יעדי מיחזור חדשים לפסולת באירופה
האיחוד האירופאי הציב יעדי מיחזור שאפתניים לפסולת עירונית ופסולת אריזות. איך ישראל עומדת ביחס ליעדים אלה?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/6/2018

האיחוד האירופאי אימץ יעדי מיחזור שאפתניים חדשים לפסולת עירונית ופסולת אריזות. לפי יעדי המיחזור החדשים עד שנת 2025 שיעור המיחזור יעמוד על 55%, עד שנת 2030 יגיע ל-60% ואילו עד שנת 2035 שיעור המיחזור יגיע ל-65%. תוך הפחתת ההטמנה ל-10%.

הצעדים החדשים מבוססים על תוכנית אסטרטגית לכלכלה מעגלית אותה אימץ האיחוד האירופי ב-2 בדצמבר 2015 הכוללת גם הצעות חקיקה בנושא הפסולת. כעבור שנתיים הושג הסכם להצעות החקיקה, והפרלמנט האירופי אישר את ההסכם לפני כחודש.

החקיקה החדשה מחזקת את "היררכיית הפסולת", דהיינו, המדינות החברות נדרשות לנקוט צעדים ספציפיים כדי לתת עדיפות לשימוש חוזר ולמיחזור במקום הטמנה ושריפה, ובכך לממש את הרעיון של הכלכלה המעגלית.

הבדלים בין מדינות האיחוד

במהלך שני העשורים האחרונים מדינות רבות באיחוד שיפרו בהדרגה את ניהול הפסולת שלהם, בהתאם להיררכית הפסולת של האיחוד האירופי. בשנת 1995 בממוצע 64% מהפסולת העירונית הוטמנה. ב-2000 ירד הממוצע ל -55%, בעוד ששיעור המיחזור הממוצע עמד על 25%. בשנת 2016, שיעור ההטמנה ירד ל-24%, והמיחזור גדל ל-46%. עם זאת, מציינים בנציבות כי ההבדלים הגדולים בין המדינות השונות בתוך האיחוד האירופי נותרו בעינן. בשנת 2016 10 מדינות עדיין מטמינות מעל 50% מהפסולת הביתית שלהן ו-6 מהן שרפו 40% מהפסולת או יותר.

הפרדה במקור של פסולת מסוכנת, ביולוגית וטקסטיל

כדי להגיע ליעדי המיחזור נקבע כי יש להקפיד על איסוף נפרד של הפסולת הביתית כגון: נייר וקרטון, זכוכית, מתכות ופלסטיק. בנציבות מקווים כי כללי איסוף נפרדים יביאו לשיפור איכות חומרי הגלם המשניים וקליטתם. לכן נקבע כי יש להפריד במקור גם פסולת ביתית מסוכנת החל משנת 2022, פסולת ביולוגית החל משנת 2023 וטקסטיל החל משנת 2025. בנוסף נקבע כי יש להפחית את הטמנת הפסולת ל-10% או פחות עד שנת 2035.

הממונה על איכות הסביבה באיחוד האירופאי, קרמו וולה: "האישור הסופי של כללי הפסולת החדשים של האיחוד האירופי מהווה רגע חשוב לכלכלה המעגלית באירופה. מטרות המיחזור והמטמנות החדשות מציבות נתיב שאפתני לטובת ניהול פסולת באירופה. המשימה העיקרית שלנו כעת היא להבטיח כי ההבטחות המעוגנות בחקיקת הפסולת יתבצעו".

השוואת יעדי מיחזור הפסולת לישראל

גם המשרד להגנ"ס הציב לעצמו יעדים שאפתניים לשנת 2030, במסגרת אסטרטגיית הפסולת החדשה שנועדה לצמצם את ההטמנה תוך עידוד חלופות סביבתיות לטיפול בפסולת. היעדים החדשים של המשרד להגנ"ס הם: 51% מיחזור, 23% השבה ו-26% הטמנה. יעדים שאפתיים לישראל, ששיעור המיחזור כיום עומד על 21% בלבד, אך עדיין נמוכים בהשוואה לאירופה - 60% מיחזור ו-10% הטמנה. 

 יעדי מיחזור פסולת עירונית מעורבת (השוואה בין האיחוד האירופי לישראל)

יעדי המיחזור לפסולת בישראל קבועים בחוק האריזות ונעצרו אי שם בשנת 2015. לכן לא מפתיע לגלות שיעדי המיחזור העתידיים של אירופה לזרמים השונים של פסולת אריזות מחמירים הרבה יותר מאשר בישראל.

יעדי מיחזור פסולת אריזות (השוואה בין האיחוד האירופי לישראל)

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. האיחוד האירופי תובע את איטליה, 04.06.2017
  2. האיחוד האירופי תובע את רומניה וסלובניה בשל אי ציות לחוקי הפסולת, 03.05.2017
  3. תקנות חדשות בנוגע לפסולת אלקטרונית באיחוד האירופאי, 25.04.2017
  4. מדיניות מעודכנת לפסולת עירונית, 23.02.2017
  5. המשרד להגנת הסביבה: קרן הניקיון לא תהיה מוטה להפרדה במקור, 05.12.2016
  6. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

--------

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
 תהל עוזי רוזנטל 072-3712012 Tahal@infospot.co.il
נגב אקולוגיה סיוון פרץ 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>