נדחתה בקשתה של נובל אנרג'י לקבלת היתר פליטה לאסדת לווייתן
בעקבות דרישת המשרד להגנ"ס לבדיקה חוזרת של מקורות הפליטה התברר שמספר הרכיבים בעלי פוטנציאל דליפה גבוה פי 6 מהנתון המקורי. הגשת בקשה נוספת תצטרך לכלול אמצעי טכנולוגיה מיטבית (BAT) לרכיבי ציוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/12/2018

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי הודיע לחברת נובל אנרג'י, המפעילה את אסדת הגז הטבעי לווייתן, כי בקשתה להיתר פליטה לאוויר נדחית, זאת מאחר וכמות רכיבי הציוד באסדה תהיה גבוהה מהכמות עליה הצהירה החברה בבקשה המקורית שהגישה למשרד.

לדברי המשרד, בבקשה של נובל אנרג'י מחודש יוני צוין כי באסדה יהיו 1,403 רכיבי ציוד בעלי פוטנציאל דליפה של חומרים אורגניים (ללא מתאן NMVOC) – העשויים להיות מקור פליטה. לאחר בחינת סבירות הנתונים נובל נדרשה לבצע בדיקה חוזרת של מספר הרכיבים, ובנוסף לקבל חוות דעת חוזרת שתבוצע באמצעות חברה חיצונית.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. טיוטות הנחיות למסמכים סביבתיים לפיתוח שדות גז ונפט בים, 21.05.2018
  2. המשרד להגנ"ס הופך את חוות הדעת לאחסון קונדנסט, 28.11.2017
  3. ההשפעות הסביבתיות של חיפושי נפט וגז טבעי לחופי ישראל, 04.07.2016
  4. משרד האנרגיה החל בהכנת סקר אסטרטגי סביבתי, 9.03.2015

פי 6 יותר מקורות פליטה מהמוצהר

בעקבות הבדיקה החוזרת, שבוצעה בידי חברה חיצונית בחודש אוקטובר, נובל אנרג'י עדכנה שמספר הרכיבים יהיה 8,852 – פי 6 מהנתון המקורי, לכן המשרד להגנ"ס דחה את בקשת החברה להיתר פליטה.

המשרד להגנ"ס מציין, כי כאשר נובל אנרג'י תבחר להגיש מחדש את הבקשה, עליה לכלול בה אמצעי טכנולוגיה מיטבית (BAT) לרכיבי ציוד, כולל רכיבים ללא דליפות, וכי על החיבורים להיות אטומים טכנית.

המשרד מוסיף, כי משמעות דחיית הבקשה היא כי על נובל אנרג'י לשאת מחדש בכל העלויות הכרוכות בהגשת בקשה נוספת להיתר פליטה שעלותה מאות אלפי שקלים.

התייחסויות

תגובת שותפות לוויתן: "שותפות לוויתן מעריכה את חשיבות עבודתו ופיקוחו של המשרד להגנת הסביבה. כחלק מהערכות מקצועית ולבקשת המשרד להגנת הסביבה נערכה בדיקה שבעקבותיה עודכן מספר הרכיבים באסדה. בדיקה נוספת מטעם צד שלישי שבוצעה עבור נובל אנרג'י על ידי חברה חיצונית מצאה כי בהתאם למודלים המחמירים הנהוגים לאסדות בים הצפוני אין שינוי מהנתונים שמסרה החברה עד כה ביחס לפליטות. לבקשת המשרד נגיש בקשה להיתר פליטה בהתאם למספר הרכיבים החדש.

"יחד עם זאת, אנחנו נוקטים בצעדים שיבטיחו כי הפליטות יהיו מתחת למספר עליו הצהרנו במקור כדי לעמוד בהתחייבות שלנו ואף מתחת למה שהובטח. כפי שעשינו עד כה, נמשיך לפעול בשקיפות ובאחריות מול המשרד להגנת הסביבה ומול הציבור. אסדת לוויתן שנבנית בטכנולוגיה הטובה ביותר ובסטנדרטים המחמירים של ה-OECD תחל להזרים גז בסוף שנת 2019, היא לא תפגע באיכות האוויר ביבשה ובחוף, לא תזהם את הים ותביא לשיפור משמעותי באיכות האוויר בישראל".

תגובת עמותת 'צלול': "בשיחות הפנימיות עם משרד האנרגיה, הודו בכירים כי האסדה אמנם לא "סגורה וירוקה" כפי שטענו וכי היא תפלוט 30 טון חומרים אורגניים, VOC. מתברר כי חברות האנרגיה ביקשו אישור פליטה לאוויר של כמות פי 3 יותר גדולה! אחת הבעיות המסוכנות ביותר בתעשייה היא "שיטת הסלאמי", בה מבקשים אישורים קטנים באופן הדרגתי כדי שלא יצטברו לכדי זיהום גדול מול עיני הציבור.

אסדת לוויתן צפויה להיות כ-9.5 ק״מ מול חופי ישראל ואחריה יקומו עוד 4 או 5 אסדות עפ"י תמ"א 37ח. כשמנהלים תעשייה מהמזהמות בעולם בלי פיקוח ותוך הקלה מתמדת של התנאים, הסיכוי לאסון סביבתי גדל. צלול מחזקת את ידי המשרד להגנת הסביבה, המסרב לאשר לנובל אנרג׳י את הרחבת ההיתרים לזיהום, וקוראת למשרד האנרגיה להורות מיד על עצירת הבאת אסדת לוויתן לארץ, עד שיובהרו כל השאלות הפתוחות.

יש להקים ועדת מומחים חיצונית שתבחן מחדש את ההיתרים שניתנו עד היום, כולל הפליטות מתמר, לאור הספירה הלא נכונה של רכיבים פולטי זיהום מלוייתן שמעוררת שאלות עוד יותר חמורות לגבי הפליטות הגבוהות שם.

מדינת ישראל תלויה כלכלית ואסטרטגית בים נקי, להתפלה, תיירות ועוד. במקרה של זיהום חמור נזקים ישירים ועקיפים של מיליארדי שקלים יגולגלו אל הציבור, ויגרמו לפגיעה מסיבית באיכות החיים בישראל. אנחנו לא נגד הגז. אנחנו בעד הפקתו, תוך הקפדה על הגנת הים והאוויר, ובעד הרחקת זיהום האוויר מהחוף כמה שאפשר".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: