5 מיליון ₪ למחקרים באפידמיולוגיה סביבתית ותחליפי נפט לתחבורה
המשרד להגנ"ס פרסם 2 קולות קוראים להגשת הצעות מחקר לבחינת הקשר בין הפליטות במפרץ חיפה לבין סוג התחלואה, והיבטים סביבתיים של תחליפי נפט לתחבורה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/5/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם 2 קולות קוראים בתקציב כולל של כ-5 מיליון ₪ להגשת הצעות מחקר בנושאים:

 1. אפידמיולוגיה סביבתית - זיהום אוויר במפרץ חיפה
 2. תחליפי נפט לתחבורה - היבטים סביבתיים

מחקרים בנושא אפידמיולוגיה סביבתית במפרץ חיפה

נזכיר, כי אין זה המחקר הראשון שמזמין המשרד להגנ"ס לבחון את הקשר בין זיהום האוויר לתחלואה בחיפה. לפני כשנה וחצי הופסק המחקר האפידמיולוגי הקודם לאחר שתוצאות שנת המחקר הראשונה (מתוך 5) הודלפו לתקשורת וזכו לכותרות בגלל "ראשי התינוקות הקטנים בחיפה", ולאחר שפורסמו "מפות הסרטן של חיפה" המבוססות כביכול על מאמר מדעי שמציג חלק מתוצאות המחקר האפידמיולוגי. ועדה מדעית שמונתה על ידי המשרד להגנ"ס ומשרד הבריאות לבחינת מסקנות שנת המחקר הראשונה והמשכו, קטלה את המחקר האפידמיולוגי, ולכן הופסק מימונו.

לפני כשנה הודיע המשרד להגנ"ס כי יממן 12 מחקרים חדשים במפרץ חיפה בתחומי האפידמיולוגיה והסביבה בהיקף של 10.2 מיליון ₪. לפני כחצי שנה פרסם המשרד קול קורא למחקר נוסף בהיקף של 3.2 מיליון ₪. וכעת מפרסם המשרד קול קורא נוסף בהיקף של 3.3 מיליון ₪ .

הקול הקורא הנוכחי בנושא אפידמיולוגיה סביבתית - זיהום אוויר במפרץ חיפה, נועד לבחון את הקשר בין ניטור הפליטות ממקורות הפליטה באזור מפרץ חיפה לבין שיעור וסוג התחלואה באזור, וזאת על בסיס נתוני מערכת הבריאות, בתי החולים ומרפאות שירותי בריאות השונים שבאזור חיפה והקריות. היקף התקציב – 3.3 מיליון ₪.

עדיפות תינתן להצעות מחקר בעלות פוטנציאל גבוה לתרום לתהליכי קבלת החלטות בקביעת מדיניות ופעולות בתחום בריאות הסביבה. כמו כן, תינתן עדיפות למחקרים אשר בהערכת החשיפה יכמתו את תרומת מקורות הפליטה השונים (ובפרט תחבורה, תעשייה ומקורות טבעיים) וכן יציגו את הקשר בין זיהום האוויר לתחלואה ברזולוציות שונות מבחינה מרחבית.

נושאי המחקר:

 1. שיטות להערכה של חשיפה פרטנית למזהמים סביבתיים במפרץ חיפה ממקורות זיהום שונים: תעשייה, תחבורה.
 2. בחינת הקשר בין זיהום סביבתי לתחלואה באזור מפרץ חיפה:
 • הערכת רמת התחלואה בסרטן  – התייחסות למגוון מחלות סרטן והקשר לחשיפה למזהמים שונים .
 • הערכת רמת התחלואה כתוצאה מחשיפה כרונית למזהמי אוויר כמו תחלואה קרדיווסקולרית, סכרת.
 • הערכת רמת התחלואה הנשימתית ותפקודי ריאות בהקשר לחשיפה למזהמים שונים.

יתקבלו הצעות למחקרים לתקופה של עד שלוש שנים. תקציב מקסימלי להצעה אחת לכל שנות ההצעה יהיה: עד 1.1 מיליון ₪. סה"כ התקציב הוא 3.3 מיליון ₪.

מחקרים בנושא תחליפי נפט לתחבורה

המחקר בנושא היבטי סביבה של תחליפי נפט לתחבורה מתבצע על פי התכנית הלאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט לתחבורה ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום. המחקרים והסקרים משמשים לגיבוש מדיניות המשרד ולקביעת דרכי פעולה מועדפים בתחום. היקף התקציב – 1.7 מיליון ₪.

נושאי המחקר:

 1. ההשלכות הסביבתיות של תחליפי נפט לתחבורה כולל שימוש יעיל במשאבי טבע:
 • ניתוח מחזור חיים להנעות חלופיות לרבות התייחסות ליעילות אנרגטית ופליטות גזי חממה בהשוואה להנעה קונבנציונלית. במוניות היברידיות מכוניות חשמליות שיתופיות ומשאיות אשפה מונעות גז טבעי דחוס
 • מדידת רמות רעש בתחבורה המתבססת על תחליפי נפט בהשוואה לתחבורה קונבנציונלית.
 • מדידת רמות קרינה בלתי מייננת בתחבורה חשמלית ו/או היברידית בהשוואה לתחבורה קונבנציונלית.
 • עריכת סקר משתמשים למיזמי שיתוף הרכב החשמלי הפועלים בערים. 
 • מדידות של פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה בעת הנעת רכבים בתערובות ביודיזל (מפסולת ומאצות) עם סולר, לעומת סולר נקי.
 • מדידת זיהום האוויר הנפלט בזמן נסיעה ברכב ממונע בתחליפי נפט.
 • מחקר השוואתי למדידת כמות הדלק הנפלטת לסביבה בעת תדלוק בבנזין ובתחליפי נפט כתוצאה מטפטוף ואידוי.
 • מדידות של מספר החלקיקים (PN) הנפלטים מכלי רכב המונעים בתחליפי דלקים בהשוואה לדלקים קונבנציונליים.

2. השלכות סביבתיות של מתקני הפקה, עיבוד, אחסון הולכה וחלוקה של תחליפי נפט לתחבורה

3. רגולציה סביבתית וסטנדרטיזציה של תחליפי נפט לתחבורה.

4. נושאים חדשניים כלליים.

מועד אחרון להגשת ההצעות ל-2 הקולות הקוראים: 1 ביולי

--------------

כתבות רלוונטיות בנושא:

 1. 4 מיליון ₪ יוקצו למחקרים באפידמיולוגיה סביבתית וים וחופים, 07.11.2017
 2. לאחר סאגת המחקר האפידמיולוגי בחיפה שהופסק: 12 מחקרים חדשים, 16.03.2017
 3. הזיהום מאתר תע"ש אפולוניה ממשיך להתפשט בחופי הרצליה, 18.07.2017
 4. משרד הבריאות והמשרד להגנ"ס: אין לממן את המשך המחקר האפידמיולוגי בחיפה במתכונתו הנוכחית, 07.08.2016
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. קול קורא למחקרים בנושא אפידמיולוגיה סביבתית, המשרד להגנ"ס [doc]
 2. קול קורא למחקרים בנושא היבטי סביבה של תחליפי נפט לתחבורה, המשרד להגנ"ס [doc]

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: