אושרו תקנות המחייבות תחנות דלק להפחתת פליטות. 400,000 ₪ קנס למפריי החוק
במרבית תחנות הדלק מותקנות המערכות המדוברות. התיקון נועד לתת למשרד להגנ"ס כלי אכיפה לפעול כנגד מעט תחנות דלק 'סוררות', בין השאר באמצעות קנס של 400 אלף ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/6/2017

בהמשך לדיווח שלנו מלפני שבועיים, ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה בתחילת השבוע את התקנות המחייבות התקנת והפעלת מערכות מישוב אדים (Stage I + Stage II) להפחתת פליטות אדי דלק מכל תחנות הדלק. התקנות יכנסו לתוקפן תוך 90 ימים ממועד פרסומן.

תחנות תדלוק מהוות מקור משמעותי לפליטת אדי דלק לאוויר. מרכיבי אדי הדלק כוללים בין השאר את הבנזן, שהוגדר כמסרטן. בנוסף להשפעות הבריאותיות של זיהום האוויר, פליטות אדי הדלק גורמות גם למפגעי ריח לשוהים בתחנת התדלוק ובסמוך לה.

צמצום של 90% מהפליטות | קנס של 400,000 ₪

לדברי המשרד להגנ"ס, ניתן לצמצם יותר מ-90% מפליטות אדי הדלק המתבצעות בעת פריקת בנזין ממכלית התדלוק אל המיכל התת קרקעי של התחנה, באמצעות התקנת מערכת מישוב אדים מסוג Stage I, בנוסף, ניתן לצמצם 85% מפליטות אדי דלק הנוצרות בעת תדלוק כלי רכב בבנזין, באמצעות התקנת מערכת מישוב אדים מסוג Stage II אשר יונקת את אדי הדלק ומשיבה אותם למיכל הבנזין של תחנת הדלק.

המשרד מחייב באופן הדרגתי את תחנות התדלוק להתקין מערכות אלו באמצעות תנאים ברישיון עסק, כך שבמרבית תחנות הדלק בישראל מותקנות מערכות אלה. אלא שהמשרד התקשה לכפות את התקנת המערכות על תחנות דלק הפועלות ללא רשיון עסק, תחנות של צה"ל, המשטרה וכו'. כעת לאחר אישור התקנות, תחנת תדלוק שתפר אותן חשופה לקנס של 400 אלף ₪.

האם התקנת המערכת משתלם כלכלית?

על פי נתוני המשרד, עלות רכישה והתקנה חד פעמית של מערכות השבת אדים Stage II  מוערכת בכ-200 אלף ₪, אך מצד שני מניבה למפעיל התחנה חסכון בעלויות שוטפות עקב צמצום אידוי הדלק המביא לצמצום אבדן חומר גלם יקר.

להערכת המשרד להגנ"ס, חשיפת הציבור לזיהום אוויר המסכן את בריאותו יוצר כיום עלויות חיצוניות בסך 87 אלף שקל לשנה לכל תחנה. כלומר, התקנות יביאו לחסכון משמעותי למשק כולו וכן לתחנות הדלק עצמן.

צה"ל מקבל הארכה

לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ דודי אמסלם, סוכם כי הצבא, שתחת פיקודו 140 תחנות דלק בבסיסים צבאיים, יקבל ארכה של שנתיים ליישום החוק. אמסלם: "הצבא לא יכול להתקין מערכות ב-140 תחנות ביום אחד. העיקר שהוא לקח על עצמו התחייבות".

התייחסויות

השר להגנ"ס, זאב אלקין: "בשעה טובה, לאחר תקופה ארוכה של הכנות, עברו היום התקנות למניעת זיהום אוויר מתחנות דלק בכנסת. בתחנות הדלק מבקרת האוכלוסיה לעיתים קרובות, ולכן יש כאן בשורה לציבור: הפחתה משמעותית של המזהמים האורגניים שייפלטו לאוויר ושיפור באיכות האוויר שאנו נושמים. להסדרה זו יתרונות רבים שכן כל תחנת דלק תחויב בהתקנת  המערכות ללא תלות ברישיון עסק או מעבר בעלויות, כשבמקביל נוצר כלי אכיפתי על-ידי הטלת קנסות כספיים. בנוסף, יישום התקנות יביא לחסכון עתידי לתחנות הדלק ולמשק כולו".

מנכ"ל 'אדם טבע ודין', עו"ד עמית ברכה: "אחרי שנים רבות של עיכובים במשרד להגנ"ס, הצליח יו"ר ועדת הפנים והגנ"ס להעביר היום תקנות חשובות לבריאות הציבור ולסביבה. התקנות יבטיחו כי חומרים מסוכנים הנפלטים בתחנות דלק לא יסכנו את בריאות העובדים, המתדלקים ואף יגנו על התושבים בבתים ובשימושים נוספים הנמצאים בסמוך לתחנות דלק".

מסמכים רלוונטיים:

  1. טיוטת נוסח תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר מתחנות דלק) 2017, [word]
  2. טיוטת נוסח לדיון בועדה תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר מתחנות דלק) 2017, [word]

----------

קישורים רלוונטיים:

  1. תקנות חדשות למניעת זיהום אוויר מתחנות דלק, 22.05.2017
  2. בכ-20% מתחנות הדלק שנבדקו נמצאו ליקויים, 25.04.2017
  3. אכיפה נגד תחנות דלק בחיפה שלא התקינו מערכת מישוב אדים בזמן, 13.02.2017
  4. אגד שילמה קנס של 1,600,000 ₪ בגין הפרות אוויר נקי, 24.01.2017
  5. קנס של 2,718,300 ₪ לחברת הסעות בגין הפרות בתחום אוויר נקי, 10.11.2016
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר מתחבורה | infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: