סטטוס מכרזי תמיכה במתקני מיון פסולת: 3 בקשות הוגשו
הבקשות הוגשו לתמיכה בתפעול שוטף של מתקני מיון קיימים. טרם הוגשו בקשות לתמיכה בהקמה או שדרוג של מתקני מיון חדשים, בשל תנאי הסף הדורשים הוצאת היתר בנייה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 17/9/2018

עברו 4 חודשים ממועד פרסום הקולות הקוראים לתמיכה בהקמה ותפעול של מתקני מיון פסולת עירונית, והמשרד להגנת הסביבה מאשר ל-info spot כי נכון לתחילת ספטמבר הוגשו 3 בקשות לתמיכה בתפעול מתקני מיון קיימים, שיידונו בקרוב בוועדת התמיכות. טרם הוגשו בקשות לתמיכה בהקמה או הרחבה של מתקני מיון.

נזכיר, כי במסגרת השלב הראשון ליישום התוכנית האסטרטגית החדשה לפסולת המשרד להגנת הסביבה מעוניין לאסור הטמנה של פסולת לא ממוינת באתרי הטמנה. כלומר, רק פסולת שעברה מיון כך שהופרדו ממנה חומרים ברי מיחזור או השבה תשלח להטמנה. לשם כך, המשרד פרסם בחודש מאי 2 קולות קוראים לתמיכה ב:

 1. הקמה או הרחבה של מתקני מיון פסולת עירונית – תקציב תמיכה של 240 מיליון ₪.
 2. תפעול מתקני מיון קיימים של פסולת עירונית – תקציב תמיכה של 150 מיליון ₪.

בשונה ממכרזים רגילים, הקולות הקוראים האלה פתוחים להגשה עד סוף שנת 2020, בשיטת כל הקודם זוכה. דהיינו כל הצעה שעומדת בקריטריונים, מקבלת את התמיכה, עד שהתקציב שהוקצה מסתיים. טווח הזמן הממושך נועד לאפשר ליזמים להיערך לעמידה בתנאי הסף של הקולות הקוראים, כמו קבלת היתר בנייה המהווה תנאי סף לקבלת תמיכה בקול הקורא להקמת מתקן מיון פסולת עירונית.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. אסטרטגיית הפסולת החדשה יוצאת לדרך, 03.05.2018
 2. מתקן לטיפול בפסולת ביתית ב-700 מיליון ₪ בשרון הצפוני, 11.03.2018
 3. יוזמה להקמת מפעל למיחזור פסולת ליד בז"ן, 19.03.2018
 4. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

קול קורא לתפעול מתקני מיון פסולת עירונית

כאמור, לקול הקורא לתפעול מתקני מיון קיימים של פסולת עירונית הוקצו 150 מיליון ₪ והוגשו עד כה 3 בקשות תמיכה. אגב, המשרד להגנ"ס מעוניין להכפיל את התקציב ל-300 מיליון ₪ בכפוף לאישור קרן הניקיון.

התמיכה מיועדת לתפעול מתקני מיון קיימים בהספק של 300 טון פסולת ליום לפחות, כאשר המתקן מחויב להעביר למתקני מיחזור או השבה לפחות 40% מהפסולת עירונית הנקלטת אצלו. התמיכה מיועדת, בין היתר, להורדת מחיר הכניסה לרשות המקומית, לכן לפחות 50% מהתמיכה צריך להיות מגולם בהורדת מחיר הכניסה למתקן המיון.

על מתקן המיון מבקש התמיכה להיות בעל אמצעי הפרדת פסולת ממוכן (לא ידני) של 4 זרמי פסולת שונים לפחות. התמיכה תינתן בגין כל טון פסולת שיעבור מיון בפועל – 40 ₪ לטון ומכסה של 3,750,000 טון ל-5 שנים עד סוף שנת 2022. אם התקציב יוכפל, גם המכסה תוכפל.

קול קורא להקמה ושדרוג מתקני מיון

לקול הקורא להקמה ושדרוג של מתקני מיון פסולת, הוקצה תקציב של 240 מיליון ₪, עד 40 מיליון ₪ למתקן, כלומר 6 מתקנים, בפרישה ארצית. באופן לא מפתיע עד כה לא הוגשו בקשות לקול הקורא הזה משום שאחד מתנאי הסף הוא הצגת היתר בנייה – תהליך ממושך ומסובך שדורש זמן.

למרות שטרם הוגשו בקשות לתמיכה בהקמת או שדרוג מתקני מיון, המשרד להגנת הסביבה מציין כי ישנם מספר רשויות מקומיות ויזמים פרטיים המקדמים תכנון למתקני מיון, ופועלים להשלמת התנאים לדרישות הסף, שכאמור אורכת זמן רב. גם אנחנו דיווחנו בחודשים האחרונים על מספר יוזמות כאלה – הפרטים בהמשך.

לצורך קבלת התמיכה, ככל שמדובר בהקמת מתקן מיון חדש, עליו להתחייב לקלוט לפחות 600 טון פסולת ליום. אם מדובר בשדרוג מתקן מיון קיים – יש להתחייב לתוספת קליטה של 400 טון ליום.

גובה התמיכה המרבי נקבע בין השאר לפי ההספק של המתקן לפי תקרה של 40 מיליון ₪ למתקן שקולט וממיין 1,500 טון פסולת ביום. מתקן בהספק קטן יותר יקבל תמיכה מרבית קטנה באופן יחסי כך שלמשל מתקן של 750 טון פסולת ליום יקבל תמיכה של 20 מיליון ₪.

בנוסף, יש מגבלה גיאוגרפית על חלוקת התקציב לפי:

 • דרום – 48 מיליון ₪
 • מרכז – 96 מיליון ₪
 • צפון – 96 מיליון ₪

בנוסף, לא תינתן תמיכה למתקן שיוקם ברדיוס של קו אווירי של פחות מ- 10 ק"מ ממתקנים קיימים שקיבלו בעבר תמיכה או יקבלו תמיכה בקול הקורא הנוכחי למעט מקרים חריגים.

3 מיזמים להקמת מתקני מיון פסולת חדשים

אנחנו דיווחנו בחודשים האחרונים על 3 מיזמים שהצהירו על כוונתם לבחון הקמת מתקני מיון פסולת חדשים:

 1. חברת החשמל: בוחנת הקמת מפעל לייצור דלק מאשפה עירונית. מדובר במפעל מיון, הפרדה וגריסה של פסולת עירונית מעורבת לחתיכות קטנות בעלות ערך קלורי המתאים לשמש כתחליף דלק. לאחר המיון והגריסה מגבשים את פתיתי הפסולת לכדי טבליות (pallets) שיהוו דלק חלופי לפחם בתחנות הפחמיות של חברת החשמל.
 2. איגוד ערים השרון הצפוני: מתכנן להקים מתקן למיון וטיפול בפסולת עירונית בשרון הצפוני בעלות של כ-700 מיליון ₪. המתקן, שיכלול מיון, טיפול מקדים, עיכול אנאירובי ומתקן תרמי להפקת אנרגיה משאריות, מיועד לטפל ב–1,500 טון ליום.
 3. מתקן פסולת בקריית אתא: יוזמה משותפת של המדינה, רשויות בקריות ויזם חיצוני להקמת מפעל למיחזור פסולת וטיפול בפסולת אורגנית  בסמוך למתחם בז"ן.

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מצגת 'קולות קוראים למתקני מיון פסולת', המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מסמכי המכרז להקמה ותפעול של מתקני מיון פסולת
להמשך קריאת הכתבה המלאה