פורסם תזכיר חוק למניעת זיהום ים
החוק נועד ליישם את מחויבות ישראל לאמנת ברצלונה להגנה על הים התיכון מפני זיהום. מהם השינויים המוצעים בחוק החדש?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/2/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם תזכיר לתיקון חוק הזרמת פסולת לים. החוק למניעת זיהום הים קובע איסורים בכל הנוגע להזרמת פסולת לים וכן מסדיר מנגנון למתן היתרים להזרמת פסולת לים. החוק נועד ליישם את מחויבות ישראל בהתאם לאמנת ברצלונה להגנה על הים התיכון מפני זיהום (Convention for the Protection Of The Mediterranean Sea Against  Pollution).

בשנת 1984 הותקנו תקנות מניעת זיהום הים המסדירות הזרמת פסולת לים. אבל, נוסח התקנות אינו תואם את העדכונים שנערכו בשנת 1995 באמנת ברצלונה להגנה על הים התיכון. זאת משום שהתקנות מתירות הזרמת פסולת לים בהתאם לרשימה מפורטת שהתווספה לתקנות ובהתאם לשיקול דעת של ועדת היתרים, בעוד הפרוטוקול בנוסח המעודכן אוסר על הזרמת פסולת לים למעט מספר מצומצם של חריגים.

השינויים המוצעים בחוק החדש למניעת זיהום ים

בין השינויים המוצעים בחוק החדש:

 • הזרמה לים של סוגי פסולת מסוימים בלבד, בניגוד למצב היום, שהוועדה יכולה להתיר הזרמה של כל סוג פסולת לים בכפוף לסייגים.
 • ההגדרה המוצעת בתקנה ל"טכניקה חדשנית" ולטכניקה מיטבית זמינה מבוססות על ההגדרות בדירקטיבה האירופית בנושא רישוי סביבתי משולב.
 • קביעת תנאים למעקב ובקרה אחר הביצועים, כוללת הגבלת זמן. מטרת הוראות אלה לעודד קידום טכניקות סביבתיות חדשניות במטרה להסיר חסמים רגולטוריים.
 • לאפשר הזרמה לים של פסולת שאינה ברשימת החומרים המותרים של אמנת ברצלונה, אך ייחודיים לישראל, כגון תמלחות הנובעות משחיטה כשרה, כדי למנוע הגעתן למערכת הביוב. 
 • במקום לבצע בדיקת צריכת חמצן כימי (COD), יחויב מבקש ההיתר לבצע בדיקת פחמן אורגני כללי (TOC). בדיקה זו משקפת טוב יותר את תכולת החומר הנבדק.

נוסח הצעת החוק המלא מופיע בהמשך.

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. המשרד להגנ"ס פתח בחקירה פלילית בעקבות גלישת ביוב לחוף בצת, 12.11.2017
 2. גזרת שמיים או מחדל של הרשויות? גם החורף נחלים וחופים ייפגעו מהזרמת שפכים, 23.10.2017
 3. 365,000 ₪ קנס על הזרמת 10,000 ליטר שמן לים, 25.09.2017
 4. קנס לאוניה שהזרימה 4,000 ליטר שפכים לים, 30.04.2017
 5. חקירה פלילית על דליפת צינור הדלק לים באשדוד, 18.01.2017
 6. זיהום ים | infospot

----------

מסמכים רלוונטיים:

תקנות למניעת זיהום ים, המשרד להגנ"ס [pdf]