עדכון הנחיות להארכת תוקף אישור ממונה בטיחות
בצל משבר הקורונה: משרד העבודה פרסם הנחיות חדשות להארכת תוקפם של חלק מהאישורים הרגולטוריים. ההנחיות הקודמות מבוטלות.
 • מאת: מערכת Infospot
 • פורסם בתאריך: 06/4/2020

בשבוע שעבר הוציא משרד העבודה עדכון לגבי הארכת תוקפם של חלק מהאישורים הרגולטוריים, על רקע תקנות החירום להתמודדות עם נגיף הקורונה. ביניהם גם הארכת אישורי כשירות עבור ממוני הבטיחות.

הנחייה זו מבטלת את המסמך עליו דיווחנו לפני שבועיים, ובו הנחיות לגבי הארכת אישורי כשירות עבור ממוני בטיחות.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. הארכת תוקף אישור כשירות של ממוני בטיחות, 25/3/2020
 2. נהלים חדשים לימי השתלמות כשירות ממונה בטיחות, 31/10/2019
 3. נהלים חדשים להכשרה והשתלמות של ממוני בטיחות, 30/3/2017
 4. כל חברי ועדת הבטיחות יוכשרו כנאמני בטיחות, 10/9/2017

אישור כשירות ממונה בטיחות יוארך בחודשיים

ההנחיות החדשות נקבעו על פי תקנות החירום להתמודדות עם נגיף הקורונה מה־25 במרץ 2020, לפיהם האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים, שמועד פקיעת תוקפם חל מ־10 במרס 2020 ועד 10 במאי 2020 ייהנו מהארכה בחודשיים נוספים החל ממועד הפקיעה.

בין התפקידים שיזכו להארכת תוקף האישורים:

 • בודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה (עגורני צריח, כלי לחץ, מעליות, דרגנועים וכן בודקי פנים לאביזרי הרמה)
 • בודקי מעבדה מוסמכים לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 • בעלי תפקידים בתחום בטיחות העבודה בגובה
 • מכיני תוכניות לניהול הבטיחות
 • ממונים על הבטיחות

למרות האמור לעיל, בסמכות מינהל הבריאות והבטיחות התעסוקתית במשרד העבודה לקצר את תקופת ההארכה לאדם או גוף מסוים, בהתאם לנסיבות.

בדיקות רפואיות תעסוקתיות יידחו

בנוסף, יוארך מועד ביצוע תסקירי בדיקות ובדיקות רפואיות תעסוקתיות שמועדם נקבע בין התאריכים שצוינו לעיל בחודשיים נוספים.

חשוב לציין כי דחיית מועדי הבדיקות אינה מתייחסת לבדיקות רפואיות תעסוקתיות עבור עובדים החשופים לאבק מזיק, ארסן, ויניל כלוריד, חומרי הדברה זרחניים אורגניים וקרבמטים. אלו יתבצעו לפי ההסדר הקיים.

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הארכת תוקף אישורים רגולטוריים, מינהל הבטיחות במשרד העבודה, 30.03.2020

מעבדות לבדיקות איכות סביבה:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>