בהתערבות היועמ"ש שונה הסכם פשרה בתביעה ייצוגית בגין חוק פסולת אלקטרונית
היועמ"ש קבע כי ההסדר אינו מפצה את חברי הקבוצה הרלוונטית ועשוי להגדיל את היקף הרכישות של הרשת הנתבעת. ההסדר שונה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/12/2018

לפני כשנה פרסמנו כתבה על הסכם פשרה בתביעה הייצוגית שהוגשה נגד רשת "אבי סופר" בגין פינוי פסולת אלקטרונית, אלא שבעקבות הערות של היועץ המשפטי לממשלה נערכו מספר שינויים ופורסם הסכם פשרה חדש שאושר ע"י ביהמ"ש המחוזי בת"א.

התביעה - חויבה עבור פינוי מקרר ישן                                

נזכיר, כי בתביעה הייצוגית שהוגשה לפני כשנתיים נגד רשת 'אבי סופר' נטען ע"י התובעת, עו"ד במקצועה, כי רכשה מקרר חדש בחנות של הרשת וביקשה לפנות את המקרר הישן המצוי ברשותה. לטענתה, איש המכירות של הרשת הודיע לה כי פינוי המקרר הישן במועד אספקת המקרר החדש כרוך בתוספת תשלום של 150 ₪. עוד נטען כי לא הוצג באותה עת שילוט המפרט את האפשרות להחזיר פסולת אלקטרונית ללא תשלום, כמחויב בחוק.

על פי הסדר הפשרה הקודם, יקבלו לקוחות עתידיים של החברה הנחה של 10% בדמי ההובלה כאשר ינצלו את זכותם לפי החוק לפינוי פסולת אלקטרונית, וזאת עד לניצול סכום כולל של 230 אלף ₪ .


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. הסכם פשרה בתביעה הייצוגית נגד "אבי סופר", 6.11.2017
  2. הוכרעה תביעה ייצוגית בגין פסולת אלקטרונית, 02.06.2016
  3. פסולת אלקטרונית: הוכרע הבג"ץ נגד המשרד להגנת הסביבה, 19.01.2016
  4. תביעה ייצוגית נוספת בגין הפרת חוק פסולת אלקטרונית, 27.12.2015
  5. פסולת אלקטרונית | infospot

היועמ"ש – ההנחה עשויה להגדיל את מכירות הרשת

לאחר שפורסם להערות הציבור הסדר הפשרה הקודם שהושג, היועץ המשפטי טען כי אין חפיפה בין חברי הקבוצה הזכאית לפיצוי, שהם הלקוחות שרכשו מוצר חשמלי ושילמו עבור פינוי המוצר הישן, לבין מי שעתידים ליהנות מהפיצוי בפועל -  הקונים העתידיים, שיזכו להנחה של 10% במחיר ההובלה, דבר שעשוי להגדיל את היקף הרכישות.

לכן היועץ הציע לנסות לאתר את חברי הקבוצה, ולטובת החברים שלא יאותרו הציע להעביר את סכום הפיצוי לקרן לניהול וחלוקת כספים, כדי לקיים את תכלית ההרתעה וכדי שהרשת לא תפיק רווחים מהסכם הפשרה. בנוסף, הציע היועץ המשפטי להגביל את התגמול לתובעת ושכ"ט לעו"ד .

אי בהירות בנוגע לפינוי חריג

רשת 'אבי סופר' טענה שאינה יכולה לאתר את חברי הקבוצה, כי התשלום שולם לחברת ההובלות, וקבלת מידע שכזה מצריך בדיקה ידנית של מאות אלפי מסמכים. בנוסף, לדברי הרשת עבור פינוי חריג של מוצר, כמו בתביעה שהוגשה, החוק מתיר גביית תשלום.

לכן לטענת הרשת הפשרה של מתן הנחה ללקוחות עתידיים עדיפה על הוצאה כספית לגורמים שאינם בהכרח זכאי לקבלו רק בשל הספק בקשר לתוקפו ומעמדו של הנוהל המתוקן. בנוסף התחייבה הרשת לא לגבות תשלום נוסף עבור פירוק דלתות המקרר החדש כדי להובילו אל בית הלקוח, למרות שהנוהל מתיר זאת.

הרשת טענה כי הסכמתה להסדר הפשרה נובעת מקניית סיכון בשל אי בהירות החוק לעניין פינוי חריג וכי אם הסוגיה היית המגיעה להכרעת ביהמ"ש הייתה מוסרת ממנה האחריות. כמו כן הסכימה להעביר 70,000 ₪ מתוך הסכום שנקבע – 230,000 ₪, לקרן לניהול וחלוקת כספים.

ביהמ"ש אישר את הסדר הפשרה

בית המשפט המחוזי בת"א אישר את הסדר הפשרה וקבע כי הוא הוגן לעומת הסיכונים האפשריים הכרוכים בהמשך ברור התביעה. לדבריו, קיימת בעייתיות עם החוק ואי בהירות בכל הנוגע לפינויים חריגים.

על פי ההסכם רשת אבי סופר תעניק ללקוחותיה הנחה של 10% מדמי ההובלה עד סכום של 160 אלף ₪, ובנוסף תעביר 70 אלף ₪ לקרן למימון תובענות ייצוגיות. בנוסף קבע ביהמ"ש כי הרשת תשלם 5,000 ₪ לתובעת ו-50,000 ₪ כשכר טירחה.

החובות של משווק ציוד אלקטרוני

משווק של ציוד אלקטרוני, מוגדר בחוק כ"מי שמוכר ציוד וסוללות וכן מי שמספק ציוד וסוללות להפצה, לצריכה או לשימוש בישראל, במסגרת עסקו". משווק ציוד אלקטרוני מחויב לקבל מלקוחות ציוד אלקטרוני ישן במעמד קנייה של ציוד חדש, להתקין מיכלי החזרה של פסולת אלקטרונית, להציב שילוט רלוונטי ועוד. בנוסף, משווק של ציוד אלקטרוני מחויב להתקשר עם אחד משני גופי היישום המוכרים (אקומיוניטי או מ.א.י) לטובת פינוי הפסולת האלקטרונית שנאספה אצלו.

העונש המרבי למשווק או עסק המחזיק בציוד אלקטרוני ולא מתקשר עם גוף יישום מוכר על פי הוראות החוק, הוא עד 6 חודשי מאסר וקנס של 150,000 ₪.