סיכום שנתי בפסולת אלקטרונית: קושי ביישום החוק ברשויות המקומיות
האם 2 גופי היישום עמדו ביעדי המיחזור? כמה יבואנים טרם התקשרו עם גוף יישום מוכר?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 22/8/2018

החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, נכנס לתוקף בחודש מרץ 2014, אך רק עתה פרסם המשרד להגנת הסביבה דו"ח המסכם את השנתיים הראשונות ליישומו 2014-2015. למרות העיכוב בפרסום הדוח, ניתן ללמוד ממנו מספר דברים חדשים.

על פי הדוח, בשנים 2015-2014 שני גופי היישום המוכרים אקומיוניטי ומ.א.י עמדו ביעדי המיחזור לציוד אלקטרוני סוללות ומצברים. בשנת 2014 שיעור המיחזור המצרפי של 2 גופי היישום עמד על 17%, גבוה ב 2% מיעד המיחזור שנקבע בחוק (15%). בשנת 2015 שיעור המיחזור המצרפי עמד על 20% כנדרש בחוק.

נתון מצרפי של 2 גופי היישום  - משקל שנמכר לעומת משקל ממוחזר [טון]


*מקור: דוח המשרד להגנ"ס


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. תאגיד המיחזור מ.א.י מסכם שנה של צמיחה, 10.04.2018
 2. סיכום 2017 של תאגיד המיחזור אקומיוניטי, 11.03.2018
 3. "תעשיית המיחזור לא מקרטעת אלא גוססת", 20.03.2016
 4. תאגיד אקומיוניטי מחזיר ליבואנים 770 אלף ש"ח, 01.06.2015
 5. פסולת אלקטרונית | infospot

קושי ביישום חוק פסולת אלקטרונית ברשויות המקומיות

יחד עם זאת הדוח מצביע על קושי ביישום החוק ברשויות מקומיות וזיהוי היווצרות cherry-picking בהתנהלות שני גופי היישום המוכרים. נכון ל-31.12.2017 שני הגופים המוכרים התקשרו עם 34 רשויות מקומיות (מתוך 250) בהן כ-1.6 מיליון תושבים. בנוסף, המשרד להגנ"ס מעריך כי פוטנציאל הגידול לאיסוף פסולת אלקטרונית טמון בעיקר בפסולת מהמגזר הביתי ברשויות המקומיות (המוגדרות בחוק כ'אחראי לפינוי פסולת').


*מקור: דוח המשרד להגנ"ס

לכן לקראת תקופת ההכרה הבאה, שתחל ב-2019, דורש המשרד להגנ"ס מגופי היישום לצרף מדי שנה 1.7 מיליון תושבים להפרדה במקור של פסולת אלקטרונית, כך שתוך 4 שנים מיום מתן ההכרה, כל תושבי ישראל יקבלו שירות מהרשויות המקומיות בהן הם מתגוררים.

בנוסף לכך, המשרד להגנ"ס דורש שבתקופת ההכרה הקרובה יושם דגש על יישום החוק ברשויות המקומיות באמצעות:

 • קביעת מפתחות לפרישת מוקדי איסוף ומרכזי איסוף
 • הקמת קרן הונית לצבירת כספים למימון הסדרי ההפרדה לפסולת אלקטרונית ברשויות המקומיות
 • קביעת היקף מימון מזערי להסברה (10% מהיקף ההכנסות של גוף היישום באותה שנה מדמי טיפול וממכירת חומרי הגלם.(

אכיפה של חוק פסולת אלקטרונית על יבואנים ויצרנים

באשר לאכיפה, על פי הדוח בשנת 2017 המשרד להגנ"ס החל ב-18 הליכי אכיפה מול יצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני שטרם התקשרו עם אחד משני גופי היישום המוכרים. על פי הדוח, 15 מתוכם תיקנו את ההפרה (כלומר התקשרו עם גוף מוכר), ו-3 הצהירו כי אינם יצרן או יבואן.

יבואנים שטרם התקשרו עם גוף מוכר מחזיקים 25% מהשוק

עוד עולה מהדוח, כי מספר היבואנים והיצרנים המושפעים מיישום החוק נאמד במאות חברות, אך מתוכן כ-30 חברות אחראיות על כ-80% מהציוד האלקטרוני הנמכר מדי שנה.

מהנתונים עולה כי כ-85% ממשקל המכירות המדווח לשנת 2015 מקורו בדיווח של כ-20 יבואנים ויצרנים של ציוד וסוללות גדולים. מתוך הערכה של 130,000 טונות ציוד אלקטרוני הנמכר מדי שנה בישראל, 213 היצרנים והיבואנים שהתקשרו עם גופי היישום המוכרים מדווחים על כ-99 אלף טונות. כלומר כ- 25% ממשקל הציוד האלקטרוני בשוק, הנו של יצרנים ויבואנים שטרם התקשרו עם גוף מוכר כנדרש  בחוק.

ממצאי דוח ביקורת חיצוני על גופי היישום המוכרים

באוקטובר 2016 החל המשרד להגנ"ס בביקורת על גופי היישום המוכרים באמצעות משרד רואי חשבון חיצוני. מטרת הביקורת הייתה, בין היתר, לבחון את נאותות תהליכי העבודה של גופי היישום. רק נזכיר כי ביקורת דומה שנערכה על תאגיד מיחזור מכלי המשקה אל"ה הסתיים בקנס של 48 מיליון ₪ על יצרני המשקאות וחקירה פלילית כנגד אחד מקבלני המיחזור הפרטיים.

במקרה של גופי היישום המוכרים לחוק פסולת אלקטרונית, התגלו מספר פערים שהובילו לחידוד נהלי עבודה ודרישות חדשות לקראת חידוש תקופת ההכרה לחמש שנים נוספות. אך גם נפתח הליך מנהלי שיכול להוביל לקנס בגין הפרת תנאי ההכרה: אי עמידה בדרישת ההון העצמי למאזן ושינויים בחוזי ההתקשרות לדוגמא שלא בוצעו כנדרש.


גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>

--------

 מסמכים רלוונטיים:

 1. דיווח לשנים 2014-2015 ישום חוק פסולת אלקטרונית, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. נוהל הגשת בקשה לגוף יישום מוכר - פסולת אלקטרונית, 05.2018, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה