הממשלה אישרה את החלופות לאספקת אמוניה
הממשלה אישרה את ההצעות לאספקת אמוניה באוניה בנפח מוקטן לטווח הקצר ובאמצעות מפעל ומקשר ימי לטווח הארוך. עיריית חיפה לביהמ"ש: אוניית אמוניה צפה מסוכנת כמו המיכל, מבקשים מביה"ש לאשר את חלופת האיזוטנקים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/7/2017

למרות התנגדותה של עיריית חיפה להצעת המדינה ליבוא אמוניה באוניה קטנה שתעגון מול חופי חיפה, הממשלה אישרה היום את ההצעות לאספקת אמוניה לטווח הקצר והארוך. בטווח הקצר – יבוא אמוניה לכלל צרכי המשק ע"י אוניה בנפח מוקטן שתזרים את האמוניה ישירות למפעל בצנרת הקיימת, שלא דרך מיכל האמוניה. בהמשך יוקם מקשר ימי (צנרת) בטווח רחוק יותר, מול חופי חיפה, שיוכל לשמש יבוא באמצעות ספינות אמוניה גדולות יותר, ובטווח הארוך יוקם מפעל במישור רותם תוך 3 שנים.

עיריית חיפה ועמותת 'צלול' מתנגדות לפתרון לטווח הקצר וטוענות שאוניה צפה, גם אם בנפח מוקטן, שתעגון מול חופי חיפה מסוכנת לא פחות ממיכל האמוניה, ושהמשרד להגנ"ס פסל חלופה זו בזמנו. לטענת העירייה חלופת האיזוטנקים בטוחה.

למרות אישור הממשלה, הדיון בנושא זה עדיין מתנהל בבית המשפט העליון, כאשר המדינה טוענת כי הדיון המשפטי אינו רלוונטי לשאלת החלופות, אלא רק לשאלת ריקון מיכל האמוניה ועיריית חיפה מתנגדת לעמדת המדינה.

טווח ארוך: הקמת מפעל במישור רותם ומקשר ימי בחיפה

כאמור, הפתרון שאושר על ידי הממשלה לטווח הארוך כולל הקמת מפעל לייצור אמוניה במישור רותם ובמקביל, הקמת מקשר ימי בחיפה. 2 החלופות עתידות לפעול במקביל. החלטת הממשלה מציינת את לוחות הזמנים והתנאים ליישום הפתרונות.

תמצית אבני דרך ולוחות זמנים להקמת מפעל ייצור אמוניה

ליזם שיקים את המפעל לייצור אמוניה במישור רותם בדרום, הוצב תנאי שככל שתהיה דרישה להגדיל את התפוקה המתוכננת של ייצור האמוניה במפעל מעבר לתפוקה המתוכננת בעת הזו (העומדת על 70 אלף טון לשנה), הוא יגדיל את תפוקת ייצור האמוניה בהתאם בכפוף לקבלת התחייבויות רכישה והעמדת ערבויות מתאימות מצד הלקוחות.

תמצית אבני דרך ולוחות זמנים להקמת מקשר ימי

לחיפה כימיקלים הוצבו כמה תנאים בעניין הקמת המקשר הימי:

 • אבני הדרך העיקריות להקמת המקשר הימי יוטמעו בתנאי היתר הרעלים ככל שיינתן לחיפה כימיקלים ואי עמידה באחת מאבני הדרך – תגרור את ביטול היתר הרעלים תוך 6 חודשים.
 • אם חיפה כימיקלים לא תקים את המקשר הימי מסיבות הקשורות בה, היא תרכוש את האמוניה מהמפעל שיוקם במישור רותם בדרום, בהתאם למו"מ שייערך בין הצדדים.
 • אם המקשר הימי לא יצא לפועל מסיבות שאינן תלויות בחיפה כימיקלים, יבחן שוב השימוש בחלופת האוניה הקטנה.

ועדת היגוי

כדי לעקוב אחר ביצוע ההחלטה לקידום הפתרון לטווח ארוך הוחלט כי תוקם ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שעם חבריה יימנו: מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, הממונה על התקציבים, מנהל רשות מקרקעי ישראל, הממונה על ההגבלים העסקיים וראש מנהל התכנון. ועדת ההיגוי תהיה רשאית להאריך כל אחד מהמועדים שנקבעו.

טווח קצר: אוניה בנפח מוקטן | עיריית חיפה מתנגדת

לטווח הקצר, הממשלה אישרה כי חיפה כימיקלים תייבא אמוניה לכל צרכי המשק באמצעות אניות קטנות והזרמה ישירה בצנרת קיימת למפעלים ללא שימוש במיכל הקיים. גם היישום של האפשרות הזאת צפויה לקחת כחודשיים נוספים מהיום.

כאמור, עיריית חיפה מתנגדת ליבוא אמוניה באמצעות אוניה קטנה. העירייה טוענת שאוניה צפה שתעגון מול חופי חיפה מסוכנת לא פחות ממיכל האמוניה, ואילו חלופת האיזוטנקים נמצאה בטוחה.

עיריית חיפה טוענת, כי האגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה קבע בחודש אפריל כי אניית אמוניה, גדולה או קטנה, הינה הרת אסון ומהווה סיכון מוחשי, ממשי ומידי לציבור. "המשרד ערך במשך השנים, הערכת סיכונים עבור אניית האמוניה שממנה עלה כי זהו התרחיש המסוכן ביותר והאניה אכן מסכנת את הציבור בסיכון בלתי קביל. עקב כך ערך המשרד שימוע למפעל חיפה כימיקלים טרם סגירת מערך יבוא האמוניה. בניגוד לאמור בדו"ח המומחים המשרד התייחס לאורך השנים גם לתרחיש של פגיעה באנייה וקבע שזה התרחיש בעל הסיכון הגבוה ביותר לאוכלוסייה".

הצינור הקיים להזרמת אמוניה מסוכן וללא רישיון

בנוסף טוענת העירייה, כי הצינור הקיים שבאמצעותו מתכננים להזרים את האמוניה למפעלים הינו ישן מאוד, אין לו היתרי בניה ורישיון עסק. העיריה מסבירה, כי קו צינור האמוניה בחלקו הניכר עובר באיזורים צפופי אוכלוסין ובמרחק של מטרים ספורים ממתחם בז"ן וממיכלי אחסון נפט. "צינור האמוניה מהאנייה אל המפעל מעורר שלל בעיות קשות וחמורות המעמידות את הציבור בפני סיכונים בטיחותיים ופוטנציאל לתאונות שרשרת" טוענת העיריה.

חלופת האיזוטנקים בטוחה

לטענת עיריית חיפה, בניגוד להזרמה ישירה של אוניה למפעלים, חלופת האיזוטנקים הינה חלופה שגורה, מוכרת, מקובלת ונעשה בה שימוש שוטף במדינת ישראל ובעולם כולו, גם בחומרים מסוכנים אף יותר מהאמוניה ומציינים לדוגמא את השינוי של ברום האיזוטנקים.

לדברי העיריה, לנמל חיפה יש היתר רעלים המאפשר החזקה, אחסנה, שינוע והטענה של חומרים מסוכנים, בכללם אמוניה וכי נמל חיפה ערוך לקליטת 100 איזוטנקים של אמוניה ועומד בכל דרישות המיגון של פיקוד העורף. לכן טוענת העירייה, חלופת האיזוטנקים נותנת מענה מלא לכל צורכי המשק, לרבות תעשיית דשנים, מבלי לסכן באופן בלתי קביל את הציבור.

התייחסויות

חיפה כימיקלים: "חיפה כימיקלים ועובדיה מברכים על החלטת ממשלת ישראל לחדש את אספקת האמוניה למשק הישראלי בטווח המידי, להשיב לפעילות את מתקני הייצור של החברה לפעילות סדירה ובכך למנוע פגיעה בתעשייה בשווי 42 מליארד ש"ח במונחי תרומה לתמ" ג מהוונים. החלטה זו היא בשורה חשובה ל- 6,600 עובדים שמועסקים בתעשיות הדשנים בישראל. חיפה כימיקלים מצפה לחזור לפעילות בהקדם האפשרי, זאת לאחר ששבתה בעל כורחה במשך שלושת החודשים האחרונים, בהם שולמו משכורות העובדים במלואן.

אנו תקווה כי הטלטלה אליה נקלענו קרבה לסיומה ונוכל כולנו לחזור לשגרת עבודה פורה ובטוחה כפי שהצהירו כל גורמי המקצוע הרלוונטיים."

תגובת 'צלול': "עצוב שהשרים בחרו להצביע כמו תוכים על נושאים מקצועיים שהם לא מבינים בהם. ממשלת ישראל החליפה עוולה היסטורית אחת באחרת רק בגלל האינטרסים הכלכליים של חיפה כימיקלים. בישראל אין מצוקה אמיתית של אמוניה לתצרוכת המשק, וההחלטה לייבוא אמוניה באוניה שתעמוד דרך קבע בלב מפרץ חיפה אינה צורך לאומי אלא שערורייה לאומית. החלטת הממשלה אינה עומדת במבחן בג"צ; זה אינו סוף פסוק.".

------------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. תשובת עיריית חיפה לביהמ"ש העליון, 28.06.2017 [pdf]
 2. החלטת ממשלה פתרונות לאספקת אמוניה למשק לטווח הקצר והארוך, 03.07.2017 [pdf]

--------------

קישורים רלוונטיים:

 1. עיריית חיפה והמדינה לא מסכימות על חלופה לאספקת אמוניה, 29.06.2017
 2. הממשלה מסכימה: אונייה קטנה תזרים אמוניה, 19.06.2017
 3. החלופה למיכל האמוניה: אוניה קטנה שתזרים אמוניה בספיקה נמוכה, 12.06.2017
 4. עיריית חיפה לביהמ"ש העליון: ליישם מיד את חלופת האיזוטנקים, 08.05.2017
 5. מיכל האמוניה | אסון קטסטרופלי או סיכון סביר? 01.02.2017
 6. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot