חקירה פלילית בגין דליפת החומצה במפעל רותם אמפרט
איזה חומרים היו בנוזל שדלף? האם למפעל היו נהלים לטיפול במקרים כאלה? האם תחזוקת הבריכה הייתה לקויה? מדוע המשרד להגנ"ס טוען כי לכאורה "לא ננקטו כל האמצעים הדרושים למניעה ולהפסקת הדליפה"? במקביל, במפעל אומרים כי יופסק השימוש בבריכות הפעילות והוגשה בקשה לשימוש זמני בבריכה חלופית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/7/2017

המשרד להגנת הסביבה הזדרז לקיים אמש שימוע ל-4 בכירים במפעל 'רותם אמפרט', בגין זיהום נחל אשלים, בסיומו הודיע כי החליט על פתיחה בחקירה פלילית אותה תנהל המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה ותכלול שורת פעולות חקירה כנגד בעלי תפקידים בתאגיד. כמו כן, במהלך השימוע, נבחנו הדרכים בהן המפעל יימנע מפעילות תוך כדי יצירת נזק סביבתי נוסף. יצוין, כי המשרד הורה להפסיק לאלתר כל שימוש בקבוצת הבריכות שמאחת מהן אירעה הקריסה (בריכות 1-3), והעביר הנחיות לשימוש בבריכה תפעולית זמנית עד שתנוח דעתו כי המשך עבודת המפעל לא תייצר מפגעים סביבתיים נוספים.​​

מה המשמעות של פתיחת חקירה פלילית?

על פי סטטיסטיקות עבר, כ - 50% מהחקירות הפליליות של המשרד להגנת הסביבה מסתיימות בהגשת כתב אישום לבית המשפט. 95% מכתבי האישום של המשרד מסתיימים בהרשעה. כלומר המשרד לא נוהג להגיש לבית המשפט כתבי אישום שסיכויי ההרשעה בהם נמוכים. השאלה היא מה הממצאים שיימצאו בחקירה והאם הם מצדיקים הגשת כתב אישום. ימים יגידו.

על פי מכתבי הזימון לשימוע של המשרד, המפעל עבר לכאורה על מספר הוראות חוק, ביניהן: רישוי עסקים, חוק המים ותקנות המים וכן חשד להפרת הוראות תנאי היתר הרעלים שבידיו, דבר המהווה עבירה על הוראות חוק החומרים המסוכנים.

מה אומרים במפעל רותם אמפרט?

בד בבד הודיעה שלשום קבוצת כי"ל, הבעלים של מפעל רותם אמפרט, כי המשרד להגנ"ס הורה למפעל להפסיק את השימוש בשלוש בריכות מי הגבס הפעילות 1 עד 3 ועל הגשת תכנית חלופית לאיגום השפכים (מי גבס) הנוצרים בהליכי הייצור.

בנוסף מציינת החברה, כי הגישה שלשום בקשה לשימוש זמני בבריכה 4 חלופית וכי היא ממשיכה לפעול בסיוע מומחים חיצוניים למציאת פתרונות להמשך הפעלת מפעל רותם ולשיקום של הבריכות בטווח קצר וארוך, בתאום עם הרשויות. במקביל, החברה פועלת לתחקור הסיבות לקרות האירוע, על מנת למנוע הישנותו בעתיד.

בריכת האידוי החלופית (#4) שמשמשת כרגע לקליטת השפכים [19 שנ']


מקור: המשרד להגנ"ס

זיהום קרקע ומים

לטענת המשרד, ממצאי אירוע הדליפה מעידים כי תכולת הבריכה, שהינה נוזל המכיל חומר מסוכן וחומצי מאד, דלפה וזרמה לסביבה וגרמה למפגעים סביבתיים שונים לרבות למים ולקרקע. ממצאים אלו מצביעים על כך שהפעלת הבריכה לא נעשתה לכאורה תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה והפרה של רישיון העסק.

בנוסף מציין המשרד, כי אירוע הדליפה, מעיד על כך, שתחזוקת תשתיות הבריכה הייתה לקויה לכאורה. בנוסף, המשרד מציין, כי על פי מידע המצוי ברשותו, לא הוכנו נהלים למניעה ולטיפול באירועי שחרור של חומר מזהם לקרקע ולכן גם לא פעל העסק ליישומם.

עוד מציין המשרד, כי מהמידע המצוי ברשותנו עולה חשש, כי במהלך אירוע הדליפה לא ננקטו כל האמצעים הדרושים למניעה ולהפסקת הדליפה.

תכולת הבריכה, אשר כללה חומר נוזלי המכיל חומר מסוכן וחומצי מאד, דלפה וזרמה מהבריכה, בכמות מוערכת של כ-100,000 קו"ב  למרחק של כ-20 ק"מ, במורד נחל אשלים ועד למאגר אשלים, המהווים מקורות מים. משכך נמצא כי העסק גרם לזיהום מקורות מים.

הפרת הוראות היתר רעלים

למפעל רותם אמפרט יש היתר רעלים ותוקפו מיום 25/09/2016 עד ליום 30/09/2017. המשרד להגנ"ס מציין, כי בהתאם למידע המצוי בידו, הנוזלים שדלפו מהבריכה בעת אירוע הדליפה, מכילים חומצה זרחתית, חומצה גופרתית וחומצה פלואורוסליצית שהם רעלים על פי חוק חומרים מסוכנים. לכן, עולה כי קיים יסוד סביר להניח כי בעת אירוע הדליפה פלט המפעל רעלים לסביבה, וזאת תוך הפרת הוראות חוק רישוי עסקים, והוראות חוק המים, ובכך מפר את תנאי היתר הרעלים אשר בידו. דבר המהווה עבירה על הוראות חוק החומרים המסוכנים.

העונשים הקבועים בחוק

בגין הדליפה וההפרות לכאורה של חוקי איכות הסביבה, ייתכנו קנסות ועיצומים כספיים בסכום מרבי של כ-2,000,000 ₪. כך עולה מההודעות של המשרד להגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה מציין, כי הפרת חוק רישוי עסקים מהווה עבירה פלילית עם עונש מרבי של 18 חודשי מאסר או קנס של 75,300 ₪. בנוסף, גם הפרה של תקנות חוק המים מהוות עבירה פלילית שהעונש המרבי בגינה הוא שנה מאסר או קנס של 392,000 ₪.

גם הפרת היתר רעלים היא עבירה פלילית שלצידה ענישה מחמירה. המשרד מציין כי העונש המרבי הוא 3 שנות מאסר או קנס כספי מרבי של 1,616,000 ₪.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "המשרד רואה בחומרה רבה את האסון האקולוגי בנחל אשלים, ולכן מחובתנו להפוך כל אבן כדי לחקור לעומק את הסיבות ליצירת הזיהום הכבד ולמצות את הדין עם האחראים, וכן למנוע את הישנות המקרה בעתיד. ללא קשר להליך הפלילי, נדרוש שהמפעל יישא בעלויות ניקוי ושיקום הנחל. בהתאם להנחייתי, רשות הטבע והגנים מכינה אומדן ראשוני של הנזק ועלות השיקום".

הזרימה מתחת לגשר כביש 90 (ים המלח) כתוצאה מהדליפה [23 שניות]

--------------

מסמכים רלוונטיים:

  1. זימון לשימוע לבכירים ברותם אמפרט, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. התראה למפעל רותם אמפרט, המשרד להגנ"ס [pdf]
  3. התראה חומרים מסוכנים, המשרד להגנ"ס [pdf]

---------------

קישורים רלוונטיים:

  1. דליפת שפכים חומציים ממפעל רותם לנחל אשלים במדבר יהודה, 02.07.2017
  2. 700,000 ₪ קנס והרשעת בכירים בשל זיהום נחל, 19.10.2015
  3. שנה אחרי דליפת הנפט בעברונה – דו"ח מצב, 9.12.2015
  4. שיקום הקישון מתחדש, 14.07.14
  5. שפכים תעשייתיים | infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: