התאחדות התעשיינים: העלאת תעריף המים למפעלים בוצעה במחטף
ההתאחדות טוענת ששינוי מנגנון החישוב גורם להעלאת תעריף המים ב-51 אג' לקוב – תוספת של מיליוני ₪ בחישוב שנתי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/9/2019

התאחדות התעשיינים מבקשת מרשות המים להשהות את החלטתה להעלות את תעריפי המים ב-51 אג' לקוב למפעלים הפטורים באופן חלקי או מלא מתשלום בגין הביוב, עד לדיון משותף בנושא. לטענתה עדכון התעריפים נעשה במחטף ויגרום למפעלים לשלם עלות נוספת של מיליוני ₪ בשנה.

לטענת ההתאחדות, במסגרת השימוע שערכה רשות המים לפני עדכון התעריפים, העלתה גם התאחדות התעשיינים את השגותיה ולמרות זאת החליטה רשות המים לשנות את שיטת העדכון במקום תוספת אחוזית כמקובל עד היום, העלאה שקלית קבועה ללא קשר לשיעור השימוש.

שינוי במנגנון חישוב תעריף המים

בנוסף קובלת ההתאחדות כי הרשות שינתה גם את מנגנון חישוב תעריף המים מבלי לידע את המפעלים על כך בשימוע שהתקיים, ומגדירה אותו כמחטף. לטענת ההתאחדות רשות המים לא פרסמה את הסיבות המקצועיות שהובילו לשינוי מנגנון החישוב ולא הוצגו נתונים כלכליים המעידים כי השינוי נעשה בהלימה עם עלות בצריכת המים, כמון כן הרשות לא העמידה את השינוי לדיון ציבורי כנדרש.

לטענת ההתאחדות שינוי במנגנון החישוב מוביל לתוספת של כ-51 אג' לקוב, תוספת שתפגע כלכלית במפעלים.  ההתאחדות מוסיפה כי בתגובה לטענותיה רשות המים ענתה כי השינוי במנגנון החישוב נעשה על רקע שאיפתה של רשות המים לתיקון עיוות ששרר במשך שנים במסגרת התעריפים החלים על הצרכנים הפטורים חלקית מתשלום בגין ביוב.

רשות המים: פתרון עיוות שנמשך שנים

ברשות המים טוענים כי תעריפי המים והביוב עלו ב-0.17 ₪ לקוב,  העלאה שקלית ולא אחוזית. שאם הייתה עלייה אחוזית, היא הייתה גורמת לעלות גבוהה יותר, וכי נציגי התעשייה בירכו על כך שהמנגנון הוא שקלי.

בהתייחס לשינוי במנגנון חישוב תעריף המים טוענים ברשות המים כי הוא נועד לפתור עיוות שנמשך שנים. עד היום צרכן עם שירותי ביוב חלקיים שילם תעריף מופחת למים באופן שרירותי במקומות בהם במקרה עלות שירותי הביוב גבוהה. מנגד, צרכן דומה שילם תעריף גבוה למים במקרה בו עלות שירותי הביוב נמוכה. וכך בניגוד למצב במשק בו צרכנים משלמים תעריף מים וביוב אחיד, בתעשייה שילמו מחירים שונים.

לדוגמא תחנת כוח בתאגיד אחד תשלם 8 ש"ח למ"ק של מים שהיא צורכת והשניה בעיר אחרת תשלם רק 6 ש"ח, רק כתוצאה מגורם חיצוני של עלות ביוב אותה תחנת הכוח אינה משלמת. מצב זה תוקן ומעתה כפי שתעריף המים לשירותי מים וביוב הינו אחיד לכל הצרכנים, גם תעריף שירותי מים בלבד יהיה אחיד. כלך לדברי רשות המים.

התעשיינים: החלטה שרירותית

לטענת ההתאחדות ההחלטה על ייקור התעריפים התקבלה באופן שרירותי מבלי שכל הנתונים העובדתיים עמדו בפני רשות המים ומבלי שמשמעותה הכלכלית של החלטה זו נשקלה באופן מושכל ורציני. וגם לאחר שההתאחדות הפנתה את תשומת לב רשות המים לבעיה הרשות לא נאותה לשקול מחדש את עמדתה. לכן מבקשת ההתאחדות מרשות המים להשהות את ההחלטה על העלאת תעריף המים עד שיוצגו בפניה כל המסמכים המפרטים אל הסיבות לשינוי מנגנון החישוב.


ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
ורידיס צח כהן 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compostor@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>