הביקורת על נתוני האיסוף בחברת אל"ה לשנת 2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה