נתוני סרטן מעודכנים: תחלואה עודפת בחיפה ותל אביב
דו"ח חדש של משרד הבריאות מציג ניתוח נתוני תחלואת סרטן לפי נפות בישראל כולל השנים 2012-2015
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/10/2018

משרד הבריאות מפרסם היום דו"ח על תחלואת סרטן לפי נפות לשנים 2001 – 2015. החידוש העיקרי בדו"ח הוא התוספת של נתוני 2012-2015, שלא היו קיימים בפרסום האחרון בשנת 2014 שהתבסס על נתוני 2001 – 2011. לכן אלה הנתונים שמעניין לבחון אותם. וכמובן את השינוי ביחס לתקופות קודמות.

הדו"ח הנוכחי מצביע על עודף מובהק בתחלואה בסרטן בנפת חיפה עבור רוב סוגי הסרטן שנבדקו (למעט סרטן הערמונית לגברים) ברוב או בכל תקופות הזמן שנכללו בדו"ח. גם בנפת תל אביב נצפה עודף מובהק בתחלואה בחלק מסוגי הסרטן לאורך רוב תקופות הזמן שנכללו בדו"ח. דווקא בנפת ירושלים נצפה חסר מובהק בתחלואה בסרטן עבור מרבית סוגי הסרטן.

התחלואה העודפת הרבה ביותר של סרטן הריאה (שמיוחס יותר להשפעות זיהום אוויר) בתקופת הזמן החדשה (2011 – 2015) נצפתה אצל גברים בעכו (38%) ונשים בתל אביב (24%).


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. המשרד להגנ"ס מפסיק חלק נוסף במחקר האפידמיולוגי בחיפה, 26.06.2017
  2. מה רשום במאמר המדעי על הסרטן בחיפה? 07.07.2106
  3. האמנם ראשי התינוקות בחיפה קטנים ב 20-30%? 08.02.2016
  4. מאחורי הקלעים של הסערה סביב זיהום האוויר בחיפה, 19.04.2015
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

משרד הבריאות: לא ניתן להסיק קשר ישיר לזיהום סביבתי

במסגרת הדו"ח משרד הבריאות חוזר ומדגיש כי מדובר בנתונים תיאוריים וכי אין אפשרות להסיק מהם לגבי קשר ישיר בין זיהום סביבתי לתחלואה בסרטן וכי הממצאים יכולים לנבוע משורת גורמים כגון עישון, בדיקות סינון לגילוי מוקדם של סרטן, נתונים גנטיים, תעסוקתיים ואחרים.

עוד מוסיפים במשרד הבריאות כי החלוקה הגיאוגרפית לנפות ומחוזות בישראל היא מנהלית ולא בהכרח משקפת חשיפות מקומיות אופייניות וכי מקום המגורים בעת אבחנת הסרטן לא בהכרח זהה למקום המגורים בעת החשיפה הרלוונטית. לכן, אומרים במשרד הבריאות כי רק מחקר אקדמי ייעודי, אנליטי, אשר יאסוף נתונים לגבי חשיפות רלוונטיות ברמת הפרט יוכל לתת מענה לשאלת הקשר בין מקורות החשיפה לשיעור התחלואה.

זיהום אוויר גורם לסרטן ריאות וכיס השתן

למרות שלא ניתן להסיק מהדו"ח על קשר סיבתי ישיר בין זיהום סביבתי לתחלואה עודפת, משרד הבריאות כן מסביר בדו"ח כי הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) הגדירה בשנת 2013 את זיהום האוויר כקרצינוגן (גורם מסרטן) בהקשר של סרטן ריאה וכקרצינוגן אפשרי ביחס לסרטן כיס השתן.

בהתאם, על פי ממצאי הדו"ח, המשרד מסביר כי אצל גברים בנפות חדרה, חיפה, יזרעאל, כנרת ועכו, ואצל נשים בחיפה ותל אביב נצפתה תחלואה עודפת בסרטן הריאה. כאשר העודף הרב ביותר בתקופת הזמן החדשה (2011 – 2015) נצפה אצל גברים בעכו (38%) ונשים בתל אביב (24%).

התייחסויות

עמותת אזרחים למען הסביבה: "הנתונים שהתפרסמו אכן מדאיגים אבל אין בהם חדש- נתוני התחלואה העודפים בחיפה ידועים כבר עשרות שנים, והרבה מחקרים אף הראו קשר מובהק בין אחוזי התחלואה הגבוהים ובין הזיהום התעשייתי באזור לרבות המחקר האחרון של פרופ' פורטנוב מאונ' חיפה אשר הופסק לפני שנתיים בעקבות פרסום הנתונים המדאיגים.

לצערנו, משרד הבריאות אינו חוקר או מפרסם את סיבות התחלואה ובפרסום הנוכחי אין הסבר לשוני בין הנפות השונים במדינה, ואף מדגיש את הגורמים האישיים למחלות (עישון, גנטיקה וכו') ומצהיר במפורש שלא נבדק הקשר לזיהום סביבתי.

התעלמות זו היא תוצאה טבעית של שיתוף הפעולה עם האגודה למלחמה בסרטן, הגוף שמזוהה עם התעשיה בצורה מובהקת וממשיך להתעלם מהקשר בין זיהום תעשייתי ובין סרטן. צר לנו מאד שמגמה זו של הניסיונות להכחיש את הקשר בין זיהום תעשייתי ובין עודף התחלואה ממשיכה ושמשרד ממשלתי נותן לה יד."

----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. דוח עדכון היארעות סרטן בישראל לפי נפות 2001-2015, 10.2018, משרד הבריאות [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה