הצעת החוק לאיסור הבערת פסולת אושרה בכנסת
מטרת הצעת החוק היא לאפשר אכיפה של המטרד. הקנס המוצע למי שיבעיר פסולת יכול להגיע עד 226,000 ₪ או מאסר של שנה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/7/2018

בהמשך לדיווחנו לפני כחודש הכנסת אישרה את הצעת החוק להבערת פסולת אשר יזמה ח"כ יעל גרמן. מטרת החוק לאפשר אכיפה טובה של נושא הבערת פסולת שכיום מוסדר באופן חלקי בלבד. החוק קובע במפורש איסור על הבערת פסולת, אלא אם היא נעשית לשימוש פרטי, לפי רישיון, או כחלק מהכשרה של כבאים.

בהתאם להסדר המוצע אפשר יהיה להטיל על מי שהפר את האיסור קנס של עד 226,000 ₪  או עונש מאסר של שנה. אם נעברה העבירה על ידי תאגיד הקנס יוכפל.

ח"כ יואב קיש, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה שדנה בהצעת החוק והכינה אותו לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, הסביר את מהות החוק: "חוק שמירת הניקיון, מסדיר את נושא ההשלכה וההטמנה של פסולת. שינוע והטמנה של פסולת היום כרוך בעלויות לא מבוטלות, וכתוצאה מכך יש מקרים רבים, לצערי, של עבירה על חוק זה והשלכת פסולת באתרים לא מוסדרים, באתרים פיראטיים, ובהבערה. זאת אומרת, לא רק שזה השלכה במקום לא מוסדר, גם שורפים את הפסולת, ובכך גורמים לנזקים כבדים – סביבתיים, בריאותיים וכלכליים. האש יכולה לגרום לשריפה ויש בה פגיעה של עשן."

עוד הוסיף קיש כי נושא האכיפה אינו מתנהל כמו שצריך. לדבריו, הוא מחכה לתשובת משרד האוצר כיצד להפוך את ה-50 מיליון ₪ שהוקצו למשרד להגנת הסביבה לטובת הנושא - לתקנים ייעודיים למלחמה בזיהום האוויר, ובמקביל לקבל מהמשרד להגנ"ס תוכנית טיפול בהובלת הפסולת. "אני מניח שיש הצלחות בפעילות המשטרתית, אבל התושבים בסוף לא יכולים לנשום. יש דרישה לפעול יותר בנחישות. אני מבקש מהתושבים להגיש כמה שיותר תלונות, בכל פעם שמשהו קורה".


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. ועדת הפנים אישרה הצעת חוק לאיסור הבערת פסולת, 15.05.2018
  2. עשרות מוקדי שריפה בוערים שנים באתר פסולת, 16.06.2016
  3. קיימים מאות אתרים  בעלי פוטנציאל התלקחות, 20.06.2014
  4. מידע נוסף על  זיהום אוויר | infospot

נזקים סביבתיים, בריאותיים וכלכליים

הצעת החוק נועדה למנוע השלכה והבערה של פסולת מסוגים שונים:פסולת ביתיתפסולת חקלאית, פסולת אלקטרוניתפסולת בניין ועוד, באופן לא מוסדר. כיום, כדי לחסוך בעלויות איסוף, פינוי, שינוע והטמנה של פסולת, מושלכת פסולת מסוגים שונים בניגוד לחוק, וכתוצאה מכך נוצרים מצבורי פסולת פיראטיים.

לעיתים מצבורי הפסולת נשרפים תוך גרימת מפגעים סביבתיים ובריאותיים קשים. מעבר לסכנת ההתפשטות של מצבורי פסולת,  השריפה עלולה לגרום לנזקים כלכליים המתבטאים בירידת ערך הקרקעות, עלויות כיבוי ובזבוז כמויות גדולות של מים. בנוסף ךאלה יש לצרף עלויות כלכליות שנלוות לטיפול בשיעור התחלואה הגבוה בקרב תושבי היישובים הסמוכים לאתרים הבוערים.

לפי 'תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ומפגעי ריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)', שריפה של פסולת באתרים מוסדרים לסילוק פסולת היא עבירה לפי חוק אוויר נקי, לפי חוק רישוי עסקים, ועוד. עם זאת, עד כה לא נקבע בחקיקה איסור מפורש על שריפה של פסולת. לכן עד היום אין כמעט אכיפה נגד שורפי פסולת ונגד שריפות פסולת במצבורי פסולת פיראטיים, בשטחים פתוחים וברשות היחיד. כמו כן, קיים קושי בביצוע פעולות אכיפה, מאחר וברוב המקרים לא ידועה זהות מבעיר הפסולת או שלא ניתן לאתרו.

כל זה עתיד להשתנות כעת עם כניסת תיקון החוק לתוקף.

---------

מסמכים רלוונטיים:

  1. תיקון חוק שמירת הניקיון (הבערת פסולת), רשומות [pdf] 25.07.2018

להמשך קריאת הכתבה המלאה