ההקלות לרפתנים בתעריפי הזרמת השפכים הוארכו בשנה
הארכה בת ה-5 שנים שניתנה לרפתנים במסגרת הוראת שעה אמורה לפוג בסוף השנה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/12/2018

רשות המים פרסמה הודעה בה היא מבקשת מהציבור את התייחסותו לכוונה להאריך בשנה את ההקלות הניתנות לרפתות בתעריפים על הזרמת שפכים חריגים.

כללי שפכי מפעלים הוחלו על המועצות האזוריות בשנת 2014 תוך החרגת הרפתות מהתעריפים המלאים החלים על הזרמת שפכים אסורים וחריגים. החרגה זו ניתנה במסגרת הוראת שעה כפי שסוכם במועצת רשות המים יחד עם משרד החקלאות על מנת לתת לרפתנים ארכה של חמש שנים למציאת פתרונות לשיפור איכות שפכי הרפתות המוזרמים אל מערכות הביוב.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. ביהמ"ש זיכה את מחלבות גד באישום פלילי בגין הזרמת שפכים, 29.05.2018
  2. בדיקת מעבדה לא תקינה מזכה מאישום בגין הזרמת שפכים, 19.06.2016
  3. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
  4. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

בנוסף, הוקם צוות מקצועי שאמור היה לגבש מתווה זמני וקבוע לאסדרת שפכי הרפתות בתחום המועצות האיזוריות במסגרת כללים אלו.

מאחר וב-31 בדצמבר 2018 תפוג הוראת השעה, ולאחר בחינת הקשיים הניצבים בפני הרפתות והעדר טכנולוגיה מיטבית, מוצע להאריך בשנה את ההקלות הניתנות לרפתנים עד ה-1 בינואר 2020.

התייחסויות לטיוטות הכללים ניתן להעביר עד ה-10 בדצמבר לפי ההנחיות המופיעות במסמך המצורף בהמשך.

--------

מסמכים רלוונטיים:

  1. פניה לציבור - כללי המים והביוב - תעריפים להזרמת שפכים חריגים – רפתות, רשות המים [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה