פורסמה טיוטת תנאים להיתר רעלים למסוף ימי
התנאים מתייחסים לתחזוקה ולתפעול של מסופים ימיים לפריקה וטעינה של דלק, ואמורים להקטין את הסיכון לאירועי שפך חומרים רעילים לים. לדברי המשרד להגנת הסביבה, התנאים הקיימים כיום מיושנים ולא יוצרים הגנה מספקת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/11/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תנאים נוספים להיתר רעלים לפריקה וטעינה של דלק במסופים ימיים. הטיוטה פורסמה להערות הציבור ולצידה פורסם מסמך RIA להערכת השפעות הרגולציה המוצעת.

התנאים המוצעים, אם יתקבלו, יהיו תקפים ל-7 המסופים הימיים הקיימים בחופי הארץ. לפי המסמך, כיום המסופים מחויבים לתנאים סביבתיים פרטניים ברישיון העסק שאינם מספיקים להבטחת תחזוקה נאותה של צנרת אשר תמנע דליפות מזהמים לים. התנאים החדשים יהיו אחידים לכל המסופים ויכללו דרישות מחמירות יותר, אולם יאפשרו לחברות לבחור אם לעמוד בתקינה האירופית או האמריקנית.

התנאים המוצעים מנחים לבצע ניתוח סיכונים מראש, היערכות למניעת סיכונים, הקפדה על נהלי עבודה המיישמים את עקרון הזהירות המונעת, היערכות בתוכנית חירום, בציוד ובתרגול לזיהוי מהיר של דליפה ולתגובה מהירה בקרות אירוע שפך וביצוע בדיקות תדירות של התשתיות ובקרה על מצבן לתחזוקת מנע.

ניתן להגיש הערות ציבור לטיוטת התנאים עד לתאריך 28.12.2023. מסמך התנאים מצורף בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. עיצום כספי בסך 1.6 מיליון ₪ לחברת החשמל, 19.10.2021
  2. אישור חריג לקצא"א להגדיל את פעילותה באילת, 19.10.2023
  3. כתם שמן אותר בנמל אשדוד, 29.7.2018
  4.  חקירה פלילית על דליפת צינור הדלק לים באשדוד, 18.01.2017
  5.  מידע נוסף על זיהום ים | infospot

התנאים הסביבתיים החדשים למסופים ימיים

התנאים החדשים המוצעים מתייחסים להיערכות לאירוע זיהום ים וכן לטיפול באירוע שכבר מתרחש באופן שיצמצם את נזקיו עד כמה שאפשר.

להלן חלק מהתנאים החדשים המוצעים:

  • העסק (בעלי המסוף הימי) יכין תוכנית חירום מפעלית לטיפול באירוע זיהום ים בדלק, ויגישה לאישור המשרד להגנת הסביבה. התוכנית אמורה לכלול היבטים מסוימים שמפורטים בתנאים.
  • העסק יחזיק ויפעיל, בכל זמן תהליך פריקה או טעינה של דלק, במערכת בקרה ממוחשבת ואוטומטית לתהליך הפריקה/הטעינה.
  • בתוך שנה מקבלת התנאים בעל ההיתר יגיש למשרד תכנית עבודה מפורטת הכוללת לוח זמנים להתקנת אמצעים לאיתור, התרעה ומעקב אחר שפך דלק בים. בהמשך, יתקין אותם לפי התוכנית.

"דליפה קטנה עלולה לעלות מיליוני שקלים"

לפי ניתוח שערכה הסוכנות להגנת הסביבה האמריקנית, עלויות הטיפול בזיהום ים מדלקים יכולות לנוע בין 27,666 דולר/מ"ק לדלק קל שנשפך לים ועד ל-78 מיליון דולר/מ"ק של נפט גולמי.

כמו כן, לפי הדוח ההשפעה הסוציו-אקונומית יכולה לנוע בין 26,666 דולר/מ"ק לדלק קל ועד ל-6 מיליון דולר/מ"ק לנפט גולמי. לפי ניתוח זה, גם דליפה "קטנה" של מספר מ"ק בודדים של דלק לים עלולה לעלות מיליוני ₪ למשק.

מעבר לנזק הכלכלי, לדליפת דלק לים יש השפעות סביבתיות: היא עלולה לפגוע בתשתיות חיוניות כמו מתקני התפלה ובמערכות אקולוגיות חופיות וימיות. המצב רגיש בעיקר באילת, שכן בה קיימת שונית האלמוגים שנחשבת לייחודית בעולם.

בשל מלחמת 'חרבות ברזל' אושר לחברת קצא"א לפרוק בנמל אילת אוניות שיספקו נפט גולמי המיועדות לשימוש במשק הישראלי בכמות העולה על מגבלות היתר הרעלים שהיה בתוקף לפני המלחמה.

אירוע זיהום ים מ-2017 הוביל לתנאים החדשים

לפי מסמך ה-RIA (ההשפעה הצפויה של הרגולציה) הנלווה שפרסם המשרד להגנת הסביבה, התנאים המוצעים שנועדו לטייב את התנאים הקיימים נוסחו בהשפעת אירוע זיהום ים חמור שהתרחש ב-2017.

הדליפה בזמנו התרחשה בעקבות כשל בצינור תת ימי במיקשר 24” – תשתית מסוף ימי של חברת חשמל באשדוד. הכשל גרם לדליפת מזוט נרחבת לים, ובהמשך זיהם משמעותית חלק מחופי הארץ ואף הגיע עד לחופי הרצליה. מבירור שנערך לאחר הדליפה התברר שהדליפה התרחשה עקב "עייפות החומר" של הצינור, שלא תוחזק בצורה מספקת לפי סטנדרטים בינלאומיים מפני שהתנאים שניתנו לחברה במסגרת רישיון העסק היו לא מספקים.

כמו כן, עלה כי האסדרה הקיימת לניהול הסיכון הסביבתי של פעילות המסופים במקטע הימי היא פרטנית, עקיפה וישנה. בעקבות אירוע הזיהום הוחלט לעבוד על שינוי התנאים למסופי ים.

כמה דלקים עוברים במסופי הים?

לפי דוח ה-RIA, בישראל יש 7 מסופי ים, בהם: בקרית חיים, בחיפה (נמל הדלק ומסוף הכימיקלים), בחדרה, באשדוד, באשקלון ובאילת. את המסופים מפעילות 4 חברות: חברת תש"א, גדיב מקבוצת בז"ן, חברת החשמל וחברת קצא"א.

היקף הדלקים העוברים בכלל המסופים בשנה הוא כ-12.6 מיליון טונות, כמות המעידה על פוטנציאל פגיעה סביבתית משמעותי במקרה של אירועי זיהום.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה