עדכון לנוהל דיגום ארובות
המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון לנוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, בו מפורטות הנחיות מעודכנות בנושא מרפסות דיגום ופתחי הדיגום, דיווח מקוון, כיול ציוד דיגום ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/5/2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה עדכון לנוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובות. הנוהל נכנס לתוקף מיד עם פרסומו. מדובר בעדכון לנוהל הקיים משנת 2002.

בדיקת הדיגום בארובה נדרשת לצורך פיקוח ובקרה על פליטת מזהמים ועמידה בערכי פליטה. הבדיקה נעשית על ידי דיגום בארובה הכולל נטילת דוגמא של גזי פליטה הנפלטים ממנה וביצוע אנליזה לצורך מדידה של כמות, ריכוז או הרכב של מזהמי אוויר או מאפיינים אחרים של גזי הפליטה. הנוהל כולל הנחיות בנוגע לתכנית הבדיקה, ביצוע הבדיקה ואופן הדיווח.

מטרת הנוהל לקבוע את אופן ביצוע בדיקת מזהמי אוויר בארובה, לרבות אופן הכנת תכנית הבדיקה, המועדים ואופן הדיווח של תוצאות הבדיקה, וזאת כדי להבטיח תוצאות אמינות ומדויקות לבדיקת מזהמי אוויר בארובה. ביצוע בדיקת מזהמי אוויר בארובה שלא בהתאם לנוהל זה אינו מבטיח תוצאות מהימנות וכמוהו כאי ביצוע ניטור.

לנוהל צורף קובץ אקסל לדיווח מקוון על תוצאות בדיקת הדיגום בארובה.

בין העדכונים בנוהל החדש:

עוז עמית מחברת איירלאב בדיקות אוויר מסביר: "הנוהל בגרסתו החדשה מהווה חידוש משמעותי בכל הקשור לנוהל הדיווח, הן מבחינת זמינות הנתונים והן מבחינת איכות הדיווח הנדרשת מהמפעלים דרך מעבדת הדיגום והאנליזה. הנוהל גם מאחד את העדכון לנוהל דיגום הארובות שפורסם לפני יותר משנה ובכך "עושה סדר" בכל שלבי הביצוע."

------------

מסמכים רלוונטיים:

  1. נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. טופס דיווח תוצאות דיגום, המשרד להגנ"ס [[excel

----------------

קישורים רלוונטיים:

  1. דיגום ארובות | הוראות דיווח חדשות, 24.07.2016
  2. בדיקות פתע בארובות: המשרד להגנ"ס ביצע ב-3 חודשים יותר בדיקות מאשר בכל 2015, 10.04.2016
  3. עשרות מפעלים צפויים לעבור דיגומי פתע בארובות לראשונה מזה שנים, 17.11.2015
  4. דיגומי פתע בארובות מפעלים: המשרד להגנ"ס מגדיל את התקציב פי 5, 05.07.2015
  5. נוהל דיגום ארובות חדש, 14.06.2015
  6. דיגום וניטור ארובות | infospot

 

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: