חוק האריזות: נוסח חדש לדוח הביקורת השנתי
בניסוח החדש, אותו הובילה לשכת רואי החשבון, חלו מספר שינויים כדי להקל על תהליך הגשת הדוח
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 06/8/2017

אחת הדרישות של יישום חוק האריזות מיבואנים ויצרנים היא הגשת דוח שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון למשרד להגנת הסביבה אודות האריזות ש'הוכנסו' לשוק הישראלי ע"י אותו יבואן/יצרן. לאחרונה דיווחנו כי לשכת רואי החשבון פעלה לשינוי נוסח אישור הביקורת לדוח השנתי, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ובסיוע חברת 'ערנות לסביבה', על נוסח זה חותם רואה החשבון בסיום הביקורת. נוסח זה משפיע על אופן ביצוע הביקורת ולכן בעקיפין גם על אופן הכנת הדוח השנתי. עתה אנחנו מדווחים כי הנוסח החדש פורסם.

השינויים באישור רו"ח לדוח שנתי חוק האריזות

בנוסח החדש לדוח הביקורת השנתי חלו 3 שינויים עיקריים לעומת הנוסח הקודם. להלן תמצית השינויים:

 • הסרת הדרישה לבדיקת מעבדה מוסמכת: נוהל 1 בנוסח הקודם הוחלף. במקום הבדיקה כי קטלוג האריזות בוצע ע"י מעבדה מוסמכת, בנוסח החדש נדרש רואה החשבון לסקור את התהליך שנעשה על ידי החברה לצורך איסוף וחישוב הנתונים הכלולים בדוח, בהתאם למתכונת הדיווח שנדרשה על ידי המנהל במשרד להגנת הסביבה.
 • בדיקה מדגמית: נוהל 4 בנוסח הקודם שונה. בנוסח החדש נדרש רואה החשבון לערוך בדיקות מדגמיות על בסיס משקל פסולת האריזות (לפחות 5%) במקום על בסיס קטלוג המוצרים (5% מהמוצרים הנמכרים). בנוסף, הנוסח מתייחס לסוג החומר, הקיבולת, המשקל והסיווג של האריזות הכלולים בדוח. כמו כן, הבדיקות יכולות לכלול גם השוואה לנתוני יצרן או שקילת האריזה באמצעות משקל.

לשכת רואי החשבון מעדכנת, כי הנוסח החדש של הדוח המיוחד מחליף את הנוסח הקודם ומעתה יש לעשות שימוש בנוסח החדש של הדוח המיוחד בלבד.

ערן בושארי מנכ"ל ובעלים של חברת ערנות לסביבה מסביר, כי המהלך נבע משתי סיבות עיקריות: מחד, אי בהירות, חוסר אחידות ובלבול של מרבית הנוגעים בנושא הביא לעדכון שנועד להקל על רו"ח בתהליך הביקורת ומאידך, לסייע ליצרנים וליבואנים להתמקד ולתקף את המידע המהותי בדיווח. לדבריו: "השינוי מורגש כבר בלווי הביקורות הראשונות שערכנו במתכונת החדשה המתרכזות בפסולת האריזות המדווחת".

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דברי הסבר לשינויים בנוסח אישור רו"ח, לשכת רואי החשבון [pdf]
 2. נוסח אישור רו"ח לדוח שנתי של חוק האריזות, 06.2017 [pdf]

--------

קישורים רלוונטיים:

 1. כיצד דיווח שנתי 'נכון' של חוק האריזות יכול להביא לחיסכון של עשרות אלפי ₪?, 19.06.2017
 2. כיצד מפעל הרוויח 500,000 ₪ מפסולת וגם היטיב עם הקהילה והסביבה? 11.05.2017
 3. תחרות והגברת אכיפה בפסולת אריזות ואלקטרונית, 15.05.2017
 4. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת, 20.11.2016
 5. יבואן: אני מעדיף לקחת סיכון פלילי ובלבד שלא לדווח לחוק האריזות, 07.07.2016
 6. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot