המשרד להגנת הסביבה רוצה לתמוך כספית בעמותות. מה הקריטריונים?
פורסמה טיוטה נוספת להערות הציבור של הקריטריונים לתמיכה כספית בעמותות סביבתיות. מהם התיקונים שהוכנסו?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 11/8/2019

לפני 9 חודשים המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור קריטריונים לתמיכה בעמותות סביבתיות, כעת פרסם המשרד תיקון לטיוטה הנ"ל.

ההחלטה על מתן התמיכות לארגונים הסביבתיים נבעה לדברי המשרד להגנ"ס, מכך שהארגונים הסביבתיים זוהו כשותף אסטרטגי להגברת השיח הסביבתי ולשיתוף ידע וקידום מטרות משותפות.

פיתוח תוכניות לימודיות והקמת אתר אינטרנט לא יזכו לתמיכה

הטיוטה כוללת מספר תיקונים, שרובם נוגעים לאי הכללת פיתוח תוכנית לימודים והקמת אתר אינטרנט בתמיכה, להלן חלק מהתיקונים:

 • בהגדרות נמחק סעיף 3 המתייחס למניעת סיכונים וחשיפה לחומרים מסוכנים, קרינה ורעש
 • בסעיף סוגי הפעילויות הנתמכות נמחק סעיף ה' המתייחס לפיתוח תוכנית לימודים וסעיף ו' המתייחס להקמת אתר אינטרנט.
 • בפרק ב' תנאי סף: הסכום התמיכה ירד ל-50,000 ₪
 • בסעיף תוכנית הפעילות: נמחקו סעיפים 3 ו-4 המתייחסים לפיתוח תוכנית לימודים והקמת אתר אינטרנט.
 • בסעיף אמות מידה לתמיכה: בסעיף 2 בנוגע להכשרה מקצועית נמחק סיף ו' המתייחס לאיכות תוכנית ההפצה, סעיף 5 המתייחס לפיתוח תוכנית לימודים בנושי תוכן סביבתי וסעיף 6 בנוגע להקמת אתר אינטרנט.

הערות ניתן להגיש עד ה-1 בספטמבר.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. המשרד להגנ"ס מפרסם קריטריונים לתמיכה בעמותות סביבתיות, 5.11.2018
 2. עמותת 'ירוק עכשיו' קיבלה רישיון לתבוע בגין מפגעים סביבתיים, 15.02.2018
 3. "הירוקים": אלקין מסרב לצרף לקרן הניקיון נציג מארגוני הסביבה, 09.07.2017
 4. קול קורא ליוזמות חברתיות-סביבתיות חדשניות, 23.01.2017

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה