השבתה יזומה של תחנת הכח בחדרה לקיזוז פליטות עודפות באשקלון
פורסמו טיוטות היתרי פליטה לאוויר בהן מעוגנת השבתה יזומה של תחנת הכח הפחמית בחדרה לקיזוז פליטות עודפות כתוצאה מעיכוב התקנת הסולקנים בתחנת הכוח בפחמית באשקלון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/10/2018

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי פרסם להערות הציבור טיוטות תיקונים להיתרי הפליטה לאוויר לתחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל - רוטנברג באשקלון ואורות רבין בחדרה, ובהן מעוגנת השבתה יזומה של תחנת הכח הפחמית בחדרה במטרה לקזז את עודפי הפליטות לאוויר שייגרמו בשל עיכוב בלוחות הזמנים בפרויקט התקנת הסולקנים בתחנת הכוח באשקלון.

עיכוב בהתקנת הסולקנים בתחנות הכוח באשקלון

בתחנת הכח הפחמית באשקלון מתבצע בשנים האחרונות פרויקט להקמת מתקנים להפחתת פליטות בו נרשמו עיכובים רבים. בשנתיים האחרונות המשרד להגנ"ס הקשיח את עמדתו כלפי העיכובים שמבקשת חברת החשמל, בין השאר בשל לחץ שמפעיל איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון.

לפני חודשיים דיווחנו כי מנכ"ל המשרד להגנ"ס, ישראל דנציגר סיפר כי חברת החשמל ביקשה דחייה נוספת בלוחות הזמנים של פרויקט הסולקנים, וכי הוא מוכן לשקול את בקשת הדחייה, רק אם חח"י תציג תוכנית המפרטת כיצד דחיית התקנת הסולקנים לא תגדיל את הפליטות, צעד שלדבריו אפשרי. "אלך עד הסוף בנושא הזה כי זה בריאות הציבור ובזה לא מוותרים", הוא סיכם.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. היסטוריה: יופסק השימוש בפחם לייצור חשמל בישראל, 0609.2018
  2. "הסולקנים אינם פתרון קבע, 28.08.2018
  3. המשרד להגנ"ס אישר דחייה נוספת בהתקנת הסולקנים באשקלון, 3.10.2017
  4. שטייניץ חושף כיצד יוחלפו היחידות הפחמיות בחדרה, 18.12.2016
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

השבתה יזומה בחדרה לקיזוז עודפי פליטות באשקלון

בטיוטת תיקון היתר הפליטה לאוויר שפרסם כעת המשרד להגנ"ס, נכלל דחייה של השלמת פרויקט הפחתת פליטות ביחידות הפחמיות בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון ב- 10 חודשים ביחידה 3 ו-17 חודשים ביחידה 4.

על מנת לקזז את עודפי הפליטות שייגרמו מהעיכוב בפרויקט באשקלון, ותחת המגבלה של הבטחת אספקת חשמל למשק ולאוכלוסייה כולה, בטיוטת תיקון ההיתר מופיעה השבתה יזומה של יחידות 1-4 בתחנת הכוח הפחמית בחדרה למשך תקופה של 30 יום נוספים מדי שנה, עד לסגירתן בשנת 2022.

המשרד מוסיף כי לאור העובדה שהשבתה למשך 60 יום כבר בוצעה בשנת 2018 ובתוספת התחייבות קיימת שעוגנה בהיתר הפליטה לאוויר בראשית 2018 להשבתה יזומה של 30 יום בכל שנה עד לסגירת היחידות, מדובר בהשבתה של 300 יום בשנים 2018-2022.

המשרד מציין, כי השבתת כל יחידה מיחידות 1-4 באורות רבין למשך יממה מונעת זיהום אוויר בעלות של כ-1 מיליון ₪, כך שההשבתות הנוספות שנקבעו הן כמעט שוות ערך לפליטה העודפת.

ניתן להעביר הערות עד ה-30 באוקטובר 2018 לדוא"ל: avirtzibur@sviva.gov.il.

התייחסויות

תגובת חברת החשמל: "פרויקט הפחתת פליטות הינו פרויקט מורכב ומסובך, המתבצע ביחידות פחמיות פעילות, על כל המשתמע. חברת החשמל עושה כל שביכולתה על מנת לקדם את הפרויקט ונמצאת בקשר רציף עם המשרד להגנת הסביבה ביחס להתקדמותו. בקשתה האחרונה של החברה נבעה מקשיים פרויקטליים, אך מגלמת גם עיכוב שנובע מאילוצים מערכתיים. ההכרח לשמור על אמינות אספקת החשמל בחורף 2019-2020 האריכו את משך הדחייה המבוקש על ידי החברה בכחצי שנה.  

בפועל, חברת החשמל עמדה במגבלות הייצור הקבועה ליחידות הפחמיות למרות הדחייה המבוקשת, לפיכך סך הפליטות אינו עולה על המותר בהיתר על אף הדחיה. החברה הציעה, בנוסף, מנגנון פיצוי באמצעות השבתה של יחידה מיחידית 1-4. טיוטת היתר הפליטה נמצאת בימים אלה בבדיקה של החברה לרבות בדיקה מערכתית משקית. החברה תעביר התייחסותה למשרד להגנת הסביבה במועד שקצב המשרד."

תגובת איגוד ערים לאיכות סביבה נפת אשקלון: "בוועידת איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון ציין מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, כי לא יינתנו על ידו דחיות נוספות בהתקנת הסולקנים בתחנת הכוח רוטנברג. לאור הדברים הנחושים שביטא המנכ"ל, אנו מופתעים מאד מטיוטת היתר הפליטה שפרסם המשרד להגנת הסביבה, ולפיה יש כוונה לאשר דחיה של 10 חודשים בהתקנת הסולקנים. אנו סבורים כי אין מקום לדחייה נוספת כלשהי, ואף התנאים שבהם הותנתה הדחייה על פי הטיוטה שפורסמה אינם מקובלים עלינו מבחינה מקצועית. האיגוד מתכוון להגיש את נימוקי התנגדותו לדחייה ולתיקון היתר הפליטה של תחנת הכוח רוטנברג ולצרף את נימוקיו המקצועיים. אנו חוזרים ומזכירים, כי כל דחיה בישום פרויקט הסולקנים משמעו פגיעה באיכות החיים ובבריאות הציבור של תושבי נפת אשקלון."

---------

מסמכים רלוונטיים:

  1. טיוטת ההיתר לאורות רבין חדרה
להמשך קריאת הכתבה המלאה