המשרד להגנ"ס מתנגד לפיזור תמלחות ושמן שרוף על דרכי עפר למניעת פיזור אבק
החלופה המועדפת היא שימוש בחומרים נטולי מלח
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/4/2017

פיזור אבק מנסיעה על דרכים לא סלולות היא בעיה נפוצה באזורים חקלאיים, שטחי אימונים, שטחים פתוחים כמו יערות פארקים או שמורות, ובפרט בתעשיות כמו כרייה וחציבה. הדרכים במחצבות ארעיות ומתאפיינות בתנועה של כלי רכב כבדים מאוד, מרחקי הובלה קצרים, שיפועים ופיתולים מרובים שגורמים לשחרור אבק מרובה. האבק שמשתחרר מוסע ברוח וגורם לזיהום אוויר ופגיעה בבריאות הציבור.

בעולם ובישראל מוכרים מספר שיטות להפחתת פיזור האבק. בין השיטות המקובלות נמנה גם פיזור תמלחות (מים עם ריכוז מלח גבוה) ופיזור שמן שרוף, על פני הדרכים הלא סלולות, על מנת להרטיב את האבק ולמנוע את שחרורו.

המשרד להגנ"ס מתנגד לשימוש בתמלחות ושמן שרוף

בישראל עלה חשש שהשימוש בתמלחות ושמן שרוף להידוק הקרקע למניעת פיזור אבק וזיהום אוויר מסכן את מי התהום בשל חלחול כלורידים ומזהמים נוספים. זאת משום, שכל מחצבות האגרגטים של גיר ודולמיט ממוקמות באזורים המוגדרים כאזורי רגישות הידרולוגית גבוהה.

לכן, המשרד להגנת הסביבה פרסם בימים האחרונים את עמדתו המעודכנת בנושא לפיה הוא מתנגד לשימוש בתמלחות ובשמן שרוף לצורך הידוק וייצוב קרקעות ולצורך מניעת מטרדי אבק (דרכים, משטחי עפר, מחצבות, חניונים ועוד).

המשרד מדגיש, כי תמלחת או שמן שרוף המפוזרים על קרקע לצורך הידוקה מהווה סכנה להמלחת קרקעות וזיהום במתכות כבדות גם של המים העיליים ומי תהום.

החלופה המועדפת על ידי המשרד להגנת הסביבה למניעת אבק בדרכים לא סלולות היא שימוש בחומרים נטולי מלח.

--------

קישורים רלוונטיים:

  1. נייר עמדה: שימוש בתמלחות ושמן שרוף למניעת אבק, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. מחקר ישראלי: מה האמצעי היעיל ביותר להפחתת פליטות אבק, 20.08.2016
  3. מחקר חדש: שימוש בבוצה של שפכים לטיפול בזיהום בקרקע, 20.07.2016
  4. האם המשרד להגנ"ס בוחן טכנולוגיות לשליטה על מזג האוויר? 27.06.2016
  5. זיהום אוויר infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: