מפל"ס: עודכנו הוראות הדיווח הראשיות
בנוסף עודכנו 3 מחשבונים לחישוב פליטות מפעילויות ספציפיות: ייצור אספלט, שריפת פסולת וניקוי מכליות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 16/12/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכונים להוראות הדיווח הראשיות של מרשם הפליטות לסביבה – מפל"ס החלות על כל ענפי הפעילות המדווים למפל"ס. בנוסף עודכנו 3 מחשבונים לחישוב פליטות מפעילויות ספציפיות: שריפת פסולת, ייצור אספלט וניקוי מכליות.

שינויים קלים בהוראות הדיווח הראשיות למפל"ס

הגרסה המעודכנת של מסמך הוראות הדיווח הראשיות למפל"ס - "הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה" עברה מספר שינויים קלים. להלן חלקם:

 1. חישוב פליטות והעברות לשפכים מנתוני דיגום (סעיף 1.1.4): הוחלפו הדוגמאות.
 2. כימות פליטות בלתי שגרתיות (סעיף 1.7): התווסף ההסבר כי "הערכה הנדסית אפשרית לחישוב כמות פליטה בתקלה בעקבות מתקן טיפול שהפסיק לתפקד, היא להעריך את יעילות מתקן הטיפול, ולהוסיף לכמות הפליטה השגרתית מאותו מקור, את הכמות שלא טופלה בעקבות התקלה במתקן הטיפול."
 3. מקדמי המרת יחידות ל-TOE (טון שווה ערך נפט) (טבלה 8): בטבלה נוספו מקדמי המרה לדלק מסוג ביוגז.

כמו כן עודכנו 3 המחשבונים:


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מפל"ס: עדכון הנחיות דיווח למט"שים, 10.12.2018
 2. האם הגידול בשיעור המיחזור בדיווחי המפל"ס משקף המציאות?, 11.10.2018
 3. מפל"ס 2017, 2.10.2018
 4. מפל"ס: הוראות דיווח חדשות, 28.12.2017
 5. מפל"ס – ראשי | infospot

מסמכים רלוונטיים:

 1. הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה, 12.2018 המשרד להגנ"ס
להמשך קריאת הכתבה המלאה