אושרו תעריפי שפכים אסורים חדשים
רשות המים אישרה את שיטת החישוב החדשה לתעריפי שפכים אסורים. השבוע צפויים לאשר שינויים נוספים בכללי שפכי מפעלים. הנה הדברים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 23/1/2017

לאחרונה התקיים יום עיון בנושא עדכוני רגולציה של שפכי תעשיה בהתאחדות התעשיינים ואנו כמובן היינו שם על מנת להביא לכם את עיקרי הדברים.

בתחילת יום העיון, הציג ד"ר הראל גל, ממונה שפכי תעשיה ברשות המים, את השינויים שנעשו ב 2 נושאים שהיו בשימוע ציבורי בחודשים האחרונים:

 1. שינוי בתעריפי שפכים אסורים – אושר ונכנס לתוקף החל מה 1 לינואר 2017.
 2. שינויים בכללי שפכי מפעלים – טרם אושר. יעלה לאישור מועצת רשות המים ביום חמישי הקרוב (26.01). במידה ויאושר, כנראה ייכנסו לתוקף במהלך חודש פברואר 2017.

לאחר מכן, הציג דניאל שרון, ממונה שפכי תעשיה במשרד להגנת הסביבה את תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2017 בהקשר של שפכי תעשיה ואת טיוטת הנוהל החדש לניטור שפכי תעשיה שתפורסם בקרוב להערות הציבור.

לפניכם תמצית הדברים.

אושרו תעריפי שפכים אסורים

כפי שדיווחנו במהלך השנה האחרונה, רשות המים קיימה מספר סבבים של שימוע ציבורי לשינוי אופן החישוב של תעריפי שפכים אסורים כך שישקפו בצורה מדויקת יותר את העלויות הנוספות שיש לרשויות (בעיקר לתאגיד המים) בגין הנזק/טיפול מיוחד שנגרם כתוצאה מהזרמת השפכים האסורים למערכת הביוב העירונית.

פעילות רשות המים נבעה, בין השאר, מדרישת התאחדות התעשיינים בעתירה לבג"ץ בשנת 2013, ליצור מתאם בין גובה האגרות לבין העלות הנוספת לתאגידי המים.

לפני מספר שבועות אושרו לבסוף התעריפים החדשים והם נכנסו לתוקף ב 1 לינואר 2017. השינוי תקף רק לשפכים אסורים (אסורים להזרמה למערכת הביוב) ולא תקף לשפכים חריגים (ניתנים להזרמה לביוב תוך עמידה בכללי דיווח, אישור ותשלום).

משלמים לפי ההשפעה שתיגרם מהזרמת השפכים האסורים

ד"ר הראל גל הסביר על שינוי המתודולוגיה המשמשת לחישוב תעריפי השפכים האסורים. לדבריו, המתודולוגיה החדשה מחלקת את המזהמים ל- 5 קבוצות, לפי השפעתם על מערכת המים והביוב:

 1. פגיעה בצנרת ומערך ההולכה
 2. סתימות ונזקים בתחנות שאיבה
 3. פגיעה בהליך הטיפול
 4. פגיעה באיכות הקולחין
 5. פגיעה באיכות הבוצה

גל הסביר כי בשיטה הקודמת לא היה קשר ישיר בין סוג המזהם בו התגלתה חריגה וכמות המזהמים בהם הייתה חריגה, לבין התעריף, שכן כל חריגה גררה חיוב גנרי פי 2,4 או 6 (בהתאם להיקף החריגה) מתעריף הביוב. מנגד, בשיטה החדשה, המפעל משלם לפי רכיבי העלות המושפעים מהמזהמים שהזרים לביוב. חשוב להדגיש, כי בשונה מהחישוב בעבר, העלות הינה מצרפית במידה ומדובר על מזהמים מרכיבי עלות שונים (למזהמים באותו רכיב עלות אין השפעה מצטברת).

בנוסף, גל ציין כי הוחלט להגביל את התעריף בגין שפכים אסורים ל 40 ₪  למ"ק ביוב.

גל גם גילה כי כחלק מתהליך קביעת התעריף, רשות המים ביצעה בדיקה מדגמית על 3 תאגידי מים בהם נבדקו כ- 200 דגימות שבגינם היה תשלום של שפכים אסורים בשנת 2015. בבדיקה נמצא כי תשלום על אותם חריגות של שפכים אסורים לפי התעריפים החדשים משקף ממוצע ההפחתה של כ- 60% בתעריפים החדשים ביחס לישנים. 

במהלך השבועות הקרובים רשות המים תפרסם סימולטור עזר לחישוב תעריפי שפכים אסורים בשיטה החדשה. בינתיים יש באתר סימולטור לשפכים חריגים המעודכן לינואר 2017.

עדכון 6 פברואר 2017: קישור לסימולטור חדש לתעריף שפכים אסורים, רשות המים [xls]

קישורים לכל המסמכים הרלוונטיים מופיעים בהמשך.

שינויים בכללי שפכי מפעלים

יחד עם השימוע הציבורי לתעריפי השפכים האסורים, התקיים בחודשים האחרונים גם הליך של שימוע ציבורי למספר שינויים קלים בכללי שפכי מפעלים. כללי שפכי מפעלים מסדירים את רשימת החומרים וערכי הסף המותרים להזרמה למערכת הביוב העירונית ואת הניטור והדיגום של שפכי המפעלים והקשר עם תאגיד המים האזורי ועוד.

אחד השינויים המוצעים מתייחס למקרים בהם נמצאו בדיגום שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים שאינם מייצגים את איכות השפכים השגרתית במפעל (כלומר לא היו בדיגום הקודם). מוצע לקבוע כי המפעל יחויב על מחצית מתקופת החיוב או 45 יום לפי התקופה הקצרה מבינהם. כיום, החיוב הוא עבור התקופה שחלפה ממועד הדיגום האחרון לפי תכנית הניטור או תקופה של 90 ימים.

על השינויים הנוספים המוצעים ניתן לקרוא בידיעה הקודמת שלנו - כאן. כאמור השינויים המדוברים צפויים לעלות לאישור מועצת רשות המים ביום חמישי הקרוב (26.01) ובמידה ויאושרו כנראה ייכנסו לתוקף במהלך פברואר 2017.

מדיניות חדשה לטיפול בשפכי תעשיה

במקביל לרשות המים גם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות אחראים על רגולציה של שפכי מפעלים. דניאל שרון, ממונה שפכי תעשיה במשרד להגנ"ס, הציג ביום העיון את תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2017 בנושא של שפכי תעשיה.

לדברי דניאל, במהלך 2017 האגף יפעל לגיבוש מסמך מדיניות של המשרד להגנת הסביבה בנושא שפכי תעשיה. לשם כך מתבצע כעת סקר פערים בהשוואה לרגולציה אירופאית ואמריקאית, שלאחר השלמתו, תכתב ותפורסם המדיניות.

בנוסף, במהלך 2017 יבוצע סקר מזהמים חדשים בשפכי תעשיה אשר לא נבדקים כיום ועבורם אין ערכי סף בחקיקה הקיימת. דניאל ציין לדוגמא מזהמים אורגניים לא פריקים ביולוגית [POP's] בעלי השפעה סביבתית או בריאותית. לדבריו המזהמים ייבדקו בסקר כדי לייצר תמונת מצב והליך מקדמי לקראת החלטה לגבי ערכי סף בשבילם.

נוהל חדש לניטור שפכי תעשייה

במהלך חודש פברואר צפוי לצאת להערות הציבור טיוטת נוהל ניטור שפכי תעשייה. הנוהל חל על שפכי תעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב וכן על ניטור המבוצע על ידי תאגידי המים והביוב ועל ידי המפעלים. הנוהל אינו חל על הזרמה לים ולנחל.

מטרת הנוהל:

 • גיבוש תורה מקצועית אחודה לשלושת הרגולטורים העיקריים העוסקים בניטור שפכי תעשייה (המשרד להגנ"ס, משרד הבריאות ורשות המים)
 • ייעול תהליכי העבודה בין הרגולטורים ומניעת כפילויות
 • קביעת אמות מידה ומתן הנחיות מעשיות ל:
  • הכנת תוכנית ניטור
  • נטילת דוגמא וביצוע בדיקות בשטח
  • ניתוח ודיווח של תוצאות

הנקודות העיקריות המפורטות בנוהל:

 • תחולה ומסגרת חוקית
 • עקרונות למשטר ניטור בסיסי
 • עקרונות למשטר ניטור משלים
 • אופן יישום
 • אופן הדיגום- לפני, אחרי ובמהלך נטילת הדגימה
 • בקרת איכות ואבטחת איכות
 • ניתוח הנתונים ודיווח

הנוהל נחלק ל – 2 משטרי ניטור:

 • משטר ניטור בסיסי: חל על המפעלים המזרימים שפכים למערכת הביוב וכולל את הפרמטרים והתדירות לפי כללי תאגידי המים והביוב המשויכים לרשות המים.
 • משטר ניטור משלים: חל על המפעלים שהוצבו להם דרישות ברישיון העסק על ידי המשרד להגנ"ס ו/או משרד הבריאות לביצוע ניטור המשלים את המשטר הבסיסי כאשר השלמה כזו נדרשת.

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. תעריפי שפכים אסורים - כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב):
  1. נוסח סופי שאושר, 01.2017, רשות המים [pdf]
  2. הנוסח שפורסם להערות ציבור + דברי הסבר, 11.2016, רשות המים [pdf]
  3. המתודולוגיה שפורסמה להערות ציבור, 11.2016, רשות המים [pdf]
 2. שינויים בכללי שפכים מפעלים - כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב). נוסח שפורסם להערות ציבור + דברי הסבר, 11.2016 רשות המים [pdf]

-------

קישורים רלוונטיים

 1. וועדת השרים אישרה את צמצום מספר תאגידי המים 27.12.2016
 2. שינוי תעריפי שפכים אסורים, 01.12.2016
 3. תיקון תעריפי שפכים אסורים, 10.11.2016
 4. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016
 5. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים |infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: