הנחיות חדשות לניטור שפכי תעשייה
מנחות כיצד לתכנן את הניטור, לבצעו, לשמר ולשנע את הדגימות ולדווח על התוצאות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/1/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הנוסח הסופי של ההנחיות החדשות לניטור שפכי תעשייה, שהוכנו במשותף ע"י המשרד להגנ"ס, רשות המים ומשרד הבריאות. הנוהל חל על שפכי תעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב וכן על ניטור המבוצע על ידי תאגידי המים והביוב וכן על ידי המפעלים.

הנחיות הניטור נועדו לייעל את תהליכי העבודה של שלושת הרגולטורים, תאגידי המים ויצרני השפכים, בכל הנוגע לניטור שפכי מפעלים, באמצעות קביעת "תורה אחודה" המשותפת לשלושת הרגולטורים. המטרה היא לקדם אחידות ושקיפות, למנוע סתירות, ולהפחית דרישות ניטור ודיווח כפולות ולא מתואמות.

מסמך ההנחיות על נספחיו, מתייחס למשטר ניטור שפכי מפעלים ומנחה כיצד לתכנן את הניטור, לבצעו, לשמר ולשנע את הדגימות ולדווח על התוצאות. ההנחיות מתייחסות לעריכת תוכנית הניטור, נטילת דגימה וביצוע בדיקות שטח, ביצוע אנליזה, ניתוח התוצאות ודיווח עליהן.

מבול של הערות ציבור לטיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשיה

לטיוטת ההנחיות לניטור שפכי תעשיה, שפורסמה לפני כשנה, הגיעו הרבה מאוד הערות מהציבור, שבחלקן הגדול התקבל, גם אם באופן חלקי, ורק מקצתן נדחו.

להלן חלק מהנושאים לגביהן התקבלו הערות הציבור:

 1. סוגי הדיגום
 2. מכשירי הניטור
 3. דיגום מתעלה או משוחה
 4. כלי עזר לדיגום
 5. צופת ומשקעים
 6. ניקוי אזור הדיגום
 7. מסנן מכני
 8. שיכוב בזרם הנדגם
 9. אופן הדיגום בתוכנית המשלימה
 10. דיגום מחוץ לשטח המפעל
 11. דיגום מי רקע
 12. הזרמה מאולצת
 13. תוכנית ניטור בסיסית
 14. סמכויות הדוגם
 15. קירור

-----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. פורסמה טיוטת הנחיות לניטור שפכי תעשייה, 23.03.2017
 2. אושרו תעריפי שפכים אסורים חדשים, 23.01.2017
 3. וועדת השרים אישרה את צמצום מספר תאגידי המים 27.12.2016
 4. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016
 5. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים |infospot

--------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות ניטור שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס pdf]]
 2. נספח 1 – טופס נטילת דגימה, המשרד להגנ"ס pdf]]
 3. נספח 2 – דרישות הרגולטור להכרה בתוצאות בדיקות, המשרד להגנ"ס pdf]]
 4. מענה להערות הציבור – הנחיות ניטור שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס pdf]]

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: