קנס של חצי מיליון ₪ לבעלי חזיריות שגרמו לזיהום סביבתי
בפסק הדין עיגן ביהמ"ש גם את הדרישות הסביבתיות של המשרד להגנ"ס להפעלת החזיריות כדי למנוע סיכונים סביבתיים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/12/2018

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי בעקבות כתב אישום שהגיש בשנת 2014, בית משפט השלום בעכו קנס 7 חברות העוסקות בגידול חזירים באזור הגליל בכחצי מיליון ₪ בשל זיהום סביבתי חמור שנמשך לאורך שנים. 

לדברי המשרד, התיק דן בעבירות של זיהום מים ורישוי עסקים מפעילות מתקן שותפות המגדלים בתחום המועצה המקומית אעבלין. המשרד מוסיף, כי מתקן קדם לטיפול בשפכים של חזיריות המחוברות אליו, נועד לבצע טיפול ראשוני בשפכים, וכן בשפכי בית הנחירה שבבעלות השותפות - ולהביאם לאיכות המותרת להזרמה למערכת הביוב ומשם למט"ש חיפה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. ההקלות לרפתנים בתעריפי הזרמת השפכים הוארכו בשנה, 3.12.2018
 2. ביהמ"ש זיכה את מחלבות גד באישום פלילי בגין הזרמת שפכים, 29.05.2018
 3. בדיקת מעבדה לא תקינה מזכה מאישום בגין הזרמת שפכים, 19.06.2016
 4. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
 5. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

מפגעים סביבתיים

על פי כתב האישום, לאורך תקופה ארוכה נמצאו בשפכי המתקן חריגות משמעותיות מהאיכויות המותרות להזרמה למערכת הביוב. כמו כן, המתקן ובית המטבחיים תופעלו בצורה לקויה וגרמו למפגעים סביבתיים, לרבות ניקוז שפכים לבריכות שאינן אטומות לחלחול, הצטברות בוצה ומוצקים בבריכות, זרימת שפכים אל מחוץ לשטח מתחם השותפות ולסביבה ועוד.

במתחם בית המטבחיים הושלכו פגרי חזירים מחוץ למכולה ייעודית, תשטיפים מעורבבים בדם זרמו ממתקן איסוף הפסדים לעבר בריכות הטיפול בשפכים וגרמו לצחנה חמורה, ובריכות הטיפול בשפכים לא טופלו כראוי וגרמו למפגעי ריח חמורים.

הסדר סביבתי לטיפול במפגעים

בעקבות הליך גישור, שני בעלי חזיריות, ישראל איצקוביץ ושלמה קמחי, הודו והורשעו באפריל 2015 בעבירות בכתב האישום, ונגזר על כל אחד מהם מאסר על תנאי של 6 חודשים למשך 3 שנים, קנס בסך 10,000 ₪ והתחייבות בסך 15,000 ₪ שלא לעבור את העבירות בהן הורשעו למשך שנתיים.

בהמשך התחלפה הנהלת השותפות, וחל שיפור ניכר בפעולות שבוצעו לשיפור איכויות השפכים ותחזוקת המתקן. במקביל נערך מו"מ בין הצדדים להסדר סביבתי נרחב, שיטפל בכל המפגעים הפוטנציאליים העלולים להיגרם מפעילות המתקן והחזיריות, לרבות בנושא שפכים, נגר עילי, איכות אוויר וריח, מניעת מזיקים, מניעת זיהום קרקעות ועוד.

לבסוף, הושג הסדר טיעון, שהביא להרשעת הנאשמות בעובדות כתב האישום ועיגן את ההיבטים הסביבתיים של הפעלת מתקן הטיפול בשפכים והחזיריות בהשקעה גדולה. זאת באמצעות דרישות סביבתיות למתקן ולחזיריות, בדומה לתנאים ברישיון עסק. רוב הדרישות נכנסו לתוקף מידי, וחלקן נדחו על מנת לאפשר את ביצוען.

גזר הדין

ב-11 בדצמבר אישר בית המשפט את הסדר הטיעון, וקבע כי ההסדר והדרישות הסביבתיות יהפכו לחלק בלתי נפרד מגזר הדין. הנאשמים חויבו בקנסות בסך כולל של 500 אלף ₪ שיועברו לקרן הניקיון, ובהתחייבויות להימנע מעבירה בה הורשעו למשך שלוש שנים לפי הפירוט הבא:

 • שותפות המגדלים איבלין - קנס של 185,000 ₪ והתחייבות של 250,000 ₪
 • המגדלים אעבלין (ניהול) בע"מ - קנס בסך 185,000 ₪ והתחייבות בסך 250,000 ₪
 • מגדלי בעלי חיים א.ב. 1993 בע"מ - קנס בסך 12,500 ₪ והתחייבות בסך 20,000 ₪
 • איצקוביץ את בני נסראת עראף בע"מ - קנס בסך 12,500 ₪ והתחייבות בסך 20,000 ₪
 • י.ע.ר שיווק (ע.א.ש) בע"מ - קנס בסך 12,500 ₪ והתחייבות בסך 20,000 ₪
 • מאיר מניה בע"מ - קנס בסך 12,500 ₪ והתחייבות בסך 20,000 ₪
 • חברת אחים פהדאן בע"מ - קנס בסך 80,000 ₪ והתחייבות בסך 50,000 ₪