המשרד להגנ"ס: ערכי הסף לזיהום אוויר בישראל מחמירים מהתקן האירופי
מדוח המסכם את מצב איכות האוויר בישראל עולה כי התקן הישראלי כולל 28 מזהמים לעומת 11 באירופי, ובנוסף ערכי הסביבה בישראל מחמירים יותר במרבית המזהמים בהשוואה לאירופה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/6/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה דוח המסכם את מצב איכות האוויר בישראל לשנת 2016, ממנו עולה כי התקן הישראלי לערכי הסף של מזהמים באוויר מכיל הרבה יותר מזהמים מאשר התקן האירופי ובהשוואה בינהם מתגלה כי התקן הישראלי גם מחמיר מהתקן האירופי במרבית המזהמים.

28 מזהמים בתקן הישראלי לעומת 11 באירופי

הדוח כולל סיכום נתונים ממערך ניטור אוויר, תוצאות מודל חיזוי איכות אוויר ותוצאות הדיגומים הסביבתיים של חומרים שלא נכללים במערך ניטור רציף. אך אחד הפרקים המעניינים בדוח משווה בין ערכי הסף לאיכות האוויר בישראל לערכי הסף של האיחוד האירופי.

בעוד התקינה הישראלית המעוגנת בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) כוללת רשימה של 28 מזהמי אוויר הכוללת מזהמי קריטריה, מתכות, חומרים ארומטיים, חומרים נדיפים ועוד. התקן האירופי מתבסס על שתי דירקטיבות הכוללות יחד 11 חומרים מזהמים בלבד (EC/50/2008 Directive לגופרית דו-חמצנית, חנקן דו-חמצני, חלקיקים נשימים, חלקיקים נשימים עדינים, אוזון, בנזן ופחמן חד-חמצני, ו-EC/107/2004 Directive עבור ארסן, קדמיום, ניקל ובנזו-א-פירן).

לא רק שבישראל רשימת המזהמים עם ערכי סף כוללת יותר מפי 2 יותר מזהמים, מהדוח של המשרד להגנ"ס עולה כי ערכי הסביבה (שחריגה מהם נחשבת לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר) בישראל מחמירים ביחס לאירופה במרבית המזהמים, פרט לאוזון [O3] ולחלקיקים נשימים [[PM. הדוח מסביר כי בשני מזהמים אלה נרשמים בישראל ריכוזים גבוהים בשל מיקומה הגיאוגרפי של ישראל במזרח הים התיכון, בגלל החשיפה לקרינת שמש חזקה וטמפרטורות גבוהות (המעודדים יצירת אוזון) ולהסעת אבק מהמדבריות בסביבה.

בנוסף, בהשוואת ערכי הסביבה בין ישראל לאירופה, יש דוגמא לערכי סף שכלל לא מופיעים בתקן האירופי המקביל: ערך סביבה שנתי לגופרית דו-חמצנית [SO2] או ערך סביבה יממתי לבנזן [C6H6].

השוואה בין תקני איכות האוויר על פי התקן הישראלי לתקן האירופי


מקור: דוח המשרד להגנ"ס

עדכון ערכי הסף לבנזן

נזכיר כי לפני כשנתיים הכנסת אישרה עדכון של ערכי הסף של ריכוז מזהמים באוויר, ביניהם גם לבנזן  [C6H6] שהינו חומר מסרטן. ערך הסביבה היממתי שנקבע לבנזן הוא 3.9 מק"ג/מ"ק ומאפשר 7 חריגות בשנה בכל תחנת ניטור אוויר. עד לאותו עדכון לבנזן היה רק ערך סף שנתי, שגם הוא עודכן והוחמר באותה עת.

תוך כדי תהליך עדכון ערכי הסף בכנסת, נשמעו קולות שהזהירו כי עבור חלק מהמזהמים, בנזן ביניהם, מדובר בערכי סף מחמירים יותר מאשר באירופה וארה"ב, שבלתי אפשרי לעמוד בהם בטכנולוגיות הקיימות כיום. ערך הסף היממתי החדש לבנזן בישראל הוא כנראה המחמיר בעולם כאשר באיחוד האירופי, למשל, כלל אין ערך סף יממתי לחשיפה לבנזן והערך סף השנתי בישראל מחמיר מערך הסף המחמיר באיחוד.

בדו"ח מסבירים כי ערך הסביבה המחמיר לבנזן בישראל נובע מהטמפרטורות הגבוהות, המאפשרות פיזור מהיר והמרה פוטוכימית של גז זה.

אכיפה נמרצת נגד המפעלים שלא עומדים בערכי הסף המחמירים

ואכן המפעלים לא מצליחים לעמוד בערכי הסף החדשים של בנזן, אך המשרד להגנת הסביבה פועל בצורה נמרצת ואגרסיבית לאכוף את הערכים החדשים ושולח קנסות כבדים למפירים כולל צווים מנהליים.

לפני כחודש דיווחנו כי המשרד להגנ"ס הוציא צווים מנהליים למפעלים פז בית זיקוק אשדוד ודלק פי גלילות אשדוד ולמנהליהם, בשל ריכוזי בנזן העולים על הריכוז המרבי היממתי שנקבע לו בתקנות איכות אוויר. בנוסף הוציא המשרד לשני המפעלים באשדוד התראות וזימון לשימועים בגין הפרת תנאי היתר הפליטה לאוויר (פז בית זיקוק אשדוד) לאחר שבבדיקות פתע בארובות נמצאו חריגות מריכוזי הסף למזהמים כפי שנקבעו בהיתרים.

גם בז"ן לא מצליחה לעמוד בערכי הסף החדשים. לפני כחצי שנה דיווחנו על צווים מנהליים כנגד בית הזיקוק במפרץ חיפה, גם בגין חריגות מערך הסף החדש והמחמיר של בנזן. ולפני כשבוע פרסמנו כי בשנת 2017 נמדדו בבז"ן 1536 חריגות מהערך המרבי החצי שעתי של הניטור הרציף בארובות.

-------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. 1536 חריגות בבז"ן ב-2017. שערורייה או נתון סביר? 19.06.2018
  2. בז"ן לא לבד: צו מנהלי לבתי זיקוק אשדוד על חריגה בריכוזי הבנזן, 22.05.2018
  3. צו מינהלי, חקירה פלילית וסגירת מתקנים בבז"ן, 15.10.2017
  4. עלייה בריכוזי הבנזן במפרץ בחיפה, 11.05.2017
  5. הכנסת אישרה ערכי סף חדשים לפליטות לאוויר, 07.03.2016
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה infospot

---------------

מסמכים רלוונטיים:

  1. דוח מצב איכות אוויר בישראל 2016, המשרד להגנ"ס

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: