הרשויות המקומיות ומינהל התכנון: משבר פסולת לאומי קרוב מתמיד
הרשויות המקומיות דוחקות במשרד להגנ"ס לקדם פתיחה של תאי הטמנה חדשים במטמנות הקיימות שעומדות להיסתם בתוך כשנה. גם מינהל התכנון מתריע כי דרוש טיפול דחוף
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/7/2021

מינהל התכנון, מרכז השלטון האזורי (המייצג את המועצות האזוריות) ומרכז השלטון המקומי (המייצג את יתר הרשויות המקומיות), פנו למשרד להגנת הסביבה ולגורמי ממשל רלוונטיים, בבקשה לקדם בדחיפות פתרונות לטיפול בפסולת בטווח הקצר בשל המחסור הצפוי בשטחי הטמנה בעוד כשנה.

כפי שדיווחנו כאן בחודשים האחרונים, בתוך כשנה מהיום צפוי מחסור בנפח הטמנה של פסולת עירונית בישראל, בשל התמלאות אתר ההטמנה הגדול בארץ – אפעה שבדרום – שקולט כ- 4,000 טונות פסולת ליום. גם אתר גני הדס, השני בגודלו בארץ, שקולט כחצי מהכמות של אפעה, וכן מטמנת טובלן צפויות לסיים את נפח ההטמנה שלהן עד שנת 2023.

הפתרון המתבקש הוא פתיחתם של תאי הטמנת פסולת עירונית חדשים במטמנות הקיימות. אלא שמדובר בתהליך מורכב הן מבחינה סטטוטורית (אישור ועדות התכנון, רשות מקרקעי ישראל וכו') והן מבחינת בנייה ועשוי לערוך זמן רב ולכן הרשויות המקומיות ומינהל התכנון דוחקים במשרד להגנ"ס, רמ"י ויתר הגורמים הרלוונטיים – לקדם בדחיפות את הנושא.

החשש הוא שהמחסור בשטחי הטמנה יגרום לעלייה בשריפת פסולת פיראטית או השלכתה לאתרים פיראטיים וכן השתת עלויות גבוהות על הרשויות, זאת בשל עלייה בעלויות השינוע לאתרי הטמנה רחוקים יותר. כל זאת, בהיעדר חלופות אחרות להטמנת פסולת.


כתבות רלוונטיות:

  1. מחסור בנפח ההטמנה היומי בישראל, 18.2.2021
  2. כמה מתקני מיון יקומו בשנים הקרובות?, 21.2.2021
  3. איך מגיעים ל-20% הטמנה בשנת 2030?, 26.1.2021
  4. יעד חדש: אפס הטמנה עד 2040, 03.2.2020
  5. למידע נוסף על פסולת | infospot

שינויי מדיניות תכופים של המשרד להגנ"ס

השינויים התכופים במדיניות הפסולת של המשרד להגנ"ס בעשור האחרון גרמו לכך שלא קמו חלופות להטמנה ולכן הפסולת העירונית המשיכה למלא את אתרי ההטמנה.

המשרד להגנ"ס שוב שינה את המדיניות בשנה החולפת, תחת השרה היוצאת גמליאל, ופרסם אסטרטגיית פסולת מעודכנת שנועדה לתת פתרון סביבתי ארוך טווח לפסולת עם חלופות להטמנה, אך בטווח הקצר התוכנית לא נותנת מענה.

במקביל, בשנים האחרונות המשרד להגנ"ס יזם שינוי בתמ"א 1, לפיו תאי הטמנה חדשים יקלטו רק פסולת שעברה מיון והופרד ממנה החומר האורגני. מחשבתו המקורית הייתה שעד שתאי ההטמנה הקיימים יתמלאו, יקומו מספיק מתקני מיון כך שכל הפסולת תעבור מיון לפני הטמנה. אלא שקצב הקמת מתקני המיון לא היה מספיק מהיר וכעת, המשרד להגנ"ס ייאלץ ככל הנראה לאשר הקמת תאי הטמנה חדשים לפסולת שלא עברה מיון, בניגוד למדיניות שלו.

לדברי מרכז השלטון האזורי, "במשך שנים רבות, המשרד להגנת הסביבה פעל לצמצום נפחי ההטמנה הזמינים וזאת על מנת לעודד את המיחזור. לצערנו, מדיניות זו לא צלחה, ובמהלך שנת 2022 ,עתידים להסתיים נפחי ההטמנה ברוב חלקי מדינת ישראל באתרי הפסולת השונים. תוכניות להרחבת אתרים קיימים או הקמת חדשים טרם הבשילו על מנת לתת את המענה הנדרש".

מנהל התכנון: נדרש טיפול דחוף

ממכתב שנשלח מטעם מנכ"לית מנהל התכנון, דלית זילבר, אנו למדים כי המשרד להגנ"ס היה צריך להציג בחודש שעבר בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה מתווה פעולה ליישום מדיניותו לטיפול בפסולת עירונית מעורבת לעשור הקרוב.

אלא שהמשרד ביקש לדחותה וכעת מתריעה זילבר כי כל דחיה מעכבת משמעותית את הטיפול הדחוף הנדרש למתן מענה לטיפול בפסולת כבר בחודשים הקרובים.

זילבר הוסיפה כי הפתרונות שמקודמים כיום על ידי המשרד להגנ"ס אינם מספיקים למנוע את המחסור הצפוי בשטחי הטמנה מפני שהם מורכבים במישורים רבים ויוצרים בעיות למשל מול רמ"י, משרד הביטחון, רשויות ומועצות שיצטרכו לשנע את הפסולת למרחק גדול יותר ועוד.

עוד הוסיפה זילבר כי כדאי למשרד להכווין בצורה הדוקה יותר את הרשויות המקומיות לגבי אתרים לפינוי פסולת וקידום מזורז של הקמת מתקני מיון וטיפול במרכיב האורגני ולא להסתמך רק על כוחות השוק בעניין זה.

בסיום מכתבה זילבר מבקשת כי מתווה הפעולה של המשרד יוצג בפני הוועדה כבר בחודש הבא.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה