פורסמו ההנחיות המעודכנות להשבתת אתר החשוד בזיהום קרקע
לאחר סבב הערות ציבור, פורסם הנוסח הסופי של ההנחיות, שכעת חלות גם על צנרת דלק פנים מפעלית ועל מקרים של השבתה חלקית של תשתית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 21/9/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הגרסה הסופית של עדכון ההנחיות להשבתת אתר החשוד בזיהום קרקע, חודשיים לאחר פרסום הטיוטה להערות הציבור. לצד מסמך ההנחיות המעודכן, פורסם מסמך הערכת השפעת הרגולציה (RIA Regulatory Assessment Impact) עבור העדכון המדובר, המפרט גם את הערות הציבור והתייחסות המשרד להגנ"ס אליהן.

מסמך ההנחיות שפורסם לראשונה בשנת 2017 עוסק בפעולות שיש לבצע בעת פירוק או השבתה של תשתיות ואתרים החשודים בזיהום קרקע, כגון צנרת או מיכלי דלק וחומ"ס, בריכות, מפרידי דלק/שמן ועוד.

העדכון שבוצע כעת (ופורסם כטיוטה לפני חודשיים), מבהיר כי ההנחיות חלות גם על צנרת דלק פנים-מפעלית והשבתה חלקית של תשתית באתר ודורש שימוש בתקן עולמי בעת פעולת ריקון תשתיות שהכילו חומ"ס, לצד דגשים נוספים.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון הנחיות להשבתת תשתיות שהכילו חומרי מזהמי קרקע, 28.07.2020
 2. סיכום שנת 2015 בקרקעות מזוהמות ומסמך הנחיות חדש26/3/2017
 3. אושרו תקנות טיפול תרמי בבוצה, 19/08/2020
 4. הנחיות חדשות לדיגום ואנליזה של קרקע מזוהמת06/4/2020
 5. למידע נוסף על זיהום קרקע | infospot

הנחיות למניעות דליפות בעת פירוק תשתיות שהכילו חומ"ס

במצבי סגירת פעילות חלקית או מלאה באתרים החשודים בזיהום קרקע, בהם מפרקים תשתיות - דוגמת פינוי מכלים, צנרת ומתקני ייצור שהכילו חומרים מסוכנים, קיימת אפשרות לדליפות חומ"ס לקרקע. בכדי למנוע דליפות ולוודא שבשטח לא יוותרו מפגעים סביבתיים, פורסמו ההנחיות שמשמשות ככלי עזר לגורמים השונים, ביניהם: בעלי עסקים, חברות יעוץ בנושא קרקעות מזוהמות, יזמים במסגרת ועדות תכנון, קבלנים ועוד.

ההנחיות מפרטות את הפעולות שיש לבצע בעת פירוק או השבתה של תשתיות ואתרים, לרבות ריקון וסילוק המזהמים, בדיקות תקינות הקרקע והתשתיות והשבתן לפעולה בצורה בטוחה.

הרחבת ההנחיות גם לצנרת פנים מפעלית והשבתה חלקית

בין העדכונים שבוצעו במסמך ההנחיות החדש:

 • הבחנה ברורה בין השבתה חלקית זמנית - להשבתה חלקית קבועה של אתר חשוד בזיהום קרקע, והבהרה כי ההנחיות חלות גם על השבתה חלקית של תשתית באתר.
 • הגדרה ופירוט של מצבי סיכון שונים שלא הופיעו במסמך המקור.
 • הבהרה כי ההנחיות חלות גם על צנרת דלק פנים-מפעלית, שעד כה לא היו כלולות בתקנות הרלוונטיות המתמקדות בצנרת דלק ארצית
 • פירוט נוסף לגבי ביצוע סקר קרקע לאורך צינור שמוציאים מהקרקע.
 • דרישה לשימוש בתקן מקובל בעולם (API) לפעולת ריקון התשתיות.

התעשיינים מתנגדים לדרישה הכללית להשתמש בתקן API

לטיוטת עדכון ההנחיות שפורסמה לפני חודשיים להערות הציבור, הוגשו הערות על ידי התאחדות התעשיינים בלבד, שהתייחסו לנושא של הדרישה להשתמש בתקן API לצורך ריקון תשתיות. לטענת התעשיינים, מדובר בדרישה חדשה שתעמיס נטל משמעותי על התעשייה, וכן עלולה לגרום לכפילות בדרישות. כמו כן, התעשיינים טענו כי תקן API נוגע לתעשייה הפטרוכימית בלבד ולכן לא אמורילחול על תשתיות שלא מכילות מוצרים פטרוכימיים.

תגובת המשרד להגנ"ס הייתה כי ההנחיות מפנות רק לפרק בתקן ה-API העוסק בפירוק תשתיות. כמו כן, למרות שהתקנים האלה מיועדים בעיקר לתעשיות הפטרוכימיה, חלקם מתייחסים לחומרים מסוכנים שאינם דלקים (כגון תקן 2610, פרק 14) ולכן הם רלוונטיים, ובכל מקרה ניתן לעשות שימוש בתקנים אחרים שווי ערך, בתנאי שהם קיבלו את אישור המשרד להגנת הסביבה.

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. ריכוז הנחיות מקצועיות