צפויה הקלה משמעותית בדיווח לפי חוק האריזות
המשרד להגנ"ס שוקל הקלה בדיווח ליבואנים ויצרנים שמשקל האריזות שהם מוכרים נמוך מ-300 טון בשנה, הצעד צפוי לייצר תמריץ לחברות קטנות להתקשר עם התאגיד למיחזור אריזות - תמיר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/7/2018

בימים האחרונים נודע לנו כי המשרד להגנ"ס בוחן לאשר הקלה בשיטת הדיווח על פי חוק האריזות. ההקלה אמורה להינתן ליבואנים ויצרנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, כל עוד משקל האריזות השנתי של המוצרים שהם מוכרים בישראל נמוך מ-300 טון.

על פי ההקלה הצפויה, יחויב היצרן/יבואן בדיווח שנתי אחד מלא ומבוקר ובארבע השנים שלאחר מכן משקל האריזות השנתי יחושב על פי השינויים במחזור הכספי שלו. כלומר אם חלה עלייה או ירידה במכירות של החברה, לאחר שנת הדיווח הראשונה, החברה תוכל להצהיר על שינוי תואם במשקל האריזות. מדובר לכאורה בהקלה משמעותית שכן הדיווח כיום מאוד מורכב ודורש משאבים רבים.

תמריץ לבעלי כמות קטנה של אריזות להתקשר עם תמיר

נזכיר, כי החוק לטיפול באריזות, שנכנס לתוקף בשנת 2011 מחייב יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים לאסוף ולטפל בפסולת אריזות על פי יעדי מיחזור שנתיים מהמכירות שלהם (כאחוז ממשקל האריזות שנמכרו). על מנת לעמוד ביעדי המיחזור, יצרן/יבואן צריך להתקשר עם "גוף מוכר" (כיום רק תמיר)  ולממן את כל פעילותו. ה"גוף המוכר" אחראי להפרדה, איסוף ופינוי של הפסולת מרשויות מקומיות, ולאחר מכן טיפול בפסולת (מיחזור, השבה, הטמנה). בנוסף החוק מגדיר את חובות הרשויות המקומיות, בתי העסק ועוד.

עד היום התקשרו עם תמיר 1,311 יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות מתוך כ-3,000– 5,000 עסקים רלוונטיים. על פי הערכות, רוב היצרנים/ יבואנים בעלי כמות משמעותית של אריזות כבר התקשרו עם תמיר, ומרבית העסקים שטרם התקשרו עם תמיר הם בעלי כמות קטנה יותר של אריזות, ככל הנראה רובם מתחת ל–300 טון אריזות בשנה. כך שאם אכן תפורסם הקלת הדיווח החדשה, היא עשויה להוות תמריץ לאותן חברות להתקשר עם תמיר, אך גם לעודד חברות לדווח על פחות מ 300 טון אריזות, בהעדר בקרה אחידה על הדיווחים וחילוקי דעות באשר להגדרות הדיווח השונות.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. דיווח שנתי 'נכון' של חוק האריזות חוסך עשרות אלפי ₪ 19.06.20217
 2. דנציגר: נשנה את חוק האריזות בשנתיים הקרובות, 01.07.2018
 3. חוק האריזות: "אני מוכן לשלם פי 10, רק לא לדווח", 05.07.2015
 4. 10.2  מיליון ₪ קנסות לחברות שהפרו את חוק האריזות, 02.11.2017
 5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

הקלה בדיווח ללא אכיפה וללא בקרה על הדיווחים עלולה להזיק

ערן בושארי, מנכ"ל ומייסד חברת "ערנות לסביבה" המלווה מאות חברות ביישום חוק האריזות, הסביר לנו כי אמנם לפי קצב ההצטרפות הנוכחי של יבואנים ויצרנים לתמיר ייקח עוד כ-15 שנה להשלמת ההתקשרות של מרבית החייבים, אלא שבהיעדר אכיפה אפקטיבית, ההקלה הצפויה תשפר אך במעט את קצב ההצטרפות.

בואשרי גם סבור, כי הקלה מעין זו אמורה ללכת יד ביד עם תהליך סטנדרטיזציה של הגדרות הדיווח. למשל, שאלה מרכזית שעולה וחוזרת - מהי פסולת אריזות? כאשר רק בשבוע שעבר התקיים דיון סוער בהתאחדות התעשיינים באשר לשאלה האם אריזה תעשייתית חייבת בדיווח או לאו.

הוא מסכם: "מניסיוננו בשוק ניתן לראות שונות גדולה בפרשנות  של החברות והגורמים המשפטיים, לשאלה - מה חייב בדיווח? כך שלא מעט חברות מדווחות בעודף או בחוסר. במציאות הישראלית, לעניין זה משקל משמעותי, תרתי משמע, בדיווח הסופי לתאגיד המיחזור.

כמו כן, לא פעם אנו עדים לעיוות מתמשך בדיווחים הנובע מחוסר מקצועיות של המדווחים ורו"ח המבקרים. העדר אמצעי בקרת דיווח על המדווחים, נתוני הדיווח בפועל וההקלה הנדונה, משמרים את המצב ועלולים אף להחריפו.

כמייצגים של הרבה מאוד חברות מדווחות, אנו שואפים לייצר הקלות כדי לעודד את הדיווח, אך לעשות זאת בתבונה שתעמוד ברוח החוק ובמטרותיו."

שיטות הדיווח על פסולת אריזות. למי ניתן פטור?

נזכיר, כי יבואן/יצרן שמשקל אריזות המוצרים שמכר בשנה אינו עולה על 1,000 קילוגרמים יכול לקבל פטור ממרבית דרישות החוק (סעיף 10) ועליו לפעול על פי נוהל פטור למשקל אריזות זעיר [pdf]. כך שההקלה החדשה תוצע למי שמשקל אריזותיו השנתי נע בין טון ל-300 טון.

מלבד הפטור למשקל אריזות זעיר ישנן כיום 4 שיטות דיווח:

 1. חברות עם מחזור מכירות מעל 40 מלש"ח בשנה בישראל שהמוצרים שלהן מיועדים למגזר הביתי  צריכות להעביר דיווח המבוסס על מפרטי האריזה (ניתן לרכז מספר מק"טים בעלי מפרט אריזה זהה לגיליון אריזה אחד), כמות היחידות שנמכרו, להכפיל (כמות יחידות X משקל חומר אריזה), לסכם ברמת משפחת מוצרים ולדווח למשרד. זאת שיטת הדיווח המורכבת ביותר בה יש צורך להציג את נתוני המשקל המדויק של כל סוג אריזה.
 2. חברות עם מחזור מכירות נמוך מ-40 מלש"ח לשנה בישראל, שהמוצרים שלהן מיועדים לשימוש במגזר הביתי בלבד, יכולות לדווח בשיטה המצומצמת - דיווח על כמות היחידות שנמכרו מכל משפחת מוצרים מבלי לדווח על משקל והרכב האריזה. ההמרה של המכירות למשקל נעשית  באמצעות טבלת משפחות מוצר שנקבעה ע"י התאגיד.
 3. חברות שהמוצרים שלהן מיועדים לשימוש בעסקים (B2B) יכולות להעביר דיווח אגרגטיבי על המשקל הכולל של פלסטיק/נייר/זכוכית/וכו' של אריזות המוצרים הנ"ל, יחד עם נתוני כמות המוצרים שנמכרו ומשקלם או נפחם, מבלי לדווח על מפרטי האריזה של המוצרים.
 4. פטור מחובת דיווח לגוף מוכר: מי שאוסף 100% מהאריזות שלו ודואג למחזר באופן עצמאי או מייצא את האריזות (כולל האריזות המשמשות לאריזת מארזים – משטח, ניילון וכו'), יכול לקבל פטור מחובת הדיווח בחוק (סעיף 9ה'). לקבלת הפטור יש לפנות בישירות למשרד להגנ"ס שלא באמצעות תמיר – כפי הידוע לנו, עד כה אף חברה לא קיבלה אישור זה מהמשרד לההגנ"ס.

התייחסויות

מתאגיד המיחזור תמיר נמסר: "תמיר קיימה בשנים האחרונות דיונים עם המשרד להגנת הסביבה במטרה לגבש את המתווה שיאפשר את ההקלה המדוברת. בימים אלו אנחנו מגבשים עם המשרד להגנת הסביבה את אופן יישום ההקלה ואנחנו מקווים כי ניתן יהיה להתחיל לפעול על פי ההקלה במסגרת הדיווחים השנתיים של 2018."

------

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוהל פטור למשקל אריזות זעיר, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. דוח יישום פסולת אריזות לשנת 2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. דמי טיפול לפסולת אריזות 2018, תמיר [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה