חברת החשמל מציגה את המעבר מפחם לגז טבעי בתחנת הכח בחדרה
לצד הפחתה צפויה של 50-90% במזהמי האוויר השונים ויתרונות סביבתיים נוספים, הרשויות המקומיות והתושבים מנסים לוודא כי הפרויקט לא מייצר מפגעים סביבתיים חדשים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/7/2019

בתחילת השבוע התקיים באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל אירוע שיתוף ציבור בנושא הקמת יחידות ייצור חשמל בגז המחליפות את היחידות הפחמיות הישנות בתחנת הכוח אורות רבין. מדובר באחד הפרויקטים בעלי ההשפעה הרבה ביותר על איכות האוויר בישראל בכלל ובאזור השרון והכרמל בפרט.

150 תושבים, ראשי רשויות וסגניהם הגיעו לאירוע בו הוצג הפרויקט על ידי אנשי חברת החשמל. נציגי איגוד ערים שרון כרמל הציגו את ההשפעות הסביבתיות של הפרויקט וההסתייגות של האיגוד לתוכנית בהיבטים של רעש, זיהום אוויר ועוד. תושבים הציגו שאלות וחששות והתקיים דיון פתוח סביב נושאים אלה.

נזכיר כי במסגרת החלטת הממשלה על סגירתן של 4 יחידות ייצור החשמל הפחמיות הישנות בחדרה עד שנת 2022, יוקמו 2 יחידות ייצור חלופיות באתר, שיופעלו על גז טבעי בתחנת הכוח אורות רבין (יחידות  70-80) שייצרו יחד כ- 1,200 מגה וואט. עוד חשוב לזכור כי 2 היחידות ייצור חשמל הפחמיות החדשות יותר שבאתר (5-6), אשר מחוברות לאמצעים להפחתת פליטות, ימשיכו לעבוד על פחם.

היתרונות הסביבתיים של החלפת הפחם בגז לייצור חשמל

חיים רובין, סמנכ"ל פרויקטים הנדסיים בחברת החשמל הציג את הפרויקט והשפעותיו הסביבתיות. לדבריו, החלפת היחידות הפחמיות ביחידות גז תפחית 90% מפליטות תחמוצות הגופרית [SO2] 85% מפליטות תחמוצות החנקן [NOx] 65% מפליטות החלקיקים הנשימים [PM] ו- 45% מפליטות דו תחומות הפחמן [CO2] של תחנות הכוח בחדרה.

בנוסף, השבתת היחידות הפחמיות 1-4 תפחית ב 50% את כמות הפחם המוחזקת באתר ותפחית באותה מידה גם את כמות אוניות הפחם שמביאות את הפחם. כמו כן, כמות אפר הפחם, תוצר לוואי של תהליך ייצור הפחם יפחת ב 50% וכך גם כמות המכליות המשנעות את אפר הפחם מהתחנה. כל אלה יביאו להפחתה נוספת של הפליטות לאוויר.

ההשפעות הסביבתיות של המעבר מפחם לגז

יו"ר  האיגוד וראש עיריית אור עקיבא, יעקב אדרי, ציין בדבריו כי האיגוד מברך על הפרויקט שיביא לתרומה גדולה להפחתת זיהום האוויר, אך עדיין יש לוודא כי מונעים ומפחיתים את ההשפעות הסביבתיות של יחידות הייצור החדשות המונעות בגז ולא מייצרים מפגעים סביבתיים חדשים.

מנכ"ל איגוד הערים שרון כרמל לאיכות הסביבה, ניר סהר, הציג את הסתייגויות והפתרונות שהאיגוד מציע למספר השפעות סביבתיות שעלולות להיווצר כתוצאה מהפרויקט:

  • פירוק היחידות הפחמיות הקיימות: האיגוד מבקש לפרק ולא להשאיר כגיבוי את היחידות הפחמיות המזהמות המיועדות לסגירה. זאת משום ששימורן במצב תפעולי, יחייב את הפעלתן ל- 12 שבועות בשנה - בהם הן יגרמו לזיהום אוויר.
  • זיהום אוויר מאפר הפחם: היחידות החדשות, אמורות לקום באזור בו מאוחסן כיום אפר פחם (תוצר לוואי של השימוש בפחם שימשיך להיות קיים בשל הפעלת היחידות הפחמיות 5+6). האיגוד מתנגד לחלופה המוצעת לאחסון אפר הפחם, היות ומדובר בשטח פתוח שאינו מקורה הנמצא בסמוך לשכונות בחדרה. חברת החשמל מציעה פתרון חלופי של רשת היקפית שוברת רוח שלפי חח"י אמורה להביא להפחתה של כ – 90% בכמות החלקיקים, אך האיגוד מוודא כי פתרון זה אכן ייתן מענה לבעיית אפר הפחם.
  • מפגע רעש מדוד הקיטור: היחידות החדשות מתוכננות לקום קרוב לשכונות מגורים קיימות בגבעת אולגה, חדרה, קיסריה ועוד. האיגוד התריע על כך שדוד הקיטור של היחידות החדשות עלול לגרום לרעש בלתי סביר ולכן חברת החשמל התקשרה עם חברה בינלאומית לקביעת תוכנית בנושא שתוגש לאיגוד. האיגוד דורש שהיתר הבניה יינתן רק לאחר אישור תוכנית להפחתת רעש.
  • מפגע רעש ממגדל קירור: 2 מגדלי קירור חדשים יקררו את היחידות החדשות ולדברי האיגוד יגרמו לרעש ועלולים לגרום לפיזור רסס של מי ים שתיצור חלודה מוגברת בבתים הסמוכים .האיגוד דורש בחינה מחדש של חלופות למגדלי הקירור, בקירור ישיר במי ים. להערכת האיגוד מגדלי הקירור הינם מקור הרעש הדומיננטי ביחידות החדשות ובשל גודלם לא ניתן להפחית את הרעש על ידי מיגון אקוסטי.

----------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה