עדכון מחירון לטיפול בפסולת מסוכנת
עדכון הפיקוח על מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת ממשיך להתעכב. בינתיים, החברה לשירותי איכות סביבה מפרסמת עדכון למחירון הקיים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/5/2017

החברה לשירותי איכות סביבה פרסמה לאחרונה מחירון מעודכן לטיפול בפסולת מסוכנת מסוג: צבע, פחם פעיל, ציוד מזהם, תרופות וחומר גלם לתרופות. זאת מאחר ותוקף המחירון הקודם שפורסם בסוף 2016, פג ב-30 באפריל 2017.

העדכון הנ"ל אינו חלק מהעדכון של פיקוח המחירים שהיה אמור להיות מפורסם כחלק מהרפורמה בענף אותה מוביל המשרד להגנת הסביבה בשנתיים האחרונות. הפרסום מתעכב כבר שנה וחצי ויוצר חוסר ודאות מתמשך בענף.

המחירים החדשים לפסולת מסוכנת

מהעדכון עולה, כי המחירים נשארו צמודים למחיר הסף שנקבע לפסולת אורגנית - 2,400 ₪ לטון, מלבד בציוד מזהם שמחיר הטיפול בו זינק ב-33% ל-3,200 ₪ לטון.

להלן המחירון המעודכן:

 • תרופות – תוצ"ג: 2,400 ₪ לטון, ללא שינוי.
 • חומרי גלם תרופות: 2,400 ₪ לטון, ללא שינוי.
 • צבעים/דבק/פחם פעיל אורגני: מחירון מפוקח בהתאם לאנליזה בקליטה, במקום מחיר אחיד של 2,400 ₪ לטון שהיה בחודשים האחרונים.
 • ציוד מזוהם - 3,200 ₪ לטון, במקום 2,400 ₪ לטון.
 • לגבי כל סוגי הפסולת לעיל - פסולת באריזות קטנות ו/או באריזת קוביה/שק דורשת טיפול קדם טרם העברתה למתקן השריפה ולכן יש תוספת עלות של 490 ש"ח לטון.

כל המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.

קישור למידע שלם אודות המחירון החדש, הנחיות אריזה ועוד

מה לגבי פיקוח המחירים על פסולת מסוכנת?

נזכיר, כי כחלק מהרפורמה שהמשרד להגנת הסביבה מבצע בענף הפסולת המסוכנת, הוא אמור לעדכן את הפיקוח על מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת שגובה החברה לשירותי איכות סביבה ובהתאם לעדכן את המדיניות שלו למתן רישיונות יצוא פסולת מסוכנת.

תאריך היעד המקורי לעדכון הפיקוח על המחירים ומדיניות רישיונות היצוא היה סוף שנת 2015 (!). לאחר מכן התאריך נדחה לשנת 2016, אלא משהוצג מתווה המחירים החדש בשימוע ציבורי עלו טענות  צודקות (כך לדברי המשרד להגנ"ס) ונדרש תיקון נוסף שהיה אמור להתפרסם עד סוף מרץ 2017, אלא שגם המועד הזה חלף ללא פרסום המדיניות.

לנו נודע, כי ועדת המחירים לעדכון מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת, בה יושבים נציגי המשרד להגנ"ס ומשרד האוצר, הייתה אמורה להתכנס שוב החודש, על מנת לדון ולקבל החלטות בנושא. מחירון חדש צפוי להתפרסם בשבועות הקרובים.

בין הנושאים שעלו לדיון מחודש בוועדת המחירים:

 • הצורך בהחלה משולבת של כל צעדי המדיניות ככל שניתן ליישמם (פיקוח מחירים, עדכון מדיניות יצוא, והסדרת יחסי החברה לשירותי איכות סביבה-אקוסול(.
 • שירות אחסון כלל-מערכתי (מוצר ציבורי( אליו מחויבת החברה לשירותי איכות סביבה
 • תכולת פיקוח המחירים – סוגי השירותים בפיקוח
 • מדיניות היצוא
 • פירוט נוסף בפרוטוקול הדיון המקדים (שהתקיים ב 01.2017) המופיע בהמשך.

פיקוח המחירים מתעכב – היצוא נפגע

כדי להבין את ההשלכות שיש לעיכוב על השוק הישראלי, שוחחנו עם אייל טביב, מנכ"ל משותף בחברת 'טביב – החברה הארצית לטיפול ופינוי פסולת רעילה'. אייל מבהיר, כי למרות שלא הושלמו כל תהליכי הרפורמה, על המשרד להגנ"ס לאפשר ייצוא של פסולת מסוכנת על מנת להקל על מצוקת מפעלי התעשייה המחפשים פתרונות לפסולות הנוצרות בתחומן.

"עבור חלק מזרמי הפסולת המסוכנת, מחיר הטיפול הנדרש בישראל גבוה באופן משמעותי מאשר המחירים באירופה, למרות מחירי השינוע הגבוהים ולמרות שמדובר לעתים בטיפולים  סביבתיים יותר", אומר אייל ומוסיף: "בימים אלו, כאשר הסככות בנאות חובב מלאות עד אפס מקום, נכון לעודד ייצוא של פסולות ולהקל את המצב הבטיחותי בחצרות מפעלים, בחצרות תחנות המעבר ובחצרות החברה לשירותי איכות הסביבה ואקוסול."

התייחסויות

החברה לשירותי איכות הסביבה: "כל המחירים הם בהתאם למחירון מפוקח על ידי המשרד להגנת הסביבה, ובהתאם לתוספת למחירון כפי שפורסם באתר החברה."

עדכון מה- 4 ליוני, תגובת המשרד להגנת הסביבה: "המחירון המעודכן לטיפול בפסולת מסוכנת, שפרסמה החברה לשירותי איכות סביבה ושאליו מתייחסים בכתבה, אינו המחירון המפוקח על ידי המשרד להגנת הסביבה. מדובר במדיניות הנחות של החברה לשירותי איכות סביבה, ביחס למחיר המפוקח שנקבע על ידי וועדת הפיקוח על מחירים – וועדה המשותפת למשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר.

המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר פועלים לעדכון מחירי הטיפול בפסולת. יש לציין כי ב-29 במאי התקיימה ישיבת ועדת המחירים במטרה לקדם את נושא עדכון המחיר המפוקח במהירות האפשרית.

באופן עקרוני, אנו סבורים כי נכון יהיה לבצע את עדכון המחירים ועדכון מדיניות הייצוא במקביל שכן קיימת השפעה הדדית בין שני הנושאים."

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. פרוטוקול ועדת מחירים לעדכון מחירי טיפול בפסולת מסוכנת, 01.2017 [pdf]
 2. פרוטוקול ועדת מחירים לעדכון מחירי טיפול בפסולת מסוכנת, 08.2016 [pdf]
 3. מצגת עדכון הפיקוח על מחירי החברה לשירותי איכ"ס, 07.2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
 4. מדיניות ניהול פסולת מסוכנת, 06.2015, המשרד להגנ"ס [pdf]

-----------

קישורים רלוונטיים:

 1. שאלות ותשובות על פיקוח המחירים המוצע לפסולת מסוכנת, 02.11.2016
 2. עדכון של פיקוח על מחירי הטיפול פסולת מסוכנת, 12.09.2016
 3. שוק הפסולת המסוכנת מצטמצם ויוצר חדשנות, 27.09.2016
 4. המגמות בענף הפסולת המסוכנת נחשפות, 01.05.2016
 5. יצוא פסולת מסוכנת ללא פיקוח מחירים רק ב-2017, 04.06.2015
 6. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

 

------------

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: