55 חריגות חמורות בדיגום פתע של ארובות
94% מהחריגות החמורות שנמדדו בשנת 2022 בדיגומי פתע בארובות בישראל, היו במחוז דרום ומחוז חיפה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/12/2023

המשרד להגנת הסביבה מפרסם דוח סיכום של בדיקות הפתע בארובות מפעלים בשנת 2022. הדוח כולל מידע על כמות הדיגומים שנעשו בכל מחוז ותוצאותיהם. בשנת 2022 התמקד המשרד בדיגומי פתע במפעלים קטנים ובינוניים בעלי רישיון עסק יותר מאשר במפעלים גדולים המחזיקים בהיתר פליטה לאוויר, זאת לעומת שנים קודמות. המפעלים שנבחרו הם בעלי פוטנציאל פליטה גבוה או קרבה לאוכלוסייה.

בשנת 2022 בוצעו בדיקות פתע 127 ארובות שנמצאות ב-71 מפעלים, 39 מהמפעלים בעלי היתר פליטה לאוויר ו-32 מחזיקים ברישיון עסק. 54% מהם נמצאים במחוז חיפה. סה"כ בוצעו 1,523 בדיקות (דיגומים), כולל בדיקות חוזרות למזהם באותה ארובה.

ב 125 דיגומים נמדדה חריגה מערכי הפליטה המותרים ברשיון/היתר של המפעל. מתוכם, 55 חריגות היו חמורות. 94% מהחריגות החמורות היו במחוז דרום ומחוז חיפה.

קישור לדוח המלא מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. עדכון נוהל דיגום ארובות: 3 סבבי בדיקה, 9.8.2021
  2. עלייה של 85% בכמות בדיקות הפתע בארובות, 5.12.2017
  3. לא רק בחיפה. מהלך ארצי להחמרת דרישות ניטור ארובות, 09.10.2016
  4. 65% מהארובות אינן עומדות בנוהל הדיגום, 4.12.2017
  5. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות | infospot

באיזה אזור בארץ נמדדו תוצאות חריגות במפעלים?

במהלך דיגומי הפתע נמצא כי ב-37% מהמפעלים נמדדה תוצאה אחת לפחות שחרגה מערך הפליטה הקבוע שנקבע למפעל ברישיון או בהיתר הפליטה. מדובר על 125 דיגומים חריגים מבין 1,523 דיגומים שבוצעו במהלך השנה. מבין הדיגומים החריגים ב-55 נמצאה חריגה חמורה (מעל 150% חריגה מערך הפליטה למזהמים מסוימים ומעל 300% חריגה עבור מזהמים אחרים).

שיאני החריגות החמורות היו מפעלים במחוז דרום עם 27 חריגות חמורות [ח"ח] המהוות 50% מסך הח"ח, אחריהם מחוז חיפה עם 24 ח"ח המהוות 44%, מחוז צפון (3 ח"ח) ומחוז ירושלים עם חריגה חמורה אחת. במחוז מרכז ובמחוז תל אביב לא היו חריגות חמורות.

המשרד להגנת הסביבה מציין כי בין השנים 2001 ועד 2014 חלה ירידה משמעותית בהיקף החריגות וזאת על אף גידול במספר דיגומי הפתע. מגמה זאת השתנתה בשנים 2022-2015 בהן חלו עליות במספר החריגות בחלק מהשנים. אך אם בוחנים את הפרמטר של מספר דיגומים חריגים (ולא מספר מפעלים או מספר ארובות בהם נמצאה חריגה) רואים שבשנים 2017-2022 התוצאות היו דומות, בין 7%-9% חריגות, למעט שנת 2019 בה נמדדו 12% חריגות.

תוכנית שנתית לדיגומי פתע במפעלים

דיגום פתע של ארובות מפעלים על ידי המשרד להגנת הסביבה הינה חלק מפעילות הפיקוח השוטפת שלו. הבדיקות מבוצעות על ידי קבלן חיצוני מלווה בנציגי המשרד להגנ"ס לפי תוכנית שנתית מוגדרת, אך מבלי לתת הודעה מראש למפעלים.

למשרד להגנת הסביבה יש תוכנית שנתית לדיגומי פתע במפעלים. המפעלים נבחרים בהתאם להיקף הפליטות שהם דיווחו עליו במפל"ס, בהתאם למיפוי ארובות פעילות ותקינותן וכן בהתאם לסוג האישור שהם מחזיקים – מחזיקי היתר פליטה לאוויר מתועדפים גבוה יותר לעריכת דיגומי פתע לעומת מחזיקי רישיון עסק. אולם בשני המקרים הדיגומים נערכים במפעל רק אחת למספר שנים ולא בכל שנה. 

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה