המחלוקת על פעילות מטמנת ברקת בשוהם נמשכת
בית המשפט קיבל את ערעור בעלי האתר לדחות את צו הסגירה שניתן למטמנה לפני שבועיים, עד להמשך דיון בנושא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/6/2018

הנסיונות החוזרים ונשנים של מועצה מקומית שוהם לסגור את מטמנת פסולת הבניין ברקת לא צולחים. כמעט שנה לאחר שביטל את הצו המינהלי שהוציא ראש מועצת שוהם, גיל ליבנה, לסגירת אתר מיחזור פסולת הבניין 'ברקת', משיקולי הגנת הסביבה, בית משפט השלום ברמלה נענה לבקשת וועדת התכנון של שוהם והוציא צו סגירה לאתר לפני כשבועיים. אלא שהאתר היה סגור בפועל רק יום אחד משום שבית המשפט המחוזי בלוד קיבל את בקשת בעלי המטמנה והורה על עיכוב סגירת האתר עד לקיום דיון נוסף בערעור שנקבע ל-26 ביוני.

בעלי אתר ברקת טענו בערעור לביהמ"ש המחוזי כי סגירת האתר גורמת לנזקים סביבתיים אדירים, כאשר משאיות המובילות פסולת המיועדת לאתר ברקת משליכות את הפסולת בשטחים פתוחים וביערות, וכן כי תחנות מעבר כבר החלו להודיע למשרד להגנת הסביבה כי הן סוגרות את שעריהן משום שהן חוששות שהפסלות תצטבר אצלן מבלי שיהיה להן אתר זמין וכדאי לפינוי הפסולת.

תקציר העניינים | המחלוקת על מטמנת ברקת

מטמנת ברקת פועלת באזור התעשייה הצפוני של שוהם כ-20 שנה ומשמשת כמטמנה לפסולת בניין ופסולת יבשה ומתבצע בה פעולות מיון ומיחזור של פסולת. הטמנת הפסולת מתבצעת בשטח של מחצבה ישנה שפעלה במקום כחלק מתוכנית השיקום של המחצבה.

מועצת שוהם לא חידשה את רשיון העסק של המטמנה בשנתיים האחרונות וטוענת כי המטמנה חורגת מתוכנית השיקום, גורמת למפגעים סביבתיים והציבה מבנים ללא היתר. מנגד אנשי המטמנה, סבורים כי המועצה מכבידה על פעילות המטמנה משום שהחליטה להקים בסמוך אזור תעסוקה שיגדיל את תשלומי הארנונה למועצה, על חשבון סגירת המטמנה.

מה שהופך את הסכסוך המקומי לבעל השפעה נרחבת, הוא העובדה שהמטמנה בברקת היא אחת הבודדות באזור גוש דן לקליטת פסולת בניין ופסולת יבשה. בהתאם, גורמים סביבתיים בהם נציגי עמותת אדם טבע ודין ואנשי המשרד להגנ"ס הצביעו בעבר על כך שסגירת האתר, ללא מציאת חלופה מיידית, עלולה לגרום לכך שקבלני ומובילי הפסולת שיישארו ללא מענה קרוב, יעדיפו לחסוך את עלות השינוע לאתר מרוחק ולחסוך את היטל ההטמנה ולהשליך את הפסולת בשטחים ציבוריים.

שוהם: האתר פועל בניגוד לחוק. יש פתרונות חלופיים להטמנה

ביהמ"ש השלום ברמלה קיבל לפני כשבועיים את טענות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שוהם, לביצועם של עבודות ושימושים אסורים במקרקעין של מטמנת ברקת, לרבות גרימת מפגעים סביבתיים, וכי בכל יום מובאים אלפי טונות נוספים של פסולת, בניגוד להיתרי הבנייה וללא רישיון עסק לאתר הפסולת. "נוכח עבירות הבנייה והאינטרס הציבורי הרחב יש מקום לקבל את בקשת הוועדה למתן צו סגירה לאתר", פסק ביהמ"ש.

בית המשפט פסק, כי אין בסיס לטענות בעלי אתר הפסולת כאילו המשך פעילותם באתר נדרשת לצורך שמירת האינטרס הציבורי. "להיפך, על פי עמדת כל הגורמים הציבוריים, ובהתאם לקביעת ביהמ"ש המחוזי יש להפסיק את הפעילות מכיוון שמוצתה יכולת ההטמנה באתר והוא הוסר מרשימת האתרים המורשים".

כמו כן לא קיבל ביהמ"ש את הטענה לפיה מתן הצו יביא לכאוס סביבתי בשל העדר פתרונות הטמנה זמינים באזור. ביהמ"ש קבע, כי טענה זו הוכחה כחסרת יסוד מאחר והוצגו פתרונות רבים אחרים.

באשר לנזק הכספי שיגרם לבעלי האתר, קבע ביהמ"ש כי אכן מתן הצו עלול לגרום לנזק כספי לבעלי האתר, "אך היה עליהם לקחת זאת בחשבון כשהמשיכו לבצע באתר עבודות אסורות. הכף נוטה למתן הצו, לאור העובדה שאין מדובר בגרימת תוצאה בלתי הפיכה, אלא בגרימת נזק כספי בלבד. לכן נראה כי הפגיעה הצפויה לבעלי האתר היא מינורית בהשוואה למקרים בהם ננקט הליך זה ללא הגשת כתב אישום. שאלת ביצוע העבירות תבורר במסגרת ההליך העיקרי ואם לא יוכח ביצוע העבירות, לא יהיה מקום להמשך תחולת הצו".

כאמור, צו הסגירה נדחה עד לדיון בערעור שהגישו אנשי מטמנת ברקת. הדיון הבא נקבע ל 26 ליוני.

מטמנת ברקת: פועלים כחוק. אין חלופה זמינה להטמנה

בברקת לא מקבלים את הטענות של שוהם וטוענים כי הם עובדים לפי היתר בתוקף ובהתאם לתב"ע כאשר האתר טרם מיצה את פונציאל ההטמנה שבו. עוד נטען בערעור כי הפתרון להטמנה באתר ברקת יהיה רק במסגרת האתר הצפוני השכן אשר רמ"י הוציאה למכרז לאחרונה. מי שיזכה במכרז ידרש לתקופה של כשנה וחצי עד שיוכל לקלוט פסולת בניין. לכן, בתקופת הביניים, אתר ברקת הנוכחי צריך להמשיך לפעול כרגיל. כך אומרים אנשי ברקת.

התייחסויות

עמותת אדם טבע ודין: "מבלי להביע עמדה ביחס למחלוקות השונות שהתגלעו בין בעלי האתר ועיריית שוהם, חשוב להבין כי אתר ברקת הינו אתר מרכזי, ולמעשה הפתרון העיקרי באזור לקליטת פסולת בניין. כתוצאה מכך, קיים חשש כבד כי סגירת אתר "ברקת" ללא פתיחת אתר חלופי, תוביל לנזק סביבתי חמור ולפגיעה באינטרס הציבורי הרחב. בשורה התחתונה, אנו עדים למגמה מטרידה של סגירת אתרים פעילים, בעוד שהאינטרס הציבורי מצריך הרחבה של פריסת האתרים, היות ופסולת הבניין מחייבת פתרונות סמוכים גאוגרפית. בניגוד לפסולת הביתית, אותה משנעים גם למרחקים גדולים לאתרים בדרום הארץ, פסולת הבניין פשוט תושלך ברשות הרבים מתוך אינטרס כלכלי.  לכן, יש להבטיח רצף פעילות של קליטת פסולת בניין בקיבולת מספקת באזור המרכז, בין אם באתר ברקת ובין אם בהכשרה מיידית של אתר חלופי. האחריות בעניין זה הינה אחריות משותפת של רשות מקרקעי ישראל, המשרד להגנת הסביבה והמועצה המקומית".

ראש מועצה מקומית שוהם, גיל לבנה: "החלטת בית המשפט (צו הסגירה) מדברת בעד עצמה. מדובר בעסק טעון רישוי המרשה לעצמו מעל שנה וחצי לפעול בניגוד לחוק תוך ביצוע עבירות פליליות וסביבתיות חמורות ועל כן הורה בית המשפט על סגירת האתר. זאת ועוד, האתר מיצה מזמן את קיבולת ההטמנה וחורג במאות אלפי קובים ממפלסי ההטמנה המותרים ובניגוד לתכניות השיקום".

-------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. ביהמ"ש: משיקולי הגנת הסביבה אין לסגור את אתר ההטמנה ברקת, 8.08.2017
  2. האם אתר ההטמנה ברקת בשוהם ייסגר? 31.07.2017
  3. המשרד להגנ"ס: משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי מעכבים קידום החקיקה בנושא פסולת בניין, 29.06.2017
  4. אם לא תקדם חקיקה בנושא פסולת בניין ננקוט בצעדים משפטיים, 18.06.2017
  5. משרד להגנ"ס מקדם חוק חדש לטיפול במפגעי פסולת בניין, 20.6.2016
  6. מידע נוסף בנושא פסולת בניין | infospot