משרד האוצר מבקש מהציבור להציע פתרונות לאספקת אמוניה
המשרד להגנ"ס: הפרסום לא על דעתנו. עמותת צלול: משרדי הממשלה פועלים בצורה חובבנית ורשלנית ודוחים את הכל לרגע האחרון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/5/2017

בעוד הקרב על מיכל האמוניה מתנהל בבתי המשפט, וטרם הושגה הכרעה האם להתיר לחיפה כימיקלים לייבא אוניית אמוניה והאם ליישם את חלופת האיזוטנקים, יצא משרד האוצר בקריאה לציבור להציע הצעות לאספקת אמוניה שוטפת למשק.

ביום חמישי פרסם משרד האוצר קול קורא המזמין את הציבור להגיש הצעות למודלים עסקיים אשר יאפשרו אספקה שוטפת של אמוניה למשק. ההצעות צריכות להתייחס לכדאיות כלכלית, לוחות זמנים ליישום, השלכות על בטיחות הציבור ואיכות הסביבה, אישורים והיתרים נדרשים, וכן כל פרט רלבנטי אחר הנדרש לדעת הגורם המגיש.

המשרד להגנ"ס: הקול הקורא לא על דעתנו

במשרד להגנת הסביבה מופתעים וטוענים שהפרסום של משרד האוצר אינו בידיעת המשרד להגנ"ס ולא על דעתו. "החלופות הטכנולוגיות ידועות כבר זמן רב ונבחנו, יחד עם האוצר, ובמשותף עם הוועדה הבינמשרדית בנושא. ההצעות שיתקבלו באוצר ייבדקו ויאושרו בהיבט הסביבתי על-ידי המשרד להגנת הסביבה בדרך לקבלת היתר רעלים" אומרים במשרד להגנת הסביבה.

המעוניינים להגיש הצעות מוזמנים לשלוח אותם למייל: ammonia@mof.gov.il  
מועד אחרון להגשה: 21/05/2017 

התייחסויות

תגובה של חיפה כימיקלים: "הקול קורא של משרד האוצר הוא עדות נוספת לחיוניות של האמוניה למשק הישראלי ולמצוקה שבה התעשייה נמצאת בהיעדר אמוניה בישראל. חיפה כימיקלים, שמפעליה ועובדיה בחיפה ובנגב מושבתים כבר 45 יום, מברכת על המאמץ למצוא פתרונות ארוכי טווח, אך מה שנדרש כעת הוא פתרון מידי לייבוא אמוניה בישראל כדי למנוע פגיעה בהעסקתם של 4,500 עובדים, למנוע את סגירתה של תעשיית דשנים שהתפתחה כאן 60 שנה ונסגרת באבחת יד ולמנוע פגיעה במפעלים נוספים שתלויים באמוניה - נזק בלתי הפיך של מיליארדים למשק. אנו קוראים לראש הממשלה להתערב ולסייע, שכן ללא פתרון קצר טווח לא יהיה זכות קיום לפתרון ארוך טווח".

תגובה של עמותת 'צלול': "כהרגלם, משרדי הממשלה פועלים בצורה חובבנית ורשלנית ודוחים את הכל לרגע האחרון. עובדת כישלון מכרז האמוניה ידועה מזה מספר חודשים וכך גם מועד פקיעת היתר הרעלים (1 ביוני 2017). למרות זאת משרדי הממשלה פנו רק עתה לציבור כדי שיציע חלופות לאספקת אמוניה. לא רק זאת, המכשול העיקרי בפני כל חלופה הוא פיקוד העורף, שמסיבות שאינן ברורות מערים קשיים בפני כל פתרון מוצע, ובראש ובראשונה יבוא איזוטנקים. טוב תעשה הממשלה אם ראשית תודיע על סגירת המיכל, תוכיח רצינות בפני היזמים ותתמודד עם עמדתו העקשנית וחסרת ההיגיון של פיקוד העורף".

---------------

קישורים רלוונטיים:

  1. עיריית חיפה לביהמ"ש העליון: ליישם מיד את חלופת האיזוטנקים, 08.05.2017
  2. גזרת האמוניה רותחת: נתניהו, ברוש, ניסנקורן, יהב ונוספים, 27.04.2017
  3. ביהמ"ש העליון מאשר מילוי חד פעמי של מכל האמוניה בחיפה, 18.04.2017
  4. מומחה לניהול סיכונים: "השימוש במכל הקיים הוא בטיחותי ביותר" 06.04.2017
  5. מיכל האמוניה | אסון קטסטרופלי או סיכון סביר? 01.02.2017
  6. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot