אסטרטגיית הפסולת החדשה יוצאת לדרך: 400 מיליון ₪ למתקני מיון פסולת
המשרד להגנ"ס פרסם 4 קולות קוראים להקמה ושידרוג של מתקני מיון פסולת, תמיכה בהליך המיון, רכישת גומי צמיגים ממוחזר והקמת מתקן למיון פסולת זכוכית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/5/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם אמש 4 קולות קוראים לתמיכות בהיקף של כ- 400 מיליון ₪ להקמת מתקני מיון לפסולת, לתמיכה בהליך המיון, לרכישת גומי צמיגים ממוחזר ולהקמת מתקן מיון לזכוכית. זאת במסגרת השלב הראשון ליישום התוכנית האסטרטגית החדשה לפסולת לה מאושר תקציב מקרן הניקיון בהיקף של 4 מיליארד ₪ עד לשנת 2030, במטרה לצמצם את ההטמנה ולעודד חלופות סביבתיות לטיפול בפסולת.

מצב קיים 2017 מול מצב עתידי 2030

שלב ראשון - קולות קוראים ב-400 מיליון ₪ למיון פסולת

בכנס שהתקיים אמש בירושלים, להצגת האסטרטגיה החדשה לפסולת עירונית, הסבירו נציגי המשרד להגנת הסביבה כי השלב הראשון בתוכנית הוא לוודא שלא תוטמן בישראל פסולת לא ממוינת. 3 מהלכים עיקריים יבוצעו לשם כך:

 1. איסור רגולטורי הדרגתי על הטמנת פסולת לא ממוינת: הן באמצעות חקיקה קיימת שמתייחסת לנושא (למשל בחוק פסולת אריזות) והן באמצעות החלת האיסור בתהליכי אישור תב"א ותמ"א של אתרי הפסולת.
 2. תמיכה בהקמה של מתקני מיון בפרישה ארצית: כדי להתאים את ההיצע של תחנות מיון לביקוש שיעלה בעקבות האיסור הרגולטורי.
 3. תמיכה בפעילות השוטפת של מתקני המיון הבודדים הקיימים כיום: התמיכה תינתן עד שיחול האיסור הרגולטורי להטמנת פסולת לא ממוינת. עד אז, המתקנים הקיימים מתקשים להתקיים כלכלית היות ועדיין זול יותר לשלוח את הפסולת להטמנה מאשר למיון. המשרד לא מעוניין שאחד המתקנים הקיימים ייסגר ויגרום לבריחה של משקיעים מהענף שהם רוצים לבסס.

בהתאם לכך, המשרד פרסם אמש את 4 הקולות הקוראים למתקני מיון:

 1. הקמה ושדרוג של מתקני מיון לפסולת עירונית מעורבת: תמיכה בגובה של 240 מיליון ₪ להקמת 6 מתקנים בפרישה ארצית שמטרתם מיון פסולת למרכיביה השונים והעברתם למיחזור, כאשר רק יתרת הפסולת ושאריות המיון שאינן ניתנות למיחזור יועברו להטמנה.
  1. עד 40 מלש"ח למתקן של 1,500 טון ליום. חלוקת התקציב לפי אזורים: דרום/מרכז/צפון.
  2. ניתן לשדרג מתקנים קיימים ע"י הסבת תחנת מעבר למתקן מיון או הגדלת הקיבולת של כמות הפסולת הממוינת ב -400 טון ליום לפחות.
  3. תנאי סף להגשת בקשה: הצגת היתר בנייה. זאת כדי להתגבר על הבעיה העיקרית שהייתה בעשור האחרון להקמת מתקני פסולת – תכנון.
  4. לוחות זמנים: בגלל תנאי הסף להצגת היתר בנייה, המשרד מאפשר להגיש בקשות עד ל 31.12.2020 כאשר כל בקשה שתעמוד בתנאי הסף תאושר עד שינוצל התקציב לכל אזור. כל הקודם זוכה.
  5. נקבעו במכרז תנאים לאיכות המיון ויעדי פינוי התוצרים הן עבור פסולת אורגנית והן פסולת שאינה אורגנית.
  6. הגנה גיאוגרפית: לא תינתן תמיכה למתקנים ברדיוס של 10 ק"מ ממתקנים קיימים או כאלה שיקבלו תמיכה.
 2. תמיכה בהליך מיון הפסולת במתקנים קיימים: תמיכה בגובה 150 מיליון ₪  במטרה להבטיח כדאיות במיון פסולת בזמן קצר. במסגרת זו, תינתן תמיכה של עד 40 ₪  לטון פסולת שיעבור מיון – ועד למכסה של 3.75 מיליון טון פסולת ממוינת בתקופה של 5 שנים. בכוונת המשרד להגדיל את התקציב התמיכה הזה ב 300 מלש"ח בכפוף לאישור קרן הניקיון.
 3. רכישת גומי צמיגים ממוחזר לשימושים איכותיים: תמיכה בהיקף של 10 מיליון ₪  במטרה לייצר עוד שווקים לחומר הגומי הממוחזר. במסגרת זו יינתן סיוע ברכישת גומי צמיגים שהופק מצמיגים משומשים שמקורם בישראל ומוחזרו במפעלי מיחזור בישראל, שייעשה בו שימוש במסגרת פתרונות ומוצרים בתעשיית הבנייה והסלילה או בשימושים איכותיים אחרים. זאת בשל הביקוש המקומי הנמוך לשימושים איכותיים בגומי צמיגים ממוחזר שמקורם בישראל, כאשר רוב תוצרי מיחזור הצמיגים מועברים כיום לשימושים נחותים ומשמשים בעיקר כתחליף דלק להפקת אנרגיה (Tire-derived fuel-TDF).
 4. הקמת מתקן מיון לזכוכית: תמיכה בהיקף של 8.8 מיליון ₪  להקמת מתקן שימיין 60 אלף טון זכוכית בשנה. על הזוכים בתמיכה להתחייב לאיכות מיון גבוהה ומכירת תוצרים בישראל (50% לפחות). זאת כדי לקדם את תחום מיחזור פסולת הזכוכית. מדובר בסיוע להקמת מתקן מיון זכוכית, שיפעל באמצעות תהליכים אוטומטיים להשבחת פסולת הזכוכית כהכנה למיחזור. התהליך יכלול בין היתר, פעולות של כתישה/ריסוק, שטיפה, ייבוש, ניקוי מזהמים, מיון לצבעים ופינוי שאריות המיון למתקן טיפול או סילוק מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

לצפייה בקולות הקוראים לחץ כאן

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "אנחנו לא רק מציגים אסטרטגיה לניהול הפסולת לשנת 2030 אלא גם צעדים משמעותיים ליישום. שוק הפסולת ישתנה בשלוש השנים הקרובות כאשר יוקמו מתקני מיון מתקדמים ותופסק ההטמנה הישירה של פסולת ללא מיחזור ומיון. כל זה, לצד תכנון של מתקני השבת אנרגיה והמשך פריסת תשתית מיחזור נגישה בבתים. זו מהפכה לאזרח, לרשויות ולסביבה".

סגן השר להגנ"ס, ירון מזוז: "אני מברך על המדיניות החדשה לטיפול בפסולת. הגיע הזמן להוריד את המחירים, למחזר ולהפסיק עם ההטמנה. כשהרשויות ישלמו פחות הן תוכלנה להשתמש בכסף לדברים אחרים. כתושב הצפון אני מברך על המגמה הזו, נראה פחות משאיות על הכביש, פחות זיהום אויר ויותר איכות חיים"

מנכ"ל המשרד להגנ"ס, ישראל דנציגר: "השבת אנרגיה, מתקני טיפול ומיון חדשים וייעול שוק הפסולת – אלו המטרות של המשרד באסטרטגיה החדשה שלנו. אנחנו יוצאים היום רשמית בפרויקט תשתית לאומי רחב היקף ומורכב, שיביא את מדינת ישראל לשירותי פסולת טובים וזולים יותר לאזרח ולהפחתה משמעותית של זיהומים וסיכונים הנגרמים מפסולת".

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. התקציב אושר. 4 מיליארד ₪ למתקני תשתית פסולת, 7.01.2018
 2. בעשור הקרוב יוקמו מתקני השבה בסכום של 3 מיליארד ₪, 4.01.2018
 3. מה מתכנן המשרד להגנ"ס לענף הפסולת העירונית? 23.05.2017
 4. מדיניות מעודכנת לפסולת עירונית, 23.02.2017
 5. המשרד להגנ"ס: קרן הניקיון לא תהיה מוטה להפרדה במקור, 05.12.2016
 6. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת, 20.11.2016
 7. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מצגת 'קולות קוראים למתקני מיון פסולת', המשרד להגנ"ס [pdf]

--------

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה סיוון פרץ 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>