אם לא יהיו הפתעות: חוק נימבי יאושר מחר בכנסת
הצעת החוק תועלה מחר להצבעה בקריאה שניה ושלישית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/3/2018

לאחר שוועדת הפנים והגנ"ס אישרה את נוסח החוק לרישוי מתקני תשתית לאומית בקריאה ראשונה, צפויה הצעת החוק לעלות מחר (ב') להצבעה בכנסת בקריאה שניה ושלישית. ההצעה הוגשה לאישור הכנסת כולל מספר הסתייגויות של האופוזיציה, אשר גם עליהן תיערך הצבעה.

הצעת חוק לרישוי מתקני תשתית לאומית

על פי הצעת החוק לרישוי מתקני תשתית לאומית, הממשלה רשאית להחליט, כי עסק שיש בפעילותו חשיבות לאומית יוכל לקבל רישיון עסק באמצעות "צוות מייעץ" מטעם הממשלה. החוק לא בא לשנות את הליך רישוי העסקים, אלא את הסמכות שתוכל להעניק את הרישוי בעסקים שיוכרו כבעלי חשיבות לאומית.

הצוות המייעץ, שיכלול את מנכ"לי משרד רוה"מ, משרד הפנים, משרדי האוצר, הגנת הסביבה והכלכלה, יבחן וימליץ אם אכן מדובר בעסק בעל חשיבות לאומית. המלצת הצוות תועבר לממשלה שתקבל את ההכרעה הסופית. לאחר שהממשלה תחליט שמדובר בעסק בעל חשיבות לאומית, משרד הפנים יעניק לו רישיון עסק, לאחר שיבדוק שהעסק עומד בכל הדרישות, כגון היתר בניה כחוק ועל פי התב"ע, תנאי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, דרישות רשות הכבאות, וכו'. הרישיון יינתן לאחר שניתנה לראש הרשות המקומית הזדמנות להביע עמדתו.

כיצד נולד החוק?

נזכיר כי תיקון החוק לרישוי מתקני תשתית לאומית עלה כמענה למחלוקת בין המדינה לבין עיריית חיפה בעניין החלופות ליבוא אמוניה לתעשיית הדשנים במפרץ חיפה, בטווח הזמן הקצר (שנתיים-שלוש) לאחר סגירת מיכל האמוניה.

עיריית חיפה סירבה עד כה לקבל את החלופה המועדפת שהציגה המדינה, הזרמת אמוניה מאוניה בנפח קטן ישירות לחיפה כימיקלים ו'דשנים', והתעקשה על יבוא אמוניה באיזוטנקים, כפי שמתבצע בחודשים האחרונים לטובת המפעל הדרומי של חיפה כימיקלים ושאר המשק. אלא שחיפה כימיקלים טוענת כי פתרון האיזוטנקים לא ישים גם למפעל שלה במפרץ חיפה והמדינה בכל מקרה טוענת שזה פתרון פחות בטיחותי מההזרמה הישירה מהאוניה.

לאור ההתנגדות של עיריית חיפה, היא מסרבת להעניק רשיון עסק והיתרים נדרשים לפעילות של חיפה כימיקלים והמפעל עומד סגור כבר מספר חודשים. מכיוון שהממשלה לא הצליחה להגיע להבנות עם עיריית חיפה, היא החליטה לעקוף אותה וכך נולד החוק לרישוי מתקני תשתית לאומית, שכעת יוכל לשמש למקרים אחרים של מחלוקת בין הרשות המקומית לשלטון המרכזי.

התייחסויות

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "המשרד להגנת הסביבה תומך בהצעת החוק בניסוחה הנוכחי בו נשמרת עצמאותו לקביעת התנאים הסביבתיים ולביצוע פיקוח ואכיפה במידת הצורך."

ממרכז השלטון המקומי נמסר: "אנו מתנגדים להצעת החוק וליצירת 'מסלול עוקף' לדרך קבלת ההחלטות הרגילה ברישוי עסקים (באמצעות רשות הרישוי המקומית). אנו מתנגדים נחרצות להלאמת סמכויות הרישוי מהרשויות המקומיות בכל נושא שהוא, וביתר שאת בנושאים עלומים, שיקבעו מעת לעת בהחלטות ממשלה. לא יעלה על הדעת כי הממשלה תתעלם מקולם של התושבים, המיוצגים על הרשויות המקומיות בתחומן הם מתגוררים. בעניין זה נזכיר כי הממשלה, כמו הרשויות המקומיות, היא תוצר של נבחרי ציבור ועובדי ציבור, ונועדה לשרת את הציבור, ומן הראוי כי תותיר בידי השלטון המקומי, המייצג את תושבי המקום שהעסק "בעל החשיבות הלאומית" אמור לפעול בקרבתם, את סמכויות רישוי עסקים שכאלה".

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. חוק נימבי אושר בועדת הפנים והגנ"ס בכנסת, 25.02.2018
  2. ההצבעה על חוק נימבי תפוצל מחוק ההסדרים, 20.02.2018
  3. אושרה הצעת החוק לרישוי מפעלי תשתית לאומית, 1.02.2018
  4. חוק 'עוקף עיריית חיפה' ייכנס לחוק ההסדרים של תקציב 2019, 22.01.2018
  5. חוק עוקף מיכל אמוניה: הסמכות לרישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית תעבור לידי הממשלה, 19.10.2017
  6. "אם עיריית חיפה הייתה יודעת שניתן לקבל החלטה בלעדיה היא הייתה כבר מגיעה להסכמה", 14.09.2017
  7. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot

----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. נוסח הצעת החוק לרישוי מתקני תשתית לאומית, הכנסת [pdf]