תזוזות של ראשי אגפים במשרד להגנ"ס
ראש אגף פסולת מוצקה עובר לאשכול משאבי טבע ומי ימונה לראש אגף אריזות?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/2/2017

לאחרונה נודע לנו כי אבי רדאעי ימונה לתפקיד באשכול משאבי טבע במשרד להגנת הסביבה. אבי שימש בשנתיים האחרונות כראש אגף פסולת מוצקה במשרד להגנת הסביבה. אנחנו לא יודעים מי עתיד להחליפו בתפקיד.

אבי שימש לפני כן כיועץ בנושאי פסולת למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה דוד לפלר ולפני כן כממונה מחזור ומתקני קצה באגף פסולת.

בתפקידו באגף פסולת מוצקה היה אבי אחראי על אגף פסולת מוצקה שם ניהל את נושא ההפרדה במקור של הפסולת האורגנית (פחים חומים) ואחראי בין השאר על המטמנות, תחנות המעבר ומתקני הטיפול של פסולת מעורבת ופסולת יבשה. כמו כן, היה אחראי על היוזמה להקמת מערכת מידע שתחבר את כלל האתרים הסביבתיים למערכת המחשוב של המשרד וקידום תכנוני של הקמת מתקני טיפול תרמי.

ראש אגף אריזות חדש/ה?

בנוסף, נודע לנו כי בשבועות הקרובים צפויה הכרעה בדבר מינוי של ראש אגף אריזות חדש/ה. כזכור, ראש האגף הקודמת, טל שוחט, עזבה את המשרד להגנ"ס באפריל 2016, לטובת המגזר הפרטי. מאז, במשך כמעט שנה, האגף מתנהל ללא ראש אגף רשמי.

אגף אריזות הוא אחד מ – 4 אגפים הכפופים לאשכול שלטון מקומי, חינוך וקהילה. האגפים הנוספים הם: שלטון מקומי, פסולת מוצקה וחינוך וקהילה. אגף האריזות מטפל לא רק בהיבטים השונים הקשורים לחוק האריזות אלא גם ביישום חוק פסולת אלקטרונית, חוק השקיות החדש ונושאים נוספים. אגף האריזות מונה למיטב ידיעתנו 3 עובדים בלבד – עובדה שחוזרת ועולה כמכשול לפיקוח ויישום הדוקים של החוקים עליהם הוא אמון.

--------

קישורים רלוונטיים:

  1. מינוים חדשים במשרד להגנ"ס והיכרות עם ה'כוורת' של אלקין, 26.02.2017
  2. ראש אגף במשרד להגנת הסביבה מסיימת את תפקידה, 60.04.2016
  3. 3 חילופי בכירים במשרד להגנת הסביבה, 30.03.2016