המרוץ בין הקמת מתקני מיון וטיפול להרחבת אתרי הטמנה
בתוך כשנה יסתיים נפח הפסולת שניתן להטמין באתרי ההטמנה הקיימים. המשרד להגנ"ס פועל לממש פתרונות אך נתקל בחסמי תכנון ובבעיות נוספות. אם לא יצליח לקדם את הפתרונות הוא יכריז על תוכנית חירום
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/11/2021

המשרד להגנת הסביבה הציג בתחילת החודש תוכנית ליישום אסטרטגיית הפסולת המעודכנת, עם דגש על הקמת מתקני מיון וטיפול בפסולת ופתרונות למצוקת הטמנת הפסולת בטווח הזמן הקצר. הדברים הוצגו במסגרת דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה.

התוכנית שהציג המשרד מבחינה בין פתרונות לטווח הקצר עד שנת 2024, לטווח הבינוני עד שנת 2030 ולטווח הארוך עד שנת 2040. באופן ברור הדיון התמקד בטווח הקצר, במיוחד על רקע המחסור הצפוי בנפח הטמנה כבר בשנתיים הקרובות.

בסיכום הדיון, המועצה הארצית טענה כי לוחות הזמנים שהמשרד להגנ"ס הציג אינם ריאליים וביקשה ממנו לבדוק, בסיוע מנהל התכנון, כיצד אפשר לזרז הליכים ולהציג לוחות הזמנים מעודכנים ומפורטים בתצורת לוח גאנט (לוח משוכלל לניהול זמנים).

עוד במסגרת הדיון, המשרד הודיע למועצה שאם לא יצליח לקדם את פתרונותיו ייאלץ להכריז על תוכנית חירום לאומית במסגרתה תחול חובה לקצר את הליכי התכנון, אחרת לא יהיה מקום לפנות אליו פסולת.

הפתרונות לטווח הקצר שהציע המשרד הם

להמשך קריאת הכתבה המלאה