המשרד להגנ"ס הסיר את חובת הקליטה מהחברה לשירותי איכות הסביבה
המהלך יכנס לתוקף בעוד כחודש. המשרד להגנ"ס הודיע כי הוא פועל לשינוי המחיר המפוקח ולעדכון מדיניות היצוא
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/1/2018

כמעט שנה לאחר שדיווחנו שהמשרד להגנת הסביבה בוחן אפשרות לבטל את חובת הקליטה  של החברה לשירותי איכות הסביבה כחלק מהרפורמה שהוא מקדם בטיפול בפסולת מסוכנת, הצעד יוצא לפועל והחל מה-22 בפברואר לא תחול עוד על החברה החובה לקליטת פסולת מסוכנת.

לדברי המשרד להגנ"ס, בשל חובת הקליטה שעוגנה בתנאי הרישיון של החברה לשירותי איכות הסביבה, נדרשה החברה לקלוט כל פסולת, ללא מגבלות וללא אפשרות להסדיר מראש את מועד הקליטה, דבר שגרם לקושי תפעולי בקליטת הפסולת ואף העלה את הסיכון לאירועי חומרים מסוכנים ולפליטות מזהמים לסביבה.

המשרד מוסיף, כי במצב השוק כיום אין הצדקה להמשך הטלת חובת הקליטה, שכן יש מענה סביר לכלל זרמי הפסולת הנוצרים בארץ, וכן לא נמצאה דרישה דומה לחובת קליטה במדינות אחרות בעולם. המשרד מדגיש, כי השינוי ייכנס לתוקף בהתאם לתנאי רישיון העסק של החברה לשירותי איכות הסביבה, וכי המשרד יעקוב ויפעל להתאמות אם יידרשו.

השינוי בפועל בקליטת הפסולת המסוכנת

לפי הודעת החברה לשירותי איכות הסביבה, הסרת חובת הקליטה תאפשר תכנון של קליטה סדירה וטיפול רציף בפסולות המופנות לטיפול תרמי, קרי במתקן השריפה של אקוסול בנאות חובב, והחברה תאפשר ללקוחותיה לשריין מראש מועדים לקליטת פסולת באמצעות העברת תוכנית רבעונית ובה יפורטו ברמה השבועית סוגי הפסולות וכמות מוערכת, מבלי שהלקוח נדרש להתחייב ליום קליטה מסוים. החברה מסבירה כי לקוחות שיבחרו באפשרות זו, ייהנו מוודאות גבוהה בקשר לקיבולת הקליטה במתקן התרמי במועדים המתואמים מראש.

עוד נאמר בהודעה כי אי העברת הפסולת לטיפול במועדים שסוכמו יסב לחברה נזקים כלכליים ויפגע ברצף התפעולי וישבש את פעילות המתקן באופן שעלול לפגוע ביכולת לקלוט פסולות כמתוכנן מגורמים אחרים. לכן, מלקוחות שיבחרו לשריין את מתקני החברה לטובת תוכנית קליטת הפסולת, תגבה החברה פיקדון בסך 18% אחוזים מעלות הטיפול בפסולות המפורטות בתוכנית הקליטה המשוריינת (רבעונית).  כאשר ביטול המשלוח יכול להביא לחילוט הפיקדון או חלקו על פי המועדים והתנאים המפורטים בהודעה (נוסח ההודעה המלא בהמשך).

החברה מבהירה כי תמשיך לספק לכל המעוניין שירותי טיפול תרמי בפסולות מסוכנות על בסיס מקום פנוי, בהתאם ליכולת התפעולית של החברה במועד המבוקש. יובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח כי קליטת הפסולת תתאפשר במועד המבוקש על ידי הלקוח ללא תיאום מראש. ללקוחות שיחפצו בכך תציע החברה שירותי אחסון לפסולת עד למועד בו צפוי המתקן התרמי להתפנות.

שינוי מחירי הפיקוח ועדכון מדיניות יצוא

לדברי המשרד להגנת הסביבה, הסרת חובת הקליטה לפסולת מסוכנת מהחברה לשירותי איכות הסביבה מהווה חלק ממהלך כולל לקידום המדיניות לטיפול בפסולת מסוכנת שמוביל המשרד, ביניהם: עדכון המחיר המפוקח, עדכון מדיניות הייצוא, הוצאת אישורי מנהל רוחביים, קידום תקנות עדכניות לשינוי משטר הטיפול בפסולת מסוכנת וביטול ברירת המחדל של העברת הפסולת לטיפול באתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

אלא שמלבד אישורי המנהל הרוחביים וכעת המהלך של הסרת חובת הקליטה, שאר התהליכים המדוברים נמצאים בשלבי עבודה שונים וטרם בוצעו.

המשרד מבהיר כי "מטרת הסרת החובה היא לאפשר לחברה לצמצם את השימוש בסככות ובכך להוריד את עלויות הטיפול בפסולת וטיפול יעיל יותר בחברה. במקביל, המשרד פועל לשינוי המחיר המפוקח ולעדכון מדיניות היצוא בשבועות הקרובים".

התייחסויות

תגובת המשרד להגנת הסביבה: "הסרת חובת הקליטה לפסולת מסוכנת מהחברה לשירותי איכות הסביבה מהווה חלק ממהלך כולל לקידום המדיניות לטיפול בפסולת מסוכנת שמוביל המשרד להגנת הסביבה.

בשל חובת הקליטה שעוגנה בתנאי הרישיון של החברה, נדרשה החברה לקלוט כל פסולת, ללא מגבלות וללא אפשרות להסדיר מראש את מועד הקליטה. דבר זה הוביל לקושי תפעולי בקליטת הפסולת ואף העלה את הסיכון לאירועי חומרים מסוכנים ולפליטות מזהמים לסביבה.

הסרת חובת הקליטה לפסולת מסוכנת בוצעה לאחר בדיקה מעמיקה של המשרד את שוק הפסולת המסוכנת בארץ, לצד הדרישות הרגולטוריות המקובלות העולם. מהבדיקה עולה, כי במצב השוק הנוכחי אין הצדקה להמשך הטלת חובת הקליטה, שכן יש מענה סביר לכלל זרמי הפסולת הנוצרים בארץ, וכן לא נמצאה דרישה דומה לחובת קליטה במדינות אחרות בעולם. יש להדגיש, כי השינוי ייכנס לתוקף בהתאם לתנאי רישיון העסק של החברה, והמשרד יעקוב אחר השפעות שינוי זה, ויפעל להתאמות ככל שיימצא לנכון בהתאם לתוצאות.

המשרד רואה בביטול חובת הקליטה חלק משמעותי ממהלך כולל, שמטרתו הסדרת וניהול שוק הפסולת המסוכנת, הורדת מחירי הטיפול בפסולת וקידום היררכיית הטיפול הסביבתי בפסולת מסוכנת ובכלל זה העברת פסולת למיחזור והשבה. מטרת הסרת החובה היא לאפשר לחברה לצמצם את השימוש בסככות ובכך לקדם את המהלך של הורדת עלויות הטיפול בפסולת וטיפול יעיל יותר בחברה.

במקביל, המשרד להגנת הסביבה פועל לשינוי המחיר המפוקח ולעדכון מדיניות היצוא בשבועות הקרובים. כמו-כן, לאחרונה הופצה להערות הציבור טיוטת תקנות הפסולת המסוכנת.

יצוין, כי החברה לשירותי איכות הסביבה מהווה מונופול מוכרז בחלק מתחומי הטיפול בפסולת מסוכנת, ובהתאם לכך מחויבת לשמור על כללי התנהלות מסוימים מול שוק הלקוחות.

המשרד להגנת הסביבה פועל במספר מישורים כחלק ממהלך כולל לקידום מדיניות לטיפול בפסולת מסוכנת, בהם: עדכון המחיר המפוקח, עדכון מדיניות הייצוא, הוצאת אישורי מנהל רוחביים, קידום תקנות עדכניות לשינוי משטר הטיפול בפסולת מסוכנת וביטול ברירת המחדל של העברת הפסולת לטיפול באתר הפסולת הרעילה בנאות חובב".

תגובת החברה לשרותי איכות הסביבה: "הפעילות השוטפת בהיערכות ותיאומים לקליטת הפסולת לשריפה, תמשיך לשקף את תפיסת השירות של החברה. אנשי אגף שירות הלקוחות יעמדו לרשות הלקוחות לצורך תיאומים וסיוע אחר נוסף ככל שיידרש. במהלך החודשים הקרובים נפעל מול לקוחותינו על מנת להסדיר את התיאומים הנדרשים ליישום מתכונת הקליטה כמפורט בהודעתנו, לכל לקוח על פי השיטה שיבחר. אנו סבורים כי השינוי במתכונת העבודה יאפשר עבודה מתוכננת ומסודרת, ישפר את איכות השירות ויטיב עם כלל לקוחותינו."

----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. תקנות חדשות לטיפול בפסולת מסוכנת,  21.12.2017
  2. האם המשרד להגנ"ס מסיר את 'חובת הקליטה' מהחברה לשירותי איכות סביבה? 16.03.2017
  3. יצוא פסולת מסוכנת תותר עד סוף הרבעון, 20.02.2017
  4. פיקוח המחירים המוצע לפסולת מסוכנת, 02.11.16
  5. המגמות בענף הפסולת המסוכנת נחשפות, 01.05.2016
  6. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  7. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

------

מסמכים רלוונטיים

הודעה ללקוחות על ההסדר החדש, החברה לשירותי איכות הסביבה [pdf]


חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: