הנחיות חדשות להגשת תוכנית ניטור שפכים תעשייתיים
ההנחיות מתייחסות לתוכנית הניטור שתאגידי המים מגישים לאישור המשרד להגנת הסביבה. בין הערות הציבור שהתקבלו: הוסרה ההעדפה לדיגום חטף, האפשרות לפטור אולם אירועים או מסעדה הורחבה לכל סוגי המפעלים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/7/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות חדשות, המחליפות את ההנחיות שפורסמו ב-2011, להגשת תוכנית ניטור שפכי תעשייה בסיסית לאישור ממונה סביבה. זאת לאחר שלפני כחצי שנה פרסם המשרד להערות הציבור את טיוטת ההנחיות. המשרד קיבל חלק גדול מההערות והטמיע אותן בנוסח הסופי.

מטרת ההנחיות לתת הוראות ודגשים מקצועיים לאופן ההכנה והגשת תכניות ניטור בסיסית

להמשך קריאת הכתבה המלאה