עודכן נוהל ניטור רציף בארובה
הנוהל עודכן בעקבות עדכון התקן האירופי ונועד לספק תוצאות אמינות ומדויקות יותר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/4/2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם נוהל עדכני לניטור רציף בארובה שנכנס לתוקף מיד עם פרסומו. ניטור רציף של מזהמי אוויר בארובה נועד לספק מידע רציף לגבי ריכוזי המזהמים הנפלטים מארובה, וכן למעקב אחר עמידה של מקור הפליטה בערכי הפליטה המותרים שנקבעו לו.

בעל מקור פליטה הנדרש לבצע ניטור רציף של פליטת מזהמי אוויר מארובה, נדרש לעשות זאת כך שיספק תוצאות אמינות. לצורך כך הוא נדרש לפעול לפי סטנדרטים מקובלים משלב בחירת מערכות הניטור הרציף, התקנתן, ביצוע פעולות תחזוקה שוטפות, בקרת איכות שוטפת ובדיקות כיול תקופתיות.

מידע ומעקב

מטרת הנוהל היא לקבוע את אופן ביצוע הבטחת האיכות של מערכות ניטור רציף בארובה, אופן הרישום והדיווח ותדירות הדיווח לגבי תהליכי הבטחת האיכות של הניטור. זאת במטרה להבטיח, כי תוצאות הניטור המתקבלות יהיו אמינות, מדויקות ובמסגרת רמת אי-הוודאות המוגדרת. המסמך מדגיש כי ניטור שלא בהתאם לנוהל זה אינו מבטיח תוצאות מהימנות וכמוהו כאי ביצוע ניטור.

מערכת ניטור רציף היא מערכת המותקנת בארובה ומטרתה ניטור רציף של פליטות מזהמי האוויר מהארובה. מערכת הניטור הרציף כוללת בין היתר את מערכת הדיגום, מערכת הכנת הדגימה, הגלאי ומערכת הדיווח של התוצאות וכן ניטור של פרמטרים נוספים כגון: טמפרטורה, חמצן, לחות וכדומה.

נוהל זה מבוסס על דרישות להבטחת איכות של מערכות לניטור רציף בארובה בהתאם לתקן האירופי העדכני: "Stationary source emissions – Quality assurance of measuring systems".

גרסה זו של הנוהל מהווה עדכון של הגרסה הקודמת שפורסמה ב-1 בנובמבר 2011

עדכונים בנוהל

להלן תמצית העדכונים בנוהל ניטור רציף בארובה החדש:

 • עדכון הנוהל לאחר עדכון התקן האירופי מ-2004
 • ביצוע בדיקות QAL2 ו- AST על ידי מעבדה מוסמכת.
 • ביצוע בדיקות פונקציונליות לפני כל QAL2 או AST תחת אחריות מעבדה מוסמכת.
 • צירוף תעודת QAL1 לדו"ח הכיול.
 • עדכון טפסי הדיווח של הבטחת האיכות למערכות ניטור רציף.

------------

מסמכים רלוונטיים:

נוהל ניטור רציף בארובה, המשרד להגנ"ס [pdf]

-------------

קישורים רלוונטיים:

 1. לא רק בחיפה. מהלך ארצי להחמרת דרישות ניטור ארובות, 09.10.2016
 2. דרישות חדשות להסמכת חברות דיגום וניטור ארובות, 01.08.2016
 3. דיגום ארובות | הוראות דיווח חדשות, 24.07.2016
 4. בדיקות פתע בארובות: המשרד להגנ"ס ביצע ב - 3 חודשים יותר בדיקות מאשר בכל 2015, 10.04.201
 5. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: