נוהל מעודכן להגשת בקשה להקלה בערכי המזהמים במי קולחין
פורסם נוסח מעודכן להנחיות שפורסמו לפני כשנה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/11/2018

לפני כשנה פרסמו משרדי הגנ"ס, הבריאות ורשות המים נוהל להגשת חוות דעת לוועדת חריגים כדי לקבל הקלה בערכי המזהמים במי קולחין המוזרמים לשדות חקלאיים או לנחלים. כעת הם מפרסמים עדכון לנוהל.

להלן חלק מהדרישות שנוספו בנוהל המעודכן:

 • יש לכלול את עומסי התכנון והעומסים הקיימים.
 • יש לאפיין את מקורות השפכים החריגים במידה וקיימת חריגה באיכות הקולחין על פי התקנות.
 • בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדה מוכרת.
 • יש לצרף את החלטות רשות המים לגבי המתקן.
 • לבקשה להקלה בערכי מלחים (כלוריד, נתרן) יש לצרף נתונים על ריכוזי המלחים במי האספקה של כלל יצרני השפכים המזרימים למט"ש.
 • על מגיש הבקשה להעביר העתק הבקשה למפעל ההשבה העשוי להיות מושפע מהחלטת הוועדה.

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. נוהל חדש להגשת בקשה להקלה בערכי טיהור שפכים, 03.10.2017
 2. הנחיות חדשות להקלה בערכי טיהור שפכים, 07.08.2017
 3. האתגרים של ענף השפכים בישראל, 29.06.2017
 4. למידע נוסף על שפכים תעשייתיים | infospot
 5. למידע נוסף על זיהום ים ונחלים | infospot

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוהל הגשת בקשה לוועדת חריגים, משרד הבריאות, 6.2018
להמשך קריאת הכתבה המלאה