עיריית חיפה והמדינה לא מסכימות על חלופה לאספקת אמוניה
בהודעת המדינה לביהמ"ש העליון מפרט המשרד להגנ"ס את נימוקיו ליבוא אמוניה באמצעות אוניה בנפח מוקטן בחיפה. עיריית חיפה הודיעה כי לא תאשר את הרישיון הנדרש ולכן המדינה מנסה לעקוף אותה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/6/2017

חודש לפני המועד שקבע ביהמ"ש לריקונו הסופי של מיכל האמוניה, מודיעה המדינה לביהמ"ש העליון כי לא ניתן לרוקן את 300 טון האמוניה שנותרו במיכל בחיפה באופן בטיחותי עד ה-31 ביולי, תאריך, היעד שהציב בית המשפט, וכי הליך הריקון צפוי להסתיים רק בחודש ינואר 2018.

בנוסף, טענה המדינה בהודעה ששלחה לביהמ"ש כי "סוגיית ההכרעה בחלופות להמשך הפעלת מערך האמוניה חורגת מהמסגרת הדיונית (בביהמ"ש) וודאי ממסגרת הצו שניתן ע"י ביהמ"ש. לכן עמדת המדינה היא שההליך מוצה ודינו להימחק".

עוד במסגרת ההודעה מפרטת המדינה את הנימוקים להעדפת החלופה לטווח הקצר של יבוא באוניה בנפח מוקטן שתזרים אמוניה ישירות למפעלי הדשנים בחיפה ודנה גם בחלופות נוספות לטווח הקצר והטווח הארוך. עיריית חיפה מצהירה, כי היא מתנגדת לפתרון האוניה ולא מתכוונת לאשרו.

חלופה לאספקת אמוניה לצרכני אמוניה קטנים

המשרד להגנת הסביבה מאשר לצרכני אמוניה קטנים לייבא אמוניה באיזוטנקים, בכפוף להגשת בקשה לשינוי היתר הרעלים ועמידה בתנאים להיתר שמציב המשרד להגנ"ס. להבנתנו, חלופה זו יכולה לשמש את צרכני האמוניה הקטנים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. המשרד מעדכן, כי עד כה הוגשו 26 בקשות מ-16 עסקים ליבוא והחזקה של אמוניה באמצעות איזוטנקים (כולל בקשות ביחס לאמוניה אל מימית, אמוניה מימית, אמוניום ניטראט וחומצה חנקתית). המשרד להגנ"ס השלים את שינוי היתרי הרעלים ל-22 מהבקשות ומציין כי התנאים החדשים כוללים גם תנאים מקדמיים שבשלב זה עומדים בהם 4 עסקים בלבד. עוד צוין, כי כחלק מהדרישות לקבלת היתר רעלים נדרשים המפעלים לקבל את אישורו של פיקוד העורף.

לגבי האפשרות של הגדלת כושר הייצור של אמוניה על ידי גופים אחרים דוגמת חברת החשמל לטובת צרכנים אחרים במשק, המשרד מציין כי לא הוגשה כל בקשה בעניין וכי בשל הצורך בהתארגנות, חלופה זו אינה רלוונטית בטווח הקצר.

חלופות לאספקת אמוניה לתעשייה הדשנים | טווח קצר

המשרד מציין, כי 3 חלופות רלוונטיות עומדות על הפרק לאספקת אמוניה לתעשיית הדשנים לטווח הקצר:

 1. יבוא אמוניה באמצעות איזוטנקים למפעלי הדשנים בצפון ובדרום
 2. יבוא אמוניה באמצעות אונייה בנפח מוקטן שתזרים אמוניה ישירות למפעלים בצפון (וכנראה שמשם במיכליות תועבר גם לדרום).
 3. אפשרות משולבת של האפשרויות לעיל, אוניה למפעלי הצפון ואיזוטנקים למפעלי הדרום (דרך נמל אשדוד)

המשרד מפרט, כי בהתאם לחוות הדעת של המומחים המקצועיים שנשכרו לשם כך, ייבוא אמוניה באמצעות איזוטנקים לתעשיית הדשנים בחיפה מגדילה את השינוע במטרופולין חיפה ואת ההסתברות להתרחשות אירועי חומרים מסוכנים. לכן, קובע המשרד כי יש לבחור בה רק בהיעדר כל חלופה קבילה אחרת. מנגד, יבוא איזוטנקים לתעשיית הדשנים בדרום פחות מסוכנת מאשר בחיפה. לעומת האיזוטנקים, רמת הסיכון מאוניה בנפח מוקטן נמצאה להיות הנמוכה משאר האפשרויות ולכן היא האפשרות המועדפת, לדברי המשרד להגנ"ס.

עוד מפרט המשרד חסמים ליישום החלופות השונות בטווח הקצר ומסביר, כי אחסון האיזוטנקים מחייב מיגון, לפי הוראות פיקוד העורף, ויישום מיגון זה מוערך במספר חודשים. כמו כן שימוש בצנרת קיימת להזרמת אמוניה ישירות למפעלים (שלא דרך מיכל האמוניה) תחייב קבלת אישורים מעיריית חיפה.

אלא שבדיון שהתקיים אמש בכנסת, בוועדת ביקורת המדינה, אמר מנכ"ל עיריית חיפה, גדי מרגלית, כי העיריה לא מתכוונת לתת רישיון לשימוש בצנרת שמובילה אמוניה מהאוניה ישירות למפעל היות והצנרת לא בטוחה לשימוש, וכי היא בעד יישום של חלופת האיזוטנקים. עוד טענו נציגי העיריה, כי לאור ההתנגדות שלהם לחלופת האוניה, המדינה מנסה לקדם תהליך אישור לצנרת האמוניה שתבטל את הצורך באישור העירוני.

חלופות לאספקת אמוניה | טווח הארוך

עמדת המדינה שנשלחה לביהמ"ש העליון עסקה גם בפתרונות טווח ארוך לאספקת אמוניה למשק. המדינה הסבירה כי במסגרת הקול קורא שפרסם משרד האוצר למתן הצעות לאספקה שוטפת של אמוניה הוגשו מספר הצעות. נמצא כי החלופות שקיימת לגביהן היתכנות למתן האישורים וההיתרים הנדרשים ושאינן דורשות סיוע כספי מהמדינה הן: הקמת מקשר ימי ע"י חיפה כימיקלים, או הקמת מפעל לייצור אמוניה בדרום ע"י גורם פרטי.

לפי ההצעה, בשלב ראשון המפעל יהיה בעל יכולת ייצור קטנה שלא תספק את כלל צרכי המשק, אלא רק בשילוב עם אספקה דרך המקשר הימי. אם הפתרון של המקשר הימי לא יצא לפועל, המפעל התחייב להרחיב את היקף הייצור כדי לספק אמוניה לכלל המשק, בכפוף לקבלת התחייבויות מתאימות מהלקוחות (תעשיית הדשנים). לכן, המדינה פועלת לקידום פתרון לטווח הארוך שישלב בין שני הפתרונות.

גם במקרה של החלופות לטווח הקצר וגם של הטווח הארוך נאמר כי מאחר והבחינות המקצועיות והמשפטיות טרם הושלמו, טרם התקבלה החלטה סופית.

אופן ריקון מיכל האמוניה

מעמדת המדינה עולה, כי משך הזמן הנדרש להשלמת ריקון מיכל האמוניה בתהליך בטיחותי עומד על מספר חודשים, עד סוף 2017 – תחילת 2018 וכי לא ניתן לרוקן באופן מוחלט את המיכל עד סוף יולי באופן בטיחותי. זאת לאחר בחינת התוכנית לריקון המיכל שהגישה חיפה כימיקלים לבחינת המשרד להגנת הסביבה.

לכן המשרד להגנ"ס טוען, כי אין הצדקה לקיים הליך ריקון מהיר שאינו בטיחותי, רק בכדי לעמוד בלוח הזמנים, בייחוד נוכח כמות האמוניה המצומצמת המצויה במיכל.

לפיכך המשרד סבור, כי יש להיעתר לבקשת החברה לבצע ריקון בטיחותי באמצעות אידוי טבעי בסיוע מפוחים חיצוניים שיימשך עד סוף השנה או תחילת 2018.

התייחסויות

מאיה יעקבס, מנכ"ל עמותת צלול: ״לאורך השנים הצענו להביא כמה אוניות קטנות עם אמוניה בחודש, וכן ביקשנו לבחון את האפשרות להציב מקשר ימי שיאפשר את שמירת מאגר האמוניה הרחק מהעיר חיפה. בשני המקרים קבע המשרד להגנת הסביבה כי החלופות מסוכנות. כיצד יתכן שאלה בדיוק החלופות המומלצות כיום? אנו מבקשים לחשוף את הפרוטוקולים של הדיונים בנושא כדי להבין מה היה ההליך שהוביל להחלטה על החלופות הללו, מי היו המומחים שייעצו בנושא ולוודא שאינם קשורים לחברת חיפה כימיקלים".

------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. עמדת המדינה שהוגשה לביהמ"ש העליון, 22.06.2017
 2. נספחים לעמדת המדינה, חוות דעת והתכתבויות, 22.06.2017

--------

קישורים רלוונטיים:

 1. הממשלה מסכימה: אונייה קטנה תזרים אמוניה, 19.06.2017
 2. המשרד להגנ"ס מפריד בין צרכני האמוניה הקטנים לתעשיית הדשנים, 15.06.2017
 3. החלופה למיכל האמוניה: אוניה קטנה שתזרים אמוניה בספיקה נמוכה, 12.06.2017
 4. הפתרון המסתמן: אוניית אמוניה קטנה בחיפה ומפעל לייצור אמוניה בדרום, 29.05.2017
 5. עיריית חיפה לביהמ"ש העליון: ליישם מיד את חלופת האיזוטנקים, 08.05.2017
 6. מיכל האמוניה | אסון קטסטרופלי או סיכון סביר? 01.02.2017
 7. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot