שלוש צנרות דלק ישנות יפונו מחופי תל-אביב
המשרד להגנת הסביבה דורש מחברת החשמל לפרק ולהוציא מהים שלוש צנרות ישנות ששימשו את תחנת הכוח רידינג בתל-אביב
  • מאת: מערכת Infospot
  • פורסם בתאריך: 24/3/2020

המשרד להגנ"ס דורש מחברת החשמל לפרק ולהוציא מחופי תל אביב שלוש צנרות דלק ישנות באורך של 700 עד 1,200 מטר, ששימשו בעבר לאספקת מזוט לתחנת הכוח רידינג בתל אביב וכיום הן עלולות להוות סכנה לסביבה החופית והימית. קו הצנרת האחרון יצא משימוש בשנת 2006.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, תשתית ימית שיצאה מכלל שימוש מהווה פסולת שיש לסלקה. צינורות הדלק הישנים, החשופים והמחוררים עלולים לדלוף ולהתפרק, לסכן את ציבור המתרחצים ולפגוע בבעלי החיים הימיים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. דליפת נפט נוספת במפרץ חיפה, 18/7/2016
  2. שימו לב, דליפת דלק לים צפויה השבוע בחיפה, 15/1/2017
  3. ביהמ"ש אישר לבז"ן להשתמש בצנרת. בינתיים, 27/02/2020
  4. החששות התממשו, דליפת נפט נוספת במפרץ חיפה, 01/2/2017
  5. ההשפעות הסביבתיות של חיפושי נפט וגז טבעי לחופי ישראל, 04/7/2016
  6. מידע נוסף על זיהום ים ונחלים | מערכת Infospot

פרויקטים קודמים להוצאת צנרת ימית

בשנים האחרונות בוצעו בהנחיית המשרד להגנ"ס מספר פרויקטים מורכבים של הוצאת צנרת ימית ישנה. אחד הפרויקטים הבולטים היה של חברת תש"ן (תשתיות נפט) שבוצע בשנת 2017. במסגרתו פורקו והוצאו מקרקעית הים במפרץ חיפה 4 מקשרי דלק מתקופת המנדט הבריטי, בני יותר מ-70 שנה.

בפרויקט של תש"ן במפרץ חיפה, היה חשש מדליפות דלק שעלולות להיגרם ואכן, הצינורות הכבדים, שחלקם היו עדיין מלאים בדלק דלפו בתהליך הפירוק. הנושא טופל על ידי חברת תש"ן בעזרת ציוד מיוחד וייעודי לטיפול בזיהום ים.

תיאום בין הרשויות הרלוונטיות

דרישת המשרד מחברת החשמל להוצאת הצינורות הישנים נעשה בתיאום עם עיריית תל-אביב, משרד האנרגיה ולשכת תכנון מחוז תל-אביב.

השינויים בשטח תחנת הכוח רדינג במסגרת תוכנית תמ"א 10/א/3 כוללים פירוק קווי הצנרת הממוקמים בחוף תל ברוך, באזור שדה דב ובאזור נמל תל אביב.

המשרד להגנת הסביבה דורש מחברת החשמל להגיש עד ה-1 בספטמבר 2020 תוכנית לפירוק והוצאת שלוש הצנרות לכל אורכן.

התוכנית תכלול, בין היתר, לוחות זמנים לביצוע, פירוט ההיערכות הנדרשת לשם הוצאת הצנרת בים ובחוף, דרכי גישה ורשימת כלי שיט משתתפים ופעולות שטיפה וניקוי הצנרת לפני ההוצאה.

המשרד להגנת הסביבה יפקח על כל שלבי התוכנית ויישומה, כך שהעבודה תבוצע תוך מתן תשומת לב מרבית למזעור הסיכון לזיהום הים.