אושרו 3 חודשי הארכה נוספים לתוקף ההסמכה של מקצועות הבטיחות
על רקע הקורונה, משרד העבודה מאריך באופן אוטומטי את תוקף ההסמכות של מקצועות הבטיחות בשלושה חודשים. גם בדיקות רפואיות תעסוקתיות יידחו
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 28/7/2020

משרד העבודה והרווחה עדכן בשבוע שעבר את הארכת האישורים הרגולטוריים של מקצועות הבטיחות השונים, ובהם ממוני בטיחות, בשל מגבלות הקורונה. מסמך העדכון המלא מופיע בתחתית הכתבה.

על פי העדכון החדש, יוארכו האישורים הרגולטוריים עבור מקצועות הבטיחות הרלוונטיים שמועד פקיעת תוקף הסמכתם חל בין ה־10 במרץ ועד ה־30 ביוני 2020, ב־3 חודשים נוספים החל ממועד פקיעת התוקף או עד ה־30 ביוני 2020, ללא צורך בהגשת בקשה לחידוש.

בעלי מקצועות הבטיחות הרלוונטיים שמועד פקיעת תוקף הסמכתם חל בין ה־1 ביולי 2020 ועד ה־31 באוגוסט 2020 יקבלו הארכה אוטומטית של עשרה שבועות החל ממועד פקיעת תוקף ההסמכה.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון הנחיות להארכת תוקף אישור ממונה בטיחות, 06/4/2020
 2. משרד העבודה מאריך את תוקף אישורי הכשירות , 25/3/2020
 3. נהלים חדשים לימי השתלמות כשירות ממונה בטיחות,  31/10/2019
 4. מידע נוסף על התמודדות עם משבר הקורונה | Infospot

רשימת מקצועות הבטיחות שקיבלו הארכה

על פי ההנחיות הקודמות, מאפריל 2020, יוארכו האישורים הרגולטוריים של מקצועות הבטיחות שפורטו במסמך, שמועד פקיעת תוקפם חל בין ה־10 במרץ ל- 10 במאי 2020 בחודשיים נוספים החל ממועד הפקיעה.

העדכון החדש (משבוע שעבר), ממשיך את תקופת ההארכה האוטומטית ללא הגשת בקשה לחידוש. בין התפקידים שיזכו להארכת תוקף האישורים:

 • בודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה (עגורני צריח, כלי לחץ, מעליות, דרגנועים וכן בודקי פנים לאביזרי הרמה)
 • בודקי מעבדה מוסמכים לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 • בעלי תפקידים בתחום בטיחות העבודה בגובה
 • מכיני תוכניות לניהול הבטיחות
 • ממונים על הבטיחות

למשרד העבודה נשמרת הזכות, בנסיבות המצדיקות זאת, לקצר או לבטל את משך ההסמכה, במקרים מסוימים.

בדיקות רפואיות תעסוקתיות יידחו

בנוסף לכך, העדכון החדש ממשיך גם את ההארכה שניתנה לביצוע תסקירי בדיקות סביבתיות תעסוקתיות. לפי העדכון, בדיקות שמועד ביצועם חל בין התאריכים 10 במרץ ועד 30 ביוני 2020 יוארכו מאליהם ב־3 חודשים נוספים החל ממועד פקיעת התוקף או עד ה־30 ביוני 2020 (המאוחר ביניהם). גם כאן, ללא צורך בגשת בקשה לחידוש.

תסקירי בדיקות שמועדם נקבע בין התאריכים 1 ביולי ועד 31 באוגוסט 2020 יוארכו בעשרה שבועות החל מהמועד שצוין על גבי תסקיר הבדיקה.

תסקירים אשר שמועדם נקבע בין התאריכים 1 ביולי ועד 31 באוגוסט 2020 יוארכו בעשרה שבועות החל מהמועד שצוין על גבי תסקיר הבדיקה.

משרד העבודה מדגיש כי במצבים שבהם אין מניעה מפאת מגבלות הקורונה לבצע את הבדיקות, מומלץ לבצע אותן על פי לוח הזמנים שנקבע מראש על מנת לנטר ולמנוע סיכונים בסביבת העבודה.

ההארכה לא חלה על הבדיקות הבאות:

 • תסקירי בדיקה הנוגעים לעגורני צריח ומעליות לפי פקודת הבטיחות.
 • תסקיר בדיקה של כלים טעוני בדיקה אשר בשנה האחרונה הוצא לגביהם צו שיפור או צו בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה.
 • אישורי בדיקות רפואיות של עובדים החשופים לגורם מזיק לפי פקודת הבטיחות בעבודה.
 • הסמכת ממונים על הפיצוצים לפי חוק חומרי נפץ וכן הסמכת מפעילי זיקוקין די־נור.

בהתאם לעדכונים, מינהל הבטיחות במשרד העבודה מעדכן את מאגר הנתונים של אנשי המקצוע, עדכון שיימשך מספר ימים.

------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הארכת תוקף