LIFE 2019: פרויקטים בתחומי סביבה ושינויי אקלים ב-400 מיליון אירו
זו השנה השישית שהתוכנית מאפשרת לגופים מישראל לחבור לגוף אירופי בפרויקט משותף
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 18/3/2019

נפתחה ההרשמה ל-LIFE  2019 - תוכנית המענקים בתחום איכות הסביבה של האיחוד האירופי. תקציב התוכנית השנה יעמוד על כ-400 מיליון אירו ומיועד לפרויקטים בנושאים בתחומי סביבה ושינויי אקלים.

תוכנית התמיכות של LIFE קיימת משנת 1992, כאשר משנת 2014 גופים ישראלים מורשים להשתתף בהגשת בקשה למענק, כמגישי משנה, לצד מגיש אירופי, כאשר האיחוד האירופי מממן עד 60% מעלות כל פרויקט. פרויקטים משולבים יכולים להיות אזוריים, רב אזוריים, או לאומיים. פרויקטים אלה פתוחים בפני ממשלות ציבוריות או גופים גדולים.

תהליך הגשה למענקי LIFE

החל משנה שעברה, כדי לפשט את תהליך הגשת ההצעות לפרויקטים בנושאי איכות סביבה, יעילות משאבים ומגוון ביולוגי, הונהג הליך דו-שלבי: הצגת הרעיון (Concept Note) תתבצע עד אמצע יוני, הגשת ההצעה לפרויקט המלא בסתיו 2019. פרויקטים בנושא שינויי אקלים יוגשו בשלב יחיד בספטמבר 2019.

להלן לו"ז להגשת הצעות:


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. LIFE 2018  יוצאת לדרך: 400 מיליון אירו, 24.04.2018
 2. מענקי LIFE 2017: בקשות ביותר ממיליארד € פי 4 מהתקציב, 3.10.2017
 3. תוכנית LIFE לשנת 2017: 400 מיליון €, 04.05.2017
 4. תוכנית LIFE - מיליוני € לפרויקטים לאיכות סביבה. גם לישראלים,29.05.2017
 5. טיפים לזכייה במענק אירופאי של תוכנית LIFE, 25.06.2015

כיצד למצוא שותף אירופי לפרויקט LIFE?

יש מספר דרכים לאתר שותפים אירופים פוטנציאלים לצורך הגשת פרויקט שימומן במסגרת תוכנית LIFE. להלן כמה מהן:

המידע בכתבה אינו מהווה תחליף או ייעוץ למידע ולמסמכים הרשמיים של הקול הקורא באתר הרשמי של תוכנית LIFE.

זוכה ישראלי לדוגמא במענק LIFE

המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע (SUMC) הגיש פרויקט יחד עם שותפים מקפריסין ויוון בנושא הקטנת ההשפעות הבריאותיות של סופות אבק מדבריות. הפרויקט החל ב-9.2017 ועתיד להסתיים ב-8.2021. תקציב הפרויקט: 3. 3 מיליון € מענק תוכנית LIFE של האיחוד האירופי: 1.9 מיליון €

סופות אבק במדבר (DDS) PM) מהווה סיכון לאוכלוסיות המתגוררות במדינות הים התיכון השייכות לחגורת האבק העולמית, המשתרעת ממערב אפריקה ועד חצי האי ערב. חשיפה לחלקיקי אבק שמקורם בסופות אבק מדבריות מביאה להגדלת שיעור האשפוז בבתי החולים ואף לשיעורי תמותה גבוהים יותר. שינויי האקלים הובילו לחשיפה גבוהה יותר של אוכלוסיות בדרום אירופה לסופות אבק.

מטרתו העיקרית של פרויקט LIFE-MEDEA להדגים את ההיתכנות ואת האפקטיביות של אסטרטגיית הסתגלות לסופות אבק, וכן ליידע את מדינות האיחוד האירופי על תכנית אסטרטגית להפחתת ההשפעות הבריאותיות של אירועי סופות אבק בדרום מזרח אירופה.

תוצאות צפויות:

 • אימוץ תכנית אסטרטגית על ידי הרשויות המוסמכות (CyMET ו- DLI) לפחות באחת המדינות המשתתפות עבור הסתגלות להגדלת אירועי סופות אבק;
 • המלצות להפחתת חשיפה לסופות אבק ב-30% וחשיפה פנימית לסופות אבק ב-50% לפחות;
 • פלטפורמה אינטרנטית דו-כיוונית, המקשרת מידע של סופות אבק וחישובי הפחתת החשיפה,  לאזרחים רגישים ולאוכלוסייה הכללית
 • מערכת של מודלים איכותיים לאיכות האוויר, המנבאים אירועים של סופות אבק שלושה ימים מראש, באגן המזרח התיכון
 • נתונים המדגימים את יעילות ההמלצות המפותחות להפחתת החשיפה החיצונית והמקורה לזיהום מסופות אבק, במיוחד בקרב אוכלוסיות חלשות
 • אומדנים המדגימים אילו המלצות יעילות ביותר בהפחתת השפעות בריאותיות שליליות אצל ילדים עם אסתמה ומבוגרים בדרום מזרח אירופה


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>