הזיהום מאתר תע"ש אפולוניה ממשיך להתפשט בחופי הרצליה
כתם צהוב הופיע לפני מספר שנים במי הים מול חוף אפולוניה כתוצאה מפעילות מפעל תע"ש נוף ים שגרמה לזיהום מי התהום באזור שנדדו לים. משרד הבריאות מבקש לא להתרחץ בחופים סמוכים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/7/2017

משרד הבריאות הודיע, כי "הכתם הצהוב" שככל הנראה מעיד על זיהום, שהופיע לפני מספר שנים במי הים מול חופי אפולוניה, התפשט דרומה לחוף הרחצה "נוף ים" בהרצליה, הידוע בכינויו חוף סידני עלי. לכן, קבע המשרד שהחוף אינו מיועד לרחצה ומבקש לא להגיע אליו.

בנוסף, משרד הבריאות קורא לרשויות האחראיות על שיקום אתרים מזוהמים לבצע בהקדם פעולות שיקום במתחם תע"ש נוף ים.

שיקום אתר אפולוניה הרצליה [56 שנ']


מקור: פרויקט שיקום קרקעות - החברה לשרותי איכות סביבה

כימיקלים שרמת רעילותם אינה ידועה

נזכיר, כי במי הים התיכון שמול חוף אפולוניה, שנמצא צפונית לחוף נוף ים בהרצליה הופיע לפני מספר שנים כתם צהוב שלווה בריח כימיקלי מובחן. הכתם נוצר ככל הנראה מפעילות תעשייתית של המפעל הבטחוני תע"ש נוף ים, שפעל עד שנת 1995. בין השנים 2005 -2016 נערכו מספר סקרים שכללו בדיקות מעבדה למים באזור "הכתם הצהוב" בחוף אפולוניה. תוצאות הבדיקות הצביעו על קיומם של מספר כימיקלים שאינם מופיעים ברשימות המזהמים הנפוצים ושרמת רעילותם אינה ידועה. בשל כך, הציבור הוזהר שלא להתרחץ בחוף זה.

בעקבות תלונות מהציבור, כי הכתם מתפשט גם לחוף הרחצה "נוף ים" בהרצליה ערך משרד הבריאות, ביחד עם היחידה הסביבתית של עיריית הרצליה ואגף ים וחופים של המשרד הגנת הסביבה תצפיות בחוף הרחצה "נוף ים" ואכן נמצא כי הכתם מתפשט לעתים עד לחוף "נוף ים".

המזהמים מוסעים ממי התהום לים

אתר תע"ש אפולוניה בהרצליה מטופל במסגרת הפרויקט הממשלתי לטיפול בקרקע מזוהמת ומי תהום מזוהמים. במתחם נעשו 12 קידוחי ניטור למי תהום ובאמצעות המעבדה הלאומית לניטור איכות המים וכן מעבדות בין לאומיות מוסמכות אחרות, נתגלו ריכוזים משמעותיים של חומרים אורגניים, חלקם נדיפים, שלא נבדקו קודם, דוגמת טריפלואורומתיל  [Trifluoromethyl – CF3 ובנזן [Benzen - C6H6] ששימשו כבסיס לייצור חומרי הדברה והחומר אתיל אתר [Ethyl ether - C4H10O] ששימש כממס אורגני. כמו כן נמצאו חומרים חצי נדיפים, מתכות כגון אנטימון, בורון, וארסן, וריכוזים נמוכים של חומרי הדברה וחומרי נפץ. אחת הבעיות באתר, היא שהמזהמים מוסעים מהקרקע המזוהמת למי תהום ולים ועלולים להשפיע על הרוחצים והדגים. בהתאם לתוצאות סקרי הקרקע ומי התהום, ובהתבסס על סקר סיכונים המתבצע בימים אלה, אמורים להכין תוכנית שיקום.

שיקום קרקע באתר אפולוניה

אתר תע"ש אפולוניה אמור להיות מבין האתרים הראשונים שיעברו שיקום קרקע מזוהמת במסגרת הפרויקט הלאומי של שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה שיצא לדרך לפני כשנה. המטרה הראשית של שיקום הקרקע המזוהמת הינה טיפול בקרקע מזוהמת והשמשתה לבניית כ-3,000 יחידות דיור. עיריית הרצליה הודיעה לאחרונה כי היא מתנגדת לאשר בנייה במקום, כל עוד לא יסתיימו עבודות השיקום בצורה יסודית ושר האוצר, משה כחלון (כולנו), התבטא לאחרונה גם הוא בעד עמדה זו של עיריית הרצליה. לא ברור כיצד ישפיעו הצהרות אלה על עבודות השיקום.

הרבה לפני השקת הפרויקט הלאומי לשיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה, באתר אפולוניה כבר בוצע סקר קרקע בשנת 1997. לאחר מכן, בשנת 2012 בוצע במקום סקר גז קרקע אקטיבי ופאסיבי ע"י חברת LDD.

סקר גז קרקע באפולוניה 2012

בסקר גז הקרקע שבוצע ב 2012 מוקמו 141 דוגמים והותקנו 78 בארות דיגום גז קרקע אקטיבי. חריגות מערכי הסף נמצאו בחלקו המרכזי והדרומי של האתר. החריגות נחלקו לשתי קבוצות עיקריות:

  • חומרים אורגנו מוכלרים שכללו בעיקר כלורופורם, PCE ו-TCE
  • מרכיבי דלקים שכללו בעיקר MTBE

למרות תוצאות הסקר ההיסטורי וסקר גז הקרקע שהעידו על זיהום במקום, פרויקט השיקום לא התקדם עד להשקת הפרויקט הלאומי לפני כשנתיים. אז דרש המשרד להגנ"ס לבצע סקר משלים לסקר מ-97'.

סקר קרקע משלים באפולוניה 2015-2016

באוגוסט-ספטמבר בוצע באתר אפולוניה סקר קרקע משלים ע"י חברת LDD שהקיף חלק מהאזורים . שנסקרו בשנת 1997 וכן אזורים שלא נבדקו בסקר הראשון. במסגרת הסקר נקדחו 266 קידוחים לעומק 3-11 מטרים. תוצאות הסקר תאמו לתוצאות הסקר הישן (97'), אלא שרמות הזיהום שנמדדו היו יותר נמוכות (ככל הנראה בעקבות התפרקות או הסעה של המזהמים עם השנים).

בהמשך לסקר זה בוצע סקר קרקע נוסף, ממוקד באזור הדרומי בו נמצאו מספר מוקדי זיהום. גם סקר זה בוצע על ידי חברת LDD. בסקר נמצאו חריגות מערכי הסף של המתכות ארסן, כרום וניקל ושל pH, ו-4-chloro-3, 5-dinitrobenzotrifluoride.

סקר גזי קרקע משלים ממזרח למתחם תע"ש נוף ים, בוצע ע"י חברת וינדקס באוקטובר-נובמבר 2016.

סקר סיכונים IRBCA | תוכנית שיקום וביצוע

סקר סיכונים IRBCA לקביעת ערכי סף לשיקום הקרקע המתבצע ע"י חברה בינלאומית אמור להסתיים בתקופה הקרובה ובהמשך לכך יבחנו חלופות לטיפול וקביעת תוכנית שיקום ותקציב תואם ולאחר מכן יציאה למכרזים לבחירת ספקים שיבצעו את השיקום.

-----------

קישורים רלוונטיים:

  1. 20%  מקידוחי מי השתייה בישראל מזוהמים. הזיהום מתפשט. מה עושים?, 09.11.2016
  2. מה הסיפור מאחורי העתירה של זיהום הקרקע באפולוניה (הרצליה)?, 10.05.2016
  3. האם שיקום קרקעות מזוהמות יקפיץ את ערך הנדל"ן בשכונות סמוכות?, 16.05.2016
  4. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot