חוק נימבי אושר בועדת הפנים והגנ"ס בכנסת
במהלך הדיון הסוער הוצאו ח"כים ופעילים סביבתיים מהדיון. מהם השינויים שהוכנסו לחוק?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/2/2018

בהמשך לדיווח שלנו לפיו ההצבעה על חוק נימבי תפוצל מחוק ההסדרים, אנו מעדכנים שהחוק אושר בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לאחר דיון סוער במהלכו הוציא יו"ר ועדת הפנים והגנ"ס, ח"כ יואב קיש, מהדיון ח"כים ופעילים סביבתיים רבים.

החוק עדיין צריך לעבור את אישור מליאת הכנסת.

הוועדה בדיוניה שינתה את נוסח החוק המוצע ב-3 נושאים עיקריים:

 • הגדירה את הקריטריונים בהם ניתן יהיה להפעיל את הסמכות.
 • הוסיפה לצוות המייעץ, הממליץ על הכרה במפעל בעל חשיבות לאומית, את מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ומנכ"ל משרד הכלכלה.
 • קבעה חובת שקיפות באמצעות פרסום טיוטת ההחלטה באתר משרד רוה"מ, וכן ניתנה לציבור אפשרות להגיב על החלטת הצוות המייעץ במהלך 21 יום.

הצוות המייעץ ימליץ והממשלה תאשר

על פי הצעת החוק לרישוי מתקני תשתית לאומית, הממשלה רשאית להחליט, כי עסק שיש בפעילותו חשיבות לאומית יוכל לקבל רישיון עסק באמצעות "צוות מייעץ" מטעם הממשלה. החוק לא בא לשנות את הליך רישוי העסקים מסבירים בועדה, אלא את הסמכות שתוכל להעניק את הרישוי בעסקים שיוכרו כבעלי חשיבות לאומית.

הצוות המייעץ, שיכלול את מנכ"לי משרד רוה"מ, משרד הפנים, משרדי האוצר, הגנת הסביבה והכלכלה, יבחן וימליץ אם אכן מדובר בעסק בעל חשיבות לאומית. המלצת הצוות תועבר לממשלה שתקבל את ההכרעה הסופית. לאחר שהממשלה תחליט שמדובר בעסק בעל חשיבות לאומית, משרד הפנים יעניק לו רישיון עסק, לאחר שיבדוק שהעסק עומד בכל הדרישות, כגון היתר בניה כחוק ועל פי התב"ע, תנאי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, דרישות רשות הכבאות, וכו'. הרישיון יינתן לאחר שניתנה לראש הרשות המקומית הזדמנות להביע עמדתו.

כל הסתייגויות האופוזיציה לחוק נדחו. התקבלה רק הסתייגותו של קיש, לפיה החלטת 'הצוות  המייעץ' תתקבל לאחר ששוכנע שהתקיימו התנאים הבאים:

 1. העסק מסייע לייצור או אספקה של מוצר חיוני למשק.
 2. פעילות העסק היא בעלת השפעה שאינה נוגעת רק לרשות המקומית בה נמצא העסק,
 3. קיימים תנאים אחרים הנובעים מאינטרס ציבורי חשוב שבגללם יש צורך ברישוי העסק.

קיש: לא יתכן שלרשות מקומית תהיה זכות וטו

ראש עיריית חיפה, יונה יהב אמר בדיון כי הוא מקווה שכל אחד שואל את עצמו איך נוחת טייקון ממיאמי ביץ' וכולם רוצים לעזור לו. "אמרו לנו שברגע שלא יהיה אמוניה בתי חולים ומפעלים יקרסו והרבה פועלים יהיו ברחובות. שמעתם על בית חולים או מפעל שנסגר? כבר שנה אין אמוניה. חיפה כימיקלים רוצה להיות בת ערובה כדי שפה יתנהל הדיון הזה. מה קרה שכולם נרתמים לעזור לאחר שיש פסק דין חלוט שלא משתמע לשתי פנים, שמדובר בסכנה?"

יואב קיש ענה ליהב, כי החוק לא נוגע רק לעיריית חיפה ובוודאי שלא רק למפעל חיפה כימיקלים. "שמעתי שגם בבתי הזיקוק יכול להיות שלא יקבלו רישיון. משרד הגנת הסביבה, שיקבע את תנאי הרישיון, לא פחות מקצועיים מכם ואישורם נדרש על פי הצעת החוק. לא ייתכן שלרשות מקומית תהיה זכות וטו לגבי מפעלים שיש להם משמעות לאומית".

התייחסויות

מנכ"לית צלול, מאיה יעקבס: "אנו עדים לקידום אגרסיבי של חוק אנטי דמוקרטי ואנטי סביבתי, שיחזיר את הטיפול בהגנת הסביבה שנים לאחור. שר האוצר, משה כחלון, מקדם את החוק למרות התנגדות ראשי הערים ומומחים, מבלי להכיר כלל את הרקע שהוביל לחוק הדורסני, את העדפת הממשלה את החלופה המסוכנת יותר לציבור לייבוא אמוניה, רק בגלל שהיא זולה יותר עבור חיפה כימיקלים ואת ההתנהלות הבלתי נאותה של ניהול ההליך כולו. בימים אלה של ניקוי אוורוות וגיוסם של עדי מדינה כנגד שחיתות, צלול קוראת לאנשים שהיו מעורבים בהליך ועדים למחדל הטיפול במיכל האמוניה ובחלופות הייבוא לאזור אומץ ולהצטרף לחושפי השחיתות, בטרם יועבר החוק השערורייתי ומסכן החיים״.

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. ההצבעה על חוק נימבי תפוצל מחוק ההסדרים, 20.02.2018
 2. אושרה הצעת החוק לרישוי מפעלי תשתית לאומית, 1.02.2018
 3. חוק 'עוקף עיריית חיפה' ייכנס לחוק ההסדרים של תקציב 2019, 22.01.2018
 4. חוק עוקף מיכל אמוניה: הסמכות לרישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית תעבור לידי הממשלה, 19.10.2017
 5. "אם עיריית חיפה הייתה יודעת שניתן לקבל החלטה בלעדיה היא הייתה כבר מגיעה להסכמה", 14.09.2017
 6. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot